nieuws

Home/nieuws

Workshop TROTS tijdens een ambulante begeleidingdag

Op donderdag 5 maart vindt er een ambulante begeleidingdag plaats in Nunspeet. Het is georganiseerd door Koninklijke Auris. Wij zijn er ook bij met de workshop TROTS. We gaan op een ontspannen manier de sociale vaardigheden versterken en zelfvertrouwen vergroten. Door middel van improvisatietheater. De vaardigheden die nodig zijn om te kunnen improviseren, zijn ook de vaardigheden die in de ‘echte’ wereld nodig zijn voor pro-actief en sociaal gedrag. De workshop TROTS staat als eerste in de lijst voor workshopronde 1.

2020-02-14T16:40:36+02:0013 februari 2020|0 Reacties

Wijzigingen tolkvoorziening vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 kunt u uw tolkuren voor werk-, onderwijs- en privésituaties alleen nog bij UWV aanvragen. Voor de inzet van een tolk of een overzicht van uw tolkuren, kunt u terecht bij Tolkcontact. UWV en Tolkcontact vormen vanaf 1 juli samen 1 centraal loket.

Hoe vraag ik tolkuren aan?
U kunt een nieuwe aanvraag doen of een aanvraag voor extra uren voor uw werk, opleiding of privésituatie. Dit doet u (vanaf 1 juli) met het vernieuwde aanvraagformulier op uwv.nl. U geeft op het formulier aan voor welke situatie u de aanvraag doet. Heeft u voor meerdere situaties (werk, onderwijs of privé) een schrijf- of gebarentolk nodig? Dan vraagt u per situatie een tolkvoorziening aan. Als u al eerder tolkuren heeft gekregen (via UWV of Tolkcontact), hoeft u geen medische gegevens op te sturen. Geef in dat geval op het aanvraagformulier aan dat wij al in het bezit zijn van uw medische gegevens.

Kunt u de aanvraag niet online invullen? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u dan een aanvraagformulier op.

Toekenning van mijn tolkuren
Na uw aanvraag, ontvangt u een beslissing van ons. Wij streven ernaar dat u deze beslissing binnen 10 werkdagen krijgt. Deze beslissing vindt u op Mijn UWV. Wilt u bericht ontvangen als een bericht of document voor u klaarstaat op Mijn UWV? Meld u dan aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u onze post ook op papier wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe vind ik een tolk?
Als u zelf al een tolk kent, kunt u hem vragen voor u te tolken. Als u nog geen tolk heeft, kunt u via Tolkcontact op verschillende manieren een tolk vinden:

 • Via mijn.tolkcontact.nl: u kunt een opdracht plaatsen op het prikbord. U maakt zelf een keuze uit de tolken die reageren.
 • In mijn.tolkcontact.nl kunt u zelf een tolk kiezen van een lijst met tolken.
 • U kunt Tolkcontact vragen een tolk voor u te zoeken. U vraagt dit via de website van Tolkcontact, per e-mail, sms of telefoon.

Tolknet stopt per 1 juli 2019
De dienstverlening van Tolknet voor bemiddeling van tolken binnen werk en onderwijs, stopt per 1 juli 2019. Het bemiddelingsprogramma Tolkmatch stopt op 28 juni om 12:00 uur. U kunt tot uiterlijk 15 juli nog wel uw gegevens inzien en kopiëren naar uw eigen computer. Heeft u voor 28 juni een bemiddelingsopdracht geplaatst en staat deze opdracht op 30 juni nog open? Dan draagt Tolknet deze opdracht over aan Tolkcontact. Tolkcontact helpt u dan bij het vinden van een tolk.

Hoe gebruik ik MijnTolkcontact?
In mijn.tolkcontact.nl vindt u alle ingeplande en afgeronde opdrachten. U ziet daar ook hoeveel uren u nog heeft. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voor de veiligheid van uw gegevens, krijgt u vanaf 1 juli ook een sms-code bij het inloggen op mijn.tolkcontact.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Logt u voor de eerste keer in op mijn.tolkcontact.nl? Dan kunt u een account aanmaken op de website van Tolkcontact.

Uw tolk registreert elke opdracht in de digitale omgeving van Tolkcontact. Nadat de opdracht is afgerond, vraagt uw tolk digitaal of schriftelijk uw akkoord. Na uw akkoord betalen wij de tolk.

