blog-claire

/blog-claire

Op naar een inclusievere samenwerking!

Er is alweer een jaar voorbij. Nu is er een nieuw jaar 2020, met mijn inclusievere plannen! Afgelopen jaar is het zeer goed gegaan met mijn onderneming en met diverse leuke werkopdrachten met positieve resultaten. Vooral heb ik diverse workshops (TROTS, aan SH-jong), bijeenkomsten (via Werkpad, onder andere aan ARBO-artsen) en gastlessen (voor Kentalis VSO Compas en Zoetermeer) met plezier gegeven. Ik ben zeker zeer tevreden en trots.

Als buddy heb ik via projectyou2work succesvol een slechthorende jongere kunnen helpen met het vinden van zijn droombaan. Al ruim 8 maanden werkt hij met plezier EN met een vaste contract bij een rechtbank in Utrecht.

Dit jaar wil ik nog dieper verder gaan met mijn inclusievere plannen. Het is nog steeds nodig om te zorgen voor een inclusievere arbeidsmarkt en deze toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Zodat ze kunnen participeren op de arbeidsmarkt met meer zelfvertrouwen en met hun eigen duidelijk competentieprofiel. Dat is een van mijn doelen. Ik wens iedereen een succesvol en inclusief 2020. Ik ben er klaar om aan de slag te gaan!

2020-01-04T17:33:13+02:004 januari 2020|0 Comments

Komt er wettelijk erkenning voor Nederlandse Gebarentaal?

Er zijn ongeveer 30.000 mensen doof of zwaar slechthorend, waarvan plusminus 15.000 gebarentaalgebruikers zijn. Er wordt altijd gedacht dat gebarentaal als communicatie hulpmiddel voor dove personen geldt. Het is echter een echte moedertaal van de meeste doven, waar ze zichzelf het beste uit kunnen drukken, met alle nuances van gevoel en emotie.

Met hulp van Dovenschap wordt er al al 30 jaren gestreden voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Helaas wordt deze groep nog nauwelijks gehoord in de politiek.

Dovenschap in samenwerking met PvdA, D66 en CU

Dovenschap heeft eerder in samenwerking met Roelof van Laar (PvdA) veel over de erkenning van Nederlandse Gebarentaal gesproken. Van Laar was toen erg betrokken bij de dovenwereld. Hij ontmoette niet alleen Dovenschap, maar ook verschillende ‘dove organisaties’ (o.a. Grow2work, gebarencentrum, Stichting Plotsdoof, De Gelderhorst, Kentalis en GGMD). Helaas is van Laar na de laatste verkiezingen uit de tweede kamer verdwenen. Gelukkig heeft Carla Dik-Faber (ChristenUnie) het stokje van hem overgenomen.

In oktober 2016 is een wetsvoorstel voor de erkenning van NGT naar de Tweede Kamer gestuurd. D66 (Jessica van Eijs), PvdA (Attje Kuiken) en ChristenUnie (Carla Dik-Faber) werken samen met Dovenschap. De Raad van State had toen tijd nodig om een goed advies te geven over het wetsvoorstel. Daarna kostte het de ChristenUnie tijd om dit wetsvoorstel aan te passen. Gelukkig doet zij dit samen met D66 en PvdA voor goede samenwerking en ondersteuning.

Nu leggen zij de laatste hand aan een wetsvoorstel dat de erkenning regelt. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer voor overleg. Binnenkort gaat het wetsvoorstel opnieuw naar de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer gaan ze samen naar het wetsvoorstel kijken, erover gaan discussiëren en erover gaan stemmen.

Bij een crisis

Op 18 maart 2019 vond er een schietpartij plaats in Utrecht, waarbij iedereen in de omgeving werd verzocht om binnen te blijven voor hun veiligheid. Tijdens de crisis was op televisie geen gebarentolk aanwezig. Hierdoor missen dove mensen (die ook in Utrecht wonen en werken) belangrijke informatie met waarschuwingen. Ze moeten het vernemen, via hun horende collega’s, horende buren, of horende familie/vrienden.

Kort daarvoor gebeurde er een aanslag op een moskee in Nieuw-Zeeland, daar stond direct een gebarentolk klaar achter de politie en burgermeester om de persconferentie te vertalen. Zo werden alle Nieuw-Zeelandse doven meteen op de hoogte wat er speelde. In Nieuw-Zeeland is de gebarentaal al erkend en daar is het heel normaal dat er gebarentaal gebruikt wordt in verschillende situaties, ook voor werk en onderwijs. Meerdere landen hebben ook al een erkende gebarentaal waaronder België, Denemarken, Finland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Brazilië.

