Bij vergaderingen is het belangrijk dat de dove of slechthorende werknemer ook de belangrijke dingen meekrijgt. Er zijn twee manieren om dit makkelijk te bereiken.

•  Ze hebben altijd recht op tolk, dus het regelen van een tolk is heel makkelijk. Dan kan een dove of slechthorende alles volgen en ook hun eigen mening geven.

•  Ze kunnen ook zonder tolk zich redden: naast een notulist zitten met de agenda dan kunnen ze ook volgen over welke onderwerp gesproken wordt. Iedereen kan rustig praten en hun dove werknemer aankijken. Het is wennen en goed manier van het oefenen om met doven te communiceren.