Dovenschap is organisatie die zich graag voor doven en slechthorenden inzet. Dovenschap streeft naar de versterking van de positie van doven door middel van een kritische en onafhankelijke opstelling. Zij is gesprekspartner voor de overheid, dienstverlening en het bedrijfsleven. Daarbij worden voortdurend de belangen van de doven in de gaten gehouden.

http://www.dovenschap.nl