Voor kinderen

Onlangs heeft een verdrietige moeder een blog geschreven over haar dove zoon Jackson. Zij loopt er tegenaan dat het vinden van een reguliere basisschool niet makkelijk is. Ze had een school bezocht en met de Interne Begeleider (IB) kennisgemaakt. Ze hebben het gehad over het inzetten van een gebarentolk in de klas voor haar zoon. De IB zou daarna met het team van school hierover praten. Helaas krijgt de moeder te horen dat het docententeam unaniem besloten heeft dit niet toe te staan, omdat ze een gebarentolk in een klas als inbreuk in de klas zien. Dit zonder enkel onderzoek wat een gebarentolk betekent en hoe het is om een doof kind in de klas te hebben.

Wettelijke erkenning van NGT

Wat gaat de erkenning van NGT voor verandering brengen? Ten eerste zal er bij crises of andere gebeurtenissen altijd een gebarentolk aanwezig zijn voor de vertaling op televisie en sociale media.

Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen om meer gebarentolken toe te laten in het onderwijs, op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld voor sollicitaties en werkoverleg) en privé-situaties (bij ziekenhuizen, begrafenissen, trouwerijen en in de rechtbank). Hierdoor kunnen meer doven volwaardig meedoen in het onderwijs en in de maatschappij.

Verder zullen gebarenlessen aangeboden kunnen worden bij basis- en middelbare scholen, zodat (horende) kinderen al jong de basis van gebaren mee krijgen. Ook kunnen gebarencursussen aangeboden worden op de werkvloer, ook voor dienstverlenende beroepen, zodat er makkelijk in NGT gecommuniceerd kan worden met dove mensen.

Acceptatie van NGT en dove mensen in de maatschappij

De laatste tijd is Nederlandse Gebarentaal al veel meer zichtbaar op televisie en sociale media. Er zijn al gebarentolken voor het ochtendjournaal. Ook bij het Eurovisie Songfestival in mei was er een groep gebarentolken op TV in samenwerking met NPO Extra. Alle doven en slechthorenden konden dankzij deze prachtige samenwerking meegenieten van het Songfestival. Volgend jaar kan er mogelijk weer een groep gebarentolken staan, maar dan op een gewone NPO kanaal.

Ik vind het belangrijk dat er meer acceptatie en begrip komt voor dove mensen en NGT in de maatschappij. Zo wordt de kloof tussen dove en horende mensen (en kinderen) kleiner en kunnen ze veel beter met elkaar omgaan, communiceren en samenleven. Dit is belangrijk voor de toegankelijkheid voor dove mensen en kinderen in de maatschappij.

Ik ben zelf doof en ik loop ook tegen een aantal problemen aan, omdat er veel onbegrip en onwetenheid is voor mijn doofheid en voor het gebruik van gebarentaal.

Ik hoop van harte dat het wetvoorstel wordt geaccepteerd en er uiteindelijk een wettelijk erkende gebarentaal komt! Onze Nederlandse Gebarentaal is ook een mooie visuele taal met veel mimiek. De horende maatschappij zal veel van ons kunnen leren!

2019-09-08T11:39:45+02:008 september 2019|1 Comment

Een leuk artikel in het blad ‘Hoordetail’ samen met Werkpad

Samen met mijn collega Bert (coördinator Werkpad) ben ik in juni geïnterviewd door een redacteur van GPMedia BV voor het blad ‘Hoordetail’. De titel luidt: ‘Werkgevers denken vaak in beperkingen en vinden het al gauw te veel gedoe om met doven en slechthorenden te werken’. Het gaat over waar doven en slechthorenden tegenaan lopen op de arbeidsmarkt, hoe Werkpad ze begeleidt in hun zoektocht naar werk en mijn ervaringen als dove ervaringsdeskundige. Uiteraard gaat het ook over mijn rol als ambassadeur en ZZP bij Werkpad en over mijn onderneming met Klinktprima.

Het is een prachtig artikel geworden. Ik ben zeker trots om samen met Werkpad te werken voor de doelgroep doven en slechthorenden en hiervoor samen in het blad staan.