Meer informatie
Op uwv.nl/tolk vindt u vanaf 1 juli alle informatie over het aanvragen en toekennen van tolkuren in werk-, onderwijs- en privésituaties. Informatie over de tolkvoorziening op uwv.nl is vanaf dan ook beschikbaar in Nederlandse gebarentaal.
Op tolkcontact.nl vindt u vanaf 1 juli meer informatie over uw persoonlijke digitale omgeving mijn.tolkcontact.nl, het gebruik van tolkuren, voorlichting en het laatste nieuws.

2019-09-23T19:47:30+02:001 juli 2019|0 Reacties

D66: Minister moet gehoor geven aan wensen van doven en tolken.

Gebaren- en schrijftolken en doven worden in de nabije toekomst door een computersysteem op basis van reisafstand aan elkaar gekoppeld, terwijl tolken vooralsnog op een digitaal prikbord volledig zelf konden kiezen welke klus ze wilden aanpakken. D66 vindt het nieuwe systeem een aantasting van de keuzevrijheid en wil dat de minister ingrijpt.

Doven en slechthorenden hebben recht op een tolk, van overheidswege, en krijgen daar subsidie voor. Er is in principe een vrije markt van tolken; iedereen kan tolkdiensten leveren. Maar het UWV is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorziening. Vooralsnog was Tolknet, met het prikbord-systeem, het door de overheid erkende bemiddelingsbureau.

Digitaal loket

Die situatie wordt nu anders. De uitvoeringsorganisatie maakte in januari bekend dat de tolkvoorziening de komende jaren wordt gegund aan de club achter Tolkcontact. Als eerste stap gaan partijen samen één digitaal loket realiseren.

,,In het systeem waar we nu afscheid van nemen, hebben doven en tolken volledig de vrijheid om voor elkaar te kiezen”, vertelt tolk Nederlandse Gebarentaal Merlin Dik. ,,Maar het nieuwe systeem kijkt vooral naar klussen die zo dichtbij mogelijk zijn, om de kosten binnen de perken te houden. Terwijl ik als zelfstandig ondernemer door het hele land werk.” Ze plaatste op Facebook een oproep over deze kwestie en kreeg ontzettend veel ondersteunende reacties van tolken en gebruikers.

Op de website van Tolkcontact, het nieuwe erkende bureau, staat inderdaad: ,,De lijst met passende tolken die overblijft, sorteren we op reisafstand tot de opdrachtlocatie en vervolgens benaderen we deze tolken. Op die manier proberen we de best passende tolk op een zo kort mogelijke reisafstand te vinden.”

Prikbord-functie

Volgens Dik kan de prikbord-functie van het oude systeem het best worden meegenomen in het nieuwe systeem. Ook Kamerlid Vera Bergkamp wil dat minister De Jonge (Volksgezondheid) in gesprek gaat met alle betrokkenen om te kijken of er toch een systeem kan komen met keuzevrijheid voor mensen die gebruik willen maken van bemiddeling.

Bergkamp: ,,Voor D66 is het belangrijk dat een dove of slechthorende keuzevrijheid heeft om zelf een tolk te selecteren. Het gaat vaak om persoonlijke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is. Nu is er straks een systeem waarbij een organisatie dat voor jou bepaalt, op basis van harde gegevens. En dit is juist echt mensenwerk.”

Vandaag heeft de Tweede Kamer gesproken over de tolkenvoorziening met de bewindsman. Die beloofde het gesprek aan te gaan met de betrokken organisaties over de ervaren problemen met het nieuwe systeem.

Vera Bergkamp (D66) over het nut van een goede tolkenvoorziening:Het gaat vaak om persoonlij­ke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is.

bron: AD.nl

2019-03-07T21:18:12+02:007 maart 2019|0 Reacties

Tolknet stopt per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zal Stichting Tolknet stoppen met al haar activiteiten. Tolkgebruikers en tolken kunnen nog tot 1 juli 2019 bij Tolknet terecht voor informatie en persoonlijk advies over tolkinzet en voor bemiddeling bij het vinden van een tolk.

Eind november maakten we bekend dat zorgvuldig onderzoek ons helaas heeft doen besluiten om niet in te schrijven op de aanbesteding van UWV voor de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten per 1 juli 2019. Gevolg van dit besluit is dat Tolknet per 1 juli 2019 met al haar activiteiten zal stoppen.

Tot 1 juli 2019 zijn we iedereen nog graag van dienst. Iedereen kan tot 1 juli 2019 dan ook nog gewoon bij Tolknet terecht voor:

 • informatie op www.tolknet.nl over tolkinzet en alle tolkvoorzieningen;
 • Persoonlijk advies van een ervaren medewerker (via chat, telefoon, sms of mail);
 • Zelf zoeken naar een tolk via Tolkmatch (door deze rechtstreeks te benaderen of via het prikbord);
 • Het aanvragen van een tolk via Tolkmatch (bemiddeling door medewerkers).

