informatie

/informatie

Stichting Slakkenhuis

Stichting Slakkenhuis is in het voorjaar 2017 opgericht door slechthorende man. St. Slakkenhuis organiseert regelmatig leuke activiteiten met het doel om sociale netwerkcontact te vergroten en het vergroten van de kans op het vinden van een baan.

Er zijn activiteiten zoals, het volgen van cursus van EHBO Doven/slechthorenden en het organiseren van een ‘Restaurant in gebarentaal’.

Zie hiervoor meer informatie op de site van Stichting Slakkenhuis.

2017-11-03T19:30:52+02:003 november 2017|Tags: |0 Comments

hoorwerkwijzer voor slechthorenden

Hoorwerkwijzer geeft informatie over ‘werken en gehoor’ en ‘werken met een verminderd gehoor’. Hier kan je de stappen vinden hoe je ermee omgaat met verminderd gehoor op de werkvloer, zoals met preventie, diagnose, werk zoeken, begrip, communicatie, mijn energie, veiligheid en mijn werkplek.

Dit is in opdracht van Stichting Hoormij gemaakt en opgezet.

http://hoorwerkwijzer.nl/

2017-03-03T20:05:24+02:003 maart 2017|Tags: , , |0 Comments

FlexPay: Professioneel sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten, sociale werkbedrijven en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Tot FlexPay BV behoren de labels FlexPay Professionals, Global Work Support en Job Realisation South Africa.

FlexPay is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

http://www.flexpay.nl

2016-12-15T16:57:49+02:0015 december 2016|Tags: , , |0 Comments

Divers Doof: Samenwerkingsband tussen verschillende organisaties

De Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven hebben recent de federatieve stichting Divers Doof opgericht. Onder deze naam gaan ze vanaf nu verder.

Divers Doof is opgericht om de belangen van de doven, plots/laat doven of zeer ernstig slechthorenden nog beter te behartigen. Ongeveer 100.000 mensen in Nederland vallen in deze doelgroep. Belangen behartigen zal de federatie onder andere doen bij de overheid, zorgaanbieders, onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven. Het doel van Divers Doof is streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiingsmogelijkheden voor genoemde doelgroep en hun ouders. Dit wil de stichting doen door middel van het verzamelen van relevante informatie en door deze informatie te delen met de achterban.

Communicatie

Toegankelijke communicatie is erg belangrijk bij het uitvoeren van de doelen. Divers Doof vindt dat de de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal moet worden erkend. En Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands. De Stichting is van mening dat iedereen zijn eigen afwegingen maakt in het gebruik van de verschillende communicatievormen. Dat hangt van verschillende factoren af. Voor de mensen die (nog) geen NGT of NmG beheersen, kan de toegankelijke communicatie ook nog via het geschreven woord door bijvoorbeeld een schrijftolk worden aangeboden.

Bestuur

Het bestuur van Divers Doof bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle drie de organisaties en een onafhankelijke voorzitter. Vanuit de FODOK is Map van der Wilden vertegenwoordiger, vanuit Stichting Plotsdoven is dit Gerard de Vijlder en vanuit NDJ zal Milthon Boldewijn de organisatie vertegenwoordigen.

De onafhankelijke voorzitter is Kees Knol, bestuurder van de GGMD. Kees Knol heeft ruime ervaring met de doelgroep en achterban van Divers Doof. De voorzitter stimuleert de samenwerking en geeft samen met de andere bestuursleden richting aan het beleid van Divers Doof.

bron: doof.nl

http://diversdoof.nl/

2016-04-04T15:46:56+02:004 april 2016|Tags: |0 Comments

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden is een sociaal-maatschappelijke goede doelen stichting. JobDoen Helpt en ondersteunt dove en slechthorende mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die in een isolement zitten of er in dreigen te komen.

Wat gaat JobDoen?

Sommige Doven, plotsdoven, laatdoven, slechthorenden en doofblinde mensen hebben behoefte aan gezelschap en kunnen die niet altijd vinden. Ook hebben ze soms hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of begrijpen van moeilijke brieven. Bedoeling is dat we allemaal plezier hebben in ons leven en ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn.