Werkpad_Hoordetail nr2 2019

 

2019-08-12T10:49:41+02:009 augustus 2019|0 Comments

ProjectYou2Work Video

Het ProjectYou2Work wordt gefinancierd vanuit het Oranje Fonds om jongeren met een auditieve beperking te begeleiden in het zoeken naar een droombaan. Ik ben een van de buddy’s bij ProjectYou2Work. In het voorjaar heb ik mijn eerste werkzoekende begeleid: Een slechthorende man, Emre. Samen hebben we zijn sollicitatiebrieven en CV bekijken en aangepast. Doordat ik mijn ervaringen en kennis heb gedeeld, kon Emre zijn zelfvertrouwen vinden en met enthousiasme gaan solliciteren.

Binnen korte tijd ontving Emre aantal uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. Uiteindelijk is hij aangenomen bij een rechtbank in Utrecht, als een administratieve medewerker. Daar werkt hij met alle plezier en met trots.
Een mevrouw van het Oranje Fonds is bij ons geweest om Emre en mij te filmen, over een succesvolle begeleiding vanuit het ProjectYou2Work. Emre en ik zijn allebei erg trots wat we hebben bereikt en hoe ik hem heb kunnen helpen.

Bekijk het filmpje hieronder met veel plezier!

2019-08-02T20:31:36+02:002 augustus 2019|0 Comments

Twaalfeneenhalf-jarige jubileum van klinktprima

Dit is een feestelijke maand voor mij, klinktprima bestaat namelijk twaalfeneenhalf jaar. Waarvan ik twee jaar een trotse zelfstanding ondernemer ben.

Het is een enorme verandering sinds 1 januari 2007. Ik begon met de website klinktprima als hobby en vrijwilliger. Sinds 2017 ben ik als zelfstandig ondernemer gaan werken. Het is zeker hard werken maar ik ben erg blij mee met wat ik nu aan het doen ben met mijn onderneming.

Dit jaar heb ik diverse leuke werkopdrachten kunnen doen, vooral met het geven van voorlichting, bijeenkomsten en workshops, in samenwerking met Werkpad en Grow2work. Bij Werkpad heb ik een leuke presentatie mogen geven aan een groep bedrijfsartsen om hen te leren over doofheid en mijn ervaringen als een dove. Ook heb ik samengewerkt met een collega bij een UWV evenement waar wij de medewerkers ondergedompeld hebben in de ervaring hoe het is om doof of slechthorend te zijn.

Een grote uitdaging waren een aantal bijeenkomsten voor de ‘Roadshow2Work’ die ik mocht verzorgen op een Kentalis school voor leerlingen van 16 tot 19 jaar oud. Het is de bedoeling om de leerlingen te leren en voorbereiden voor hun stappen naar de maatschappij en de arbeidsmarkt op. Zo behandel ik aantal aandachtspunten: samenwerking & communicatie, assertiviteit, werkhouding & verantwoordelijkheden en gesprekken met de werkgevers. Ook bespreken de leerlingen stage-ervaringen met elkaar: wat gaat goed en wat gaat minder.

Daarnaast ben ik ook een nieuwe samenwerking aangegaan met Ingeborg Spoor (coach en inspirator en bij Bezien) en we zijn volop onze nieuwe workshop ‘Trots’ aan het voorbereiden. Met deze workshop willen we de deelnemers (dove en slechthorende jongeren en volwassenen, werkgevers, etc. ) ‘empoweren’ en inspireren om hen zelfvertrouwen te geven. Hier kunnen ze zelf ontdekken wat ze willen en kunnen bereiken met hun doelen en wensen. Op die manier kunnen ze in actie komen voor het behalen van hun doelen door zich aan hun afspraken te houden. Bijvoorbeeld voor het ontmoeten van (nieuwe) mensen, het ontwikkelen van hun vaardigheden, en het creëren van hun kansen..

Ik ben zeker dubbel TROTS op het twaalfeneenhalf-jarige jubileum en op mijn onderneming klinktprima. Het is toch prachtig dat ik als een zelfstandige ondernemer kan werken met betaald droomwerk. Dit doe ik met alle plezier en passie.

2019-06-10T20:26:41+02:0010 juni 2019|0 Comments

Workshop TROTS en je kan zoveel

Heb jij even geluk!

