De NSDSK (De Nederlandse Stichting voor het Dove en slechthorende kind) biedt zorg, advies en begeleiding bij gehoormoeilijkheden en bij spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Zorgverbetering en zorginnovatie behoren tot hun kerntaken.

De NSDSK richt zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 4 jaar, maar biedt ook zorg aan oudere kinderen en volwassenen.

http://www.nsdsk.nl