Net als iedere dove en slechthorende werkzoekende, heb je ook regelmatig tegenslagen bij sollicitaties. Hier wil ik een aantal voorbeelden geven uit mijn ervaring en een voorbeeld van een dove vriendin (Sharon) over het bellen in een sollicitatieprocedure. Zelf schrijf ik niet in een sollicitatiebrief dat ik doof ben, hierdoor heb ik meer kans dat ik uitgenodigd word voor een gesprek. Soms vraagt een werkgever echter mijn telefoonnummer om te bellen, dan moet ik dus eerlijk zijn over mijn doofheid.

Ik beantwoord zo’n vraag altijd eerlijk, dat ik niet kan telefoneren vanwege mijn doofheid, en dat ik bereikbaar ben via email en smsjes. Een keer kreeg ik meteen bericht dat ik afgewezen was en niet tot de geschikte kandidaten behoorde. Van een andere werkgever kreeg ik bericht dat ze verrast waren en dat ik toch mag komen voor een sollicitatiegesprek. Wel gaven ze aan dat ze twijfels hadden of ik een geschikte kandidaat was. Na het gesprek werd het duidelijk dat ik niet aangenomen werd.

Wel heb ik ook een positieve manier meegemaakt dat een werkgever zo verrast was en hij was toch nieuwsgierig hoe ik kan communiceren met horende collega’s en omgaan met patiënten. Ik mocht komen voor een sollicitatiegesprek. Het gesprek was ook positief.

een ervaring van Sharon

Momenteel ben ik werkloos en ook bezig met solliciteren voor mijn WW uitkering. Vanwege mijn doofheid heb ik bewust geen mobiel nummer in mijn CV gezet.
Daarover kreeg ik een reactie van een uitzendbureau toen ik daar ging solliciteren; dat ik mijn mobielnummer niet had vermeld en ze verzochten mij of ik hun kon bellen.

Ik antwoordde terug:

“Door mijn auditieve beperking kan ik de telefoon niet opnemen, omdat ik doof ben.
Dit belet mij niet in mijn communiceren. Ik kan zeer goed liplezen en verstaanbaar praten, hierdoor heb ik altijd zonder problemen gewerkt in een administratieve voor omgeving”.
Daarna heb ik een antwoord gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor deze vacature van administratieve medewerker aangezien er ook telefonisch contact met klantcontact plaats vindt.

hoe pak jij het aan?

Sommige werkgevers kiezen ervoor om op een snelle manier een dove sollicitante af te wimpelen na het verzoeken om te bellen of een telefoonnummer op te geven. Er zijn wel werkgevers die in staat zijn om jou als een dove sollicitante een kans te geven te komen voor een sollicitatiegesprek.
Als ik afgewimpeld word op die manier, weet ik uit ervaring dat het geen zin heeft om verdere actie te ondernemen om hetzelfde werkgever te overtuigen. Het werkt niet. Je kan beter verder zoeken tot je een werkgever vindt die jou als doof of slechthorend persoon accepteert, bereid is om ermee om te gaan en leren communiceren.

Ik ben vooral benieuwd naar hoe de dove of slechthorende werkzoekenden hiermee omgaan en hoe ze reageren en wat doen de werkgevers? Laat je je afwimpelen of ga je er wat aan doen? Hoe los je dit op, als je gevraagd wordt te bellen of mobiel nummer op te geven, terwijl je niet in staat bent om te bellen?