Dus, je hebt een communicatieve beperking.. Betekent dit dan dat je niet kunt werken? Of dat je te lastig bent voor werkgevers? Absoluut niet, het omgekeerde is waar! Jij kunt een unieke toevoeging zijn voor het bedrijf van je toekomstige werkgever. Vaak heb je juist talenten die mensen zonder ‘beperking’ niet hebben. Eenmaal in kaart gebracht, wordt solliciteren een stuk gemakkelijker!

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan onze workshop ‘TROTS en je kan zoveel’.

Ingeborg en ik zijn begonnen met TROTS en je kan zoveel, omdat we mensen uit de doelgroep graag willen stimuleren zichzelf te gaan ontdekken. Wij bemerken dat voor mensen met arbeidsgehandicapt bestaande omgangsnormen lastig zijn.

Via de workshops, laten we de deelnemers hun eigen charming karakter ontdekken door middel van beleving. En wel in de vorm van spel en belevingsoefeningen. Iemand die charmant is, is volgens ons doorgaans aangenaam in de omgang. Charmant kun je op uiteenlopende manieren zijn; zoals door middel van lichaamstaal, in woorden en met complimenten, goed luisteren, het maken van oogcontact en het geven van een glimlach. Kortom, een persoon met een charming karakter benadert zijn omgeving met vriendelijkheid waardoor deze zich op zijn gemak voelt, wat bijdraagt aan de algehele sfeer.

We hebben juist gekozen voor een ontdekkingstocht die start vanuit de wereld van spel en beleving omdat je hier volledig je eigen grenzen kun gaan opzoeken en – erg belangrijk – verschuiven. Dit moet je actief beleven. Het geeft plezier maar ook inzicht. Spelenderwijs ontdek je nieuwe vormen van samenwerken en je leert op een andere manier naar jezelf en elkaar te kijken. Je oefent met creatief denken en met je op een prettige manier te presenteren. En het start altijd vanuit jezelf. Tijdens de workshop is iedereen gelijk en we vinden het allemaal spannend. Daarom is onze hoofdregel; alles is goed en niets is fout.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze workshop veel kan brengen voor kandidaten die gestart zijn met het werkfit traject – of een vergelijkbaar traject. Het bereidt de werkzoekende voor naar een nieuwe stap. Dit vraagt ook om een persoonlijke verandering, iets waar onze workshops een hele positieve bijdrage aan kunnen geven.

We hopen je op korte termijn te mogen begroeten in een van onze workshops!

Aanmelden kan via: ingeborg.spoor@bezien.net of 06-46322137, of  aan via: info@werkpad.nl of 073-5588396.

Heb je nog vragen? Laat ze dan weten via: info@bezien.net. Je krijgt reactie binnen 2 werkdagen.

2019-10-06T12:18:11+02:003 juni 2019|0 Comments

ProjectYou2work: succesvolle buddybegeleiding met Emre

Bij het kennismakingsgesprek sprak Emre over hoe onzeker hij is met zijn sollicitatiepogingen, omdat hij geen enkele uitnodiging krijgt voor sollicitatiegesprekken. Daarmee twijfelt hij erg over de toekomst en of hij wel ooit een baan zal vinden. Met mijn feedback en een luisterend oor heb ik hem geholpen om de positieve kant van het solliciteren te bekijken. Geduld is belangrijk in het process van solliciteren. Hierdoor kreeg hij meer zelfvertrouwen en is hij het solliciteren op een andere manier gaan aanpakken.

Ik heb vooral feedback gegeven voor het aanpassen van zijn CV en de inhoud van zijn sollicitatiebrieven. Hij heeft de feedback goed opgepakt en is gemotiveerd en positief aan de gang gegaan. Het resultaat laat zien dat kleine dingen een groot verschil kunnen maken: hij heeft binnen anderhalve maand een baan gevonden!

Ik vind het geweldig dat ik Emre goed kon helpen met mijn feedback en zijn onzekerheden weg kon nemen. Ik ben trots dat Emre zijn droombaan gevonden heeft. Dat geeft zoveel voldoening en positieve energie voor mij. Daar doe ik het voor als buddy en als ondernemer.