Later in het jaar zullen klanten en tolken verder worden geïnformeerd over het stoppen van Tolknet en het sluiten van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch per 1 juli 2019

De organisatie achter tolkcontact, berengroep heeft de aanbesteding van het UWV gewonnen. Zij zullen per 1 juli 2019 de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorziening uitvoeren. Hieronder valt onder ander voorlichting, bemiddeling en facturatie.

Bron: Tolknet

2019-01-13T18:54:42+02:0013 januari 2019|0 Reacties

UWV kiest Berengroep voor uitvoering tolkvoorziening

UWV heeft de Europese aanbesteding Tolkvoorziening gegund aan Berengroep, de organisatie achter Doof en Tolkcontact. De aanbesteding had als doel een externe organisatie te vinden die de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV gaat uitvoeren. Berengroep bleek hiervoor de beste partner.

Alle slechthorenden, doven en doofblinden in Nederland hebben recht op tolkuren voor privésituaties (leefdomein), op het werk en in het onderwijs. Deze voorzieningen vallen onder verschillende ministeries, met elk hun eigen wetten en regels. De uitvoer van de voorzieningen wordt op dit moment door meerdere organisaties uitgevoerd.

Makkelijker

Doordat de tolkvoorziening door verschillende organisaties wordt uitgevoerd, ervaren gebruikers knelpunten bij het gebruik van de tolkvoorziening. Het is voor hen niet duidelijk bij welke organisatie zij met welke vraag terecht kunnen. Belangenorganisaties en beroepsverenigingen pleiten daarom al langer voor de introductie van één loket om het gebruik van de tolkvoorziening makkelijker te maken. Om dat te kunnen bereiken heeft de overheid de uitvoering van de tolkvoorziening in zijn geheel ondergebracht bij UWV.

Een Loket

UWV vindt het belangrijk om een tolkvoorziening te realiseren die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarom ging zij op zoek naar een organisatie die deze taak het best kan uitvoeren. Hiertoe publiceerde UWV de aanbesteding Tolkvoorziening. Na de aanbestedingsprocedure bleek Berengroep/Tolkcontact de meest geschikte partner te zijn om de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV te verzorgen. Het toekennen van tolkuren en het uitbetalen van facturen aan tolken blijft UWV zelf doen.

De gunning van de aanbesteding Tolkvoorziening is inmiddels definitief. De komende jaren zullen UWV en Berengroep samen de volledige tolkvoorziening verzorgen en moderniseren. De eerste stap is de realisatie van één digitaal loket voor het leef-, werk- en onderwijsdomein. De komende periode volgt hierover meer informatie.

Bron: Doof.nl.

2019-01-09T18:09:24+02:009 januari 2019|0 Reacties

Mooi voorbeeld: dove ambulante verpleegkundige

Fenja Haanstra (35) is sinds haar geboorte doof. Hoewel er soms openlijk getwijfeld werd over of Fenja wel verpleegkundige kon worden, heeft ze zich niet van de wijs laten brengen. Nu werkt ze als ambulant verpleegkundige bij GGMD, een instelling voor doven en slechthorenden.

Fenja:’ik wil mijn cliënten laten zien dat zij ook een rolmodel kunnen zijn’

Zie hiervoor een interview video via V & VN (Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland).

2018-12-28T22:26:06+02:0028 december 2018|0 Reacties

Bezuiniging op arbeidsongeschikten wordt afgekeurd

Het kabinet ziet alsnog af van het plan om arbeidsongeschikten strenger te gaan keuren. Daarmee is een bezuiniging van 300 miljoen euro op de WIA, de opvolger van de WAO, van tafel.

Dat maakte minister Wouter Koolmees vanochtend bekend in het bijzijn van de vakbonden FNV, CNV en VCP, die stevige druk hadden uitgeoefend op het kabinet. Nu de keuringseisen niet aangescherpt worden, zullen nieuwe arbeidsongeschikten eerder in aanmerking blijven komen voor een WIA-uitkering en zijn zij niet eerder aangewezen op de bijstand.

Politieke moed

Wel wordt gekeken naar andere manieren om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht binnen de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan waar werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Ook gaat Koolmees door met de coalitieafspraak om arbeidsongeschikten vijf jaar lang niet opnieuw te beoordelen. Door meer zekerheid te geven moet het aantrekkelijker worden om terug te keren naar de werkvloer. Ook komen er experimenten met scholing van arbeidsongeschikten en komