Er zijn regelingen die arbeidsgehandicapten kunnen helpen een baan te vinden. Het is echter vaak onduidelijk hoe deze precies werken. Op klinktprima.nl staat een overzicht van financiële voordelen voor werkgevers. Door de eigen ervaringen van Claire om een Structurele Functionele Beperking (SFB) status aan te vragen, kwamen we erachter dat deze informatie niet geheel juist is.

Via de NVVS hebben we inmiddels uitgebreid contact gehad met een medewerker van het UWV om helderheid te scheppen in deze lastige regelgeving.

Het blijkt dat er twee begrippen voor de SFB status zijn, op twee plekken in de wet: artikel 49 in de Wet Financiële Sociale Verzekeringen en artikel 35 van de wet WIA.

In de eerste wordt beschreven voor welke categorieën van werknemers de werkgever een premiekorting kan aanvragen. Dit kan alleen als de (gehandicapte) werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een achterstand op de arbeidsmarkt heeft. Voor doven (en in ieder geval voor Claire) hoeft dit niet te gelden. Doven of slechthorenden zijn vaak niet arbeidsongeschikt, ook is hun achterstandspositie soms moeilijk hard te maken.

Vanuit de wet WIA gaat over mogelijke speciale voorzieningen voor gehandicapten. Daarbij gaat het niet om een permanente SFB status, maar meer om een beoordeling per situatie. In het geval van iemand die doof is zal een flitsalarm, doventolk of jobcoach bijvoorbeeld onder die regel vallen. Het krijgen van een dergelijke voorziening staat daarom los van een premiekorting voor de werkgever.

Kortom, we zijn weer wat verder in het begrijpen van de regelgeving rondom het vinden en behouden van werk. Dit staat natuurlijk los van het feit of we het ermee eens zijn. Het blijkt jammer genoeg in de praktijk nog vaak dat doven en slechthorenden een behoorlijke achterstand hebben op de arbeidsmarkt; een premiekorting kan werkgevers een duwtje in de goede richting geven.