100% slechthorend biedt informaties en tips over slechthorendheid en er wordt regelmatig netwerkborrel voor slechthorenden georganiseerd.

http://www.100procentslechthorend.nl