Mijn naam is Rita Korenblik, ik ben geboren in 1962 en schrijf graag voor Klinktprima mijn ervaringsverhaal over mijn werk en mijn slechthorendheid.
Ik ben slechthorend en draag 2 iho toestellen.

Op dit moment heb ik naast mijn werk als zzp’er in de zorg een eigen praktijk voor coaching en begeleiding. Ik ben begonnen in de zorg met mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige.

Na een tijdje in de psychiatrie te hebben gewerkt in de 24 uurszorg ben ik overgestapt naar het ambulant begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking waarvan sommige ook psychiatrische problematiek hadden.
Omdat ik altijd op zoek ben naar uitdagingen ging mijn zoektocht verder en sindsdien heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt waaronder mensen met dementie maar ook dove en slechthorende mensen en mensen die doofblind zijn. Ook heb ik inmiddels verschillende cursussen gebarentaal gevolgd.

Mijn ervaring is dat je via internet een hoop informatie kunt vinden over vacatures en via mail kun je ook vaak informatie opvragen voor een vacature.
In de afgelopen jaren heb ik een opleiding tot Nei therapie gevolgd en ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Ik wil graag mensen helpen om zich verder te ontwikkelen en zeker ook mensen die doof of slechthorend zijn.
Naast mijn praktijk werk ik op dit moment freelance als ambulant woonbegeleidster voor mensen met psychiatrische problematiek en beide banen geven mij veel vrijheid en zelfstandigheid.

Ik maak veel gebruik van de mail als ik organisaties moet benaderen en bij vergaderingen gebruik ik soms een schrijftolk.
Bij het UWV heb ik een vergoeding voor uren van de schrijftolk aangevraagd en deze zijn toegekend. De vergoeding bestaat uit een percentage van je dienstverband. Ook voor prive heb ik schrijftolkuren van de Menzis.
Onlangs ben ik ook als vrijwilliger begonnen bij de NVVS, afdeling Gelderland Oost in de functie van sekretaris.
Emancipatie en belangenbehartiging van de doelgroep auditief beperkten vind ik erg belangrijk.

Om bovenstaande reden organiseer ik ook activiteiten voor doven en slechthorenden binnen mijn praktijk. Op 21 April 2013 organiseer ik een workshop familieopstellingen voor slechthorenden en als er belangstelling is komt er ook een workshop familieopstellingen voor doven.
Meer informatie kun je vinden op mijn website: www.praktijklavida.nl

Mijn ervaring is dat je gehoorbeperking lastig kan zijn maar dat er toch veel mogelijk is. Het is belangrijk om zelf initiatief te tonen, zelf op zoek te gaan en actief te blijven ook al zit het even niet mee. Zoals ik al zei is er door de komst van internet veel informatie beschikbaar en veel dingen zijn meer bereikbaar geworden.