JobDoen wil helpen, ondersteunen en het leven gezelliger maken via activiteiten zoals:

  • Samen koffie- of theedrinken en gezellig praten of wapperen.
  • Spelletjes doen met elkaar.
  • Fietsen of wandelen: even eruit!
  • Winkelen met een JobVriend: altijd leuker dan alleen.
  • Helpen met begrijpen van brieven, telefoontjes plegen, ondersteunen bij het regelen van zaken als bijvoorbeeld: naar de dokter of ziekenhuis.
  • Helpen contact te leggen met oude vrienden.
  • Samen naar een bijeenkomst of activiteit van Doven en/of slechthorenden.
  • En vooral: contacten leggen en nieuwe vrienden maken.

Dit gaan we doen met behulp van JobVrienden die binding hebben met doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld:

• omdat ze zelf doof, plotsdoof, laatdoof of slechthorend zijn,
• omdat ze familie of vrienden hebben die doof zijn of worden,
• omdat ze een cursus of opleiding voor gebarentaal volgen
(of hebben gevolgd) en graag willen helpen, maar ook om hun geleerde gebarentaal te oefenen.

Zo helpen we elkaar!

Wat kan jij doen?

Meld je aan als JobVriend!
Meld je aan als coördinator!
Meld je aan als donateur!

http://www.jobdoen.nl

2015-06-17T21:57:12+02:0017 juni 2015|Tags: , |0 Comments

Hoorinfotheek – adviescentra bundelen expertise over hoorhulpmiddelen

Op 18 mei 2015 slaan Pento, GGMD voor Doven en Slechthorenden en Libra Revalidatie & Audiologie de handen ineen voor wat betreft advies over hulpmiddelen voor doven en slechthorenden. Zij doen dit onder de nieuwe naam Hoorinfotheek.

De onafhankelijke adviescentra van verschillende partijen werken samen onder de nieuwe naam. Zowel OORzaken (GGMD), Hulpmiddelen Informatie centrum (Pento) als Gehoor Informatie Centrum (Libra) veranderen hun naam op 1 april 2015 in Hoorinfotheek. Verspreid over Nederland zijn er dan zes vestigingen: Apeldoorn, Assen, Eindhoven, Leeuwarden, Zoetermeer en Zwolle. Hoorinfotheek verwacht op korte termijn uit te breiden met nieuwe vestigingen in Amersfoort, Amsterdam en Hengelo.

Onafhankelijk advies en uitproberen

Op elke locatie van Hoorinfotheek kunnen doven en slechthorenden terecht voor onafhankelijk advies over hulpmiddelen. De verschillende hulpmiddelen kunnen ter plekke worden uitgeprobeerd. Hoorinfotheek geeft advies op maat. Als er naast de slechthorendheid ook sprake is van een motorische of visuele handicap kijken we samen met de cliënt naar het meest passende hoorhulpmiddel. Voor het aanschaffen van hulpmiddelen verwijst Hoorinfotheek naar de betreffende leverancier of de audicien. Naast advies over hulpmiddelen kan men bij Hoorinfotheek ook terecht voor informatie over voorzieningen als de schrijftolk en KPN Teletolk.

Delen van expertise

Door samen te werken wordt expertise gedeeld en kunnen alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn blijvend op de voet gevolgd worden. Cliënten hebben daardoor de zekerheid dat de medewerkers van alle locaties van Hoorinfotheek altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daardoor blijft de kwaliteit van het advies overal onveranderd hoog. Door de samenwerking heeft Hoorinfotheek een landelijke dekking. Dit vergroot de toegankelijkheid en bereikbaarheid. De website geeft informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van de verschillende locaties. Ook staat op de website informatie over de verschillende hoorhulpmiddelen.

bron: GGMD

http://www.hoorinfotheek.nl

2015-05-18T22:07:05+02:0018 mei 2015|Tags: |0 Comments

Stichting Hoormij

Per januari 2015 is er een nieuwe samenwerking van organisaties NVVS, Foss en SH-jong (voor slechthorende mensen) ontstaan onder de naam: “Stichting Hoormij”. Door de bundeling willen de organisaties zich sterker presenteren en meer naamsbekendheid krijgen en zo meer kans om projectgelden en sponsors binnen te halen.

In de komende maanden zullen geleidelijke veranderingen worden doorgevoerd om de samenwerking in Stichting Hoormij vorm te geven. Er is al een nieuwe website met beknopte omschrijving van de samenwerking te lezen. De NVVS-website en het blad HOREN zullen voorlopig nog blijven bestaan.
Er komt een nieuwe logo voor “Stichting Hoormij”.

http://www.stichtinghoormij.nl

2015-02-22T17:43:06+02:0022 februari 2015|Tags: , |0 Comments