Er is een leuke artikel over Emre en hoe hij het zelf ervaart met mijn hulp in zijn zoektocht naar zijn droombaan:

‘Ik ben Emre en ik ben slechthorend. Voor ik organisatie ProjectYou2Work heb aangemeld, zat ik alleen maar stressen dat ik geen werk heb. Ik werd vaak afgewezen door de bedrijven. Ik dacht dat ik GEEN TOEKOMST heb voor mezelf zonder werk. Maar toen ik dit project heb aangemeld, merk ik heel verschil!Ik heb vanuit organisatie buddy gekregen die ook doof is. Zij heet Claire. Hoe mooi is dat?! Ik kon goed opschieten met mijn buddy. Zij hielp mij wat ik echt nodig heb. Ik heb mijn CV kunnen herschreven en pimpen, natuurlijk ook motivatiebrief. Ik heb 3 sollicitatiegesprekken gehad en ik mag binnenkort starten als juridische administratief medewerker bij de rechtbank. Hoe mooi is dat?! Ik had het helemaal niet verwacht dat ik zo’n droombaan zou krijgen. Ik ben superblij!’

Lees hier een uitgebreid bericht via doof.nl: Doven en slechthorenden vergeten groep op de werkvloer

2019-06-05T10:22:02+02:0030 mei 2019|0 Comments

Frido werkt met plezier bij van der Heijden

Voor Werkpad heb ik een dove man, Frido geïnterviewd op zijn werk en zijn ervaringsverhaal geschreven. Hieronder vind je zijn verhaal:

Frido: ‘op mijn werk word ik als een gelijkwaardige collega behandeld’.

Bij het bedrijf ‘Lex van der Heijden, truckstyling’ in Boxtel werkt een dove man, Frido met veel plezier.

Frido (39 jaar) is doof vanaf zijn geboorte en komt uit Vught. Frido is in een dovenomgeving opgegroeid. Hij is een rustige man en maakt graag contact met mensen, ook met zijn horende collega’s. Hij is sociaal ingesteld en leergierig. Frido kan goed met zijn handen werken, daarom heeft hij een technische opleiding gekozen bij VSO Plus in Sint Michielsgestel. Daar heeft hij een opleiding gevolgd tot schilder.

Daarna heeft hij via de sociale werkplaats WSD stage mogen lopen bij een boerderij. Bij deze boerderij heeft hij raamkozijnen en deuren geschilderd. Na zijn stage is hij als meubelspuiter aan de slag gegaan bij een bedrijf in Schijndel wat later verhuisd is naar Veghel.

Na 20 jaar gewerkt te hebben, is dit bedrijf helaas failliet gegaan. Na een doorstart was het werk voor niet prettig meer en er waren teveel onduidelijkheid. Voor het eerst is hij toen werkloos geraakt.

Met hulp van een jobcoach Gonny, vanuit Kentalis Werkpad, is Frido gaan zoeken en solliciteren naar een andere leuke baan. Na een tijdje zoeken, heeft hij een prachtige baan gevonden bij Van der Heijden in Boxtel. Hans coach vanuit Kentalis helpt hem bij het werk.

Zijn werk bij Van der Heijden truckstyling

Lex van der Heijden is de werkgever van Frido. Lex is een creatieve jonge ondernemer met een enorme inzet en een grote dosis humor. Er hangt echt een familie sfeer die zorgt dat iedereen zich prettig voelt. Frido ervaart dit als geen ander.

Bij van der Heijden wordt er gewerkt aan truckstyling. Het bedrijf van Lex is in hetzelfde pand als het familie bedrijf van der Heijden transport. In dit bedrijf heeft Lex van der Heijden een geïsoleerde opdracht waar Frido aan werkt. Er is een samenwerking met de afdeling dagbesteding van Kentalis, waar op de dagbesteding de eindafwerking plaats vindt. (o.a. het poetsen en inpakken). Het is een product dat een onderdeel is bij de aanleg van het waterleiding netwerk.

Frido werkt als een productie medewerker. Als voorbereiding voor installatiewerk zaagt hij kunststof buizen op maat en maakt er een schroefdraad in.

Frido werkt vier dagen per week. Het is repeterend werk maar hij vindt het erg leuk om met zijn handen bezig zijn. Op zijn werk wordt hij nog steeds ondersteund door zijn coach Hans, die hem helpt met handige hulpmiddelen en hem begeleidt in zijn werkzaamheden.

Coach Hans legt het werk van Frido uit:

Frido maakt de pijpjes. Ze worden eerst gezaagd. buitendraad op de draaibank en vervolgens wordt er een linkse binnen draad handmatig in getapt. Dan worden de pijpjes op een trolly gelegd. De trolly`s worden opgehaald door iemand van de dagbesteding met de vrachtauto, die daarna naar Kentalis wordt gebracht. Daar vindt op verschillende plekken en in allerlei vormen de eindafwerking plaats. Zo ondersteunt Frido het hele productieproces van de kunststof pijpjes netjes tot aan de aflevering’.

Communicatie op zijn werk

Lex van der Heijden: ‘communicatie met Frido verloopt prima. Het werkt het beste om hem als gelijkwaardig te behandelen en normaal te praten. Soms schrijven we iets op voor de duidelijkheid’.

Frido kan redelijk goed liplezen. Zijn leidinggevende Lex staat er open voor om gebaren te leren, zodat hun communicatie nog verbetert en gemakkelijker kan worden.

Werkpad biedt extra ondersteuning

De tevredenheid bij Lex van der Heijden over de samenwerking met Werkpad Kentalis, heeft geleid dat Lex de uitdaging is aangegaan om Frido een betaalde baan aan te bieden. Dat is nog eens meedenken en een perspectief. Hierdoor werkt Frido nu met veel plezier en met goede ondersteuning van jobcoach Werkpad bij Lex van der Heijden.

Het werk past heel goed bij Frido en wat heel belangrijk is. Frido voelt zich thuis op het bedrijf. Hij hoort erbij op zijn werkvloer. Hij blijft wel een ondersteuning krijgen van de jobcoach.


2019-05-30T13:01:33+02:0030 mei 2019|0 Comments

Bijzondere bijeenkomst Kentalis met Lucille Werner

Op een donkere ochtend met plensregens en storm ging ik vroeg de deur uit voor een vroege ontbijtbijeenkomst met als gastvrouw Lucille Werner. De ochtend werd georganiseerd door de Koninklijke Kentalis en Werkpad, in Utrecht. Het doel van de ochtend was leveranciers van Kentalis in te lichten over het werken met mensen met een auditieve beperking of TOS.

Ondanks het slechte weer en een aantal files op weg vanuit Brabant, ben ik gelukkig net op tijd voor een ontbijtbijeenkomst. Het ontbijtbuffet is goed verzorgd en de tafels zijn netjes gedekt in een zaal bij de ‘TOS fabriek’.

De opening werd verzorgd door twee organisators Clemens de Jager (manager Werkpad) en Oscar Dekker (bestuursvoorzitter Kentalis) waarna Lucille Werner de ochtend start. Met haar foundation zet Lucille zich veel in voor gehandicapten en is natuurlijk bekend van televisie.

Lucille neemt ons mee in de wereld van de werkende dove en TOS jongeren. Het programma volgt een aantal sprekers en ervaringsdeskundigen (Doven en TOS).

Pascal van de Berengroep geeft een mooie presentatie over empowerment en zijn ervaringen als laatdove zelfstandig ondernemer. Pascal vertelde ook uitgebreid over zijn inzet voor belangrijke voorzieningen voor doven en slechthorenden (o.a. nieuws voor doven (doof.nl), tolkvoorzieningen, toegankelijkheid en ondertiteling).

Een aantal jongeren met TOS hebben ook ieder hun ervaring gepresenteerd. Ze hebben een mooi voorbeeld kunnen laten zien over hoe lastig mensen met TOS het hebben met taalbegrip en verwerking. TOS staat voor Taal Ontwikkelingsstoornis. Ze vertelden ook over hoe de TOS-fabriek dankzij Kentalis is ontstaan. Dat is een leerwerkbedrijf voor jongeren met TOS, omdat zij ook lastiger aan een baan kunnen komen.

Daarna is het tijd voor de dove ervaringsdeskundigen: Mariëtte Booij (dove secretaresse bij Kentalis) en ik zijn geïnterviewd door Lucille over onze ervaringen met scholen, opleidingen, werk en onze kansen op de arbeidsmarkt. Het is erg leuk en bijzonder om mijn ervaringen samen met Mariëtte te mogen vertellen.

Uiteraard mogen we krachtig afsluiten door een goed advies te geven: ‘Durf te communiceren met doven, kijk naar talenten en ervaringen van de doven in plaats van naar hun beperkingen en geef de tijd voor het wennen aan communicatie en samenwerking met de doven’.

Lucille sluit de bijeenkomst af met haar idee voor een minister van gehandicaptenzaken. Zij vertelt de reden voor de zoektocht naar een minister van gehandicaptenzaken en waarom het nodig is. Het is duidelijk de tijd om te veranderen in de maatschappij en de arbeidskansen voor mensen met gehandicapten. Wie kan dat beter dan mensen met een handicap of arbeidsbeperking?

Na afloop heb ik gesproken met een van de werkgevers en hij was oprecht geïnteresseerd in mijn rol als een dove ondernemer, hoe ik me heb kunnen ontwikkelen en wat ik precies doe bij Werkpad.

Het is zeker een zeer leerzame bijeenkomst voor de aanwezige leveranciers en werkgevers: hopelijk nemen ze positieve gedachten mee om doven en mensen met TOS arbeidskansen te geven bij hun bedrijven. Dat is zeer leuke manier om te participeren en te netwerken.

Hierbij wil ik mijn collega en manager bij Werkpad bedanken voor een bijzondere uitnodiging en ervaring om bij deze ontbijtbijeenkomst te mogen zijn en geïnterviewd te worden door Lucille!

2019-03-09T20:56:43+02:009 maart 2019|0 Comments

Nieuw samenwerking: workshop TROTS! en je kan zoveel…

Sinds januari 2019 ben ik een nieuwe samenwerking aangegaan met Ingeborg Spoor (eigenaar Bezien) voor het organiseren en geven van nieuwe empowerment workshops: ‘TROTS! en je kan zoveel.’

Met veel trots en als een enorme uitdaging ga ik honderd procent ervoor met het geven van mooie workshops, die dezelfde doelen hebben als mijn onderneming klinktprima. De presentaties voorbereiden en geven past ook heel goed bij mij. Samen met Ingeborg kunnen we ons richten op de doelgroep doven en slechthorenden. Daarbij willen we hen uitdagen en leren om uit hun comfort zone uit te stappen en henzelf uitdagen om hun toekomstig droomwerk en doelen te bereiken. Dat kunnen we bieden met ons workshop ‘TROTS! en je kan zoveel…

De doelen van workshop TROTS en je kan zoveel.

Dus…voor jou is communiceren met andere mensen niet altijd vanzelfsprekend. Betekent dit dat je niet de studie kan doen die jij leuk vindt? Betekent dit dat je lastig bent voor werkgevers? Of dat je niet alleen je zaakjes kan regelen? Absoluut niet! Jij hebt talenten die mensen zonder ’beperking’ niet hebben. Als je daarvan overtuigd bent, dan wordt je eigen leven leiden een stuk makkelijker.

Je hebt talenten die juist door je beperking sterker zijn ontwikkeld!

Vanuit die gedachte start de workshop TROTS! En je kan zoveel…

Je gaat aan de slag met jezelf. Dat is misschien een beetje eng, maar al snel zul je merken dat je op je gemak bent met de andere deelnemers die net als jij het soms lastig vinden om in een nieuwe situatie contact te maken. Door met elkaar te gaan samenwerken in oefeningen leer je om je vaste denkpatronen beetje bij beetje los te laten en wordt je steeds meer vertrouwd met je nieuwe zelfbeeld.

Je krijgt tips en ideeën over hoe je beter met situaties om kunt gaan en wat jou nu zo uniek maakt. Als je naar huis gaat heb je al één actiepunt op zak om voor jezelf een verandering die je graag wil maken in gang te gaan zetten.

Trots! En je kan zoveel is gemaakt door Claire Meijer en Ingeborg Spoor. Claire weet als dove zelfstandig ondernemer van KlinktPrima als geen ander hoe het is om te leven en werken met een beperking. Haar ervaringen, ideeën en tips deelt ze graag met jou tijdens de workshop. Ingeborg combineert in haar bedrijf BeZien, haar professionele kennis en vaardigheden met haar persoonlijke ervaring vanuit haar gezin, waar autisme een onderdeel is van iedere dag. In de workshop bundelt ze haar krachten met die van Claire en laat ze zien dat samenwerken met een dove collega niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.

Wij zijn twee ondernemers met één duidelijke boodschap:

Wees TROTS op wie je bent want je kan zoveel!

We nodigen je uit om mee te doen met onze workshop. Volg ons via facebook pagina: TROTS en je kan zoveel. Je kunt dan lezen over de laatste ontwikkelingen en data waarop je kan inschrijven voor deelname.

We zijn ook te vinden op Instagram en Twitter. Wil je meer weten over ons en de workshop dan kun je ook altijd een berichtje sturen naar Ingeborg. emailadres: ingeborg.spoor@bezien.net.

2019-03-01T15:41:12+02:001 maart 2019|0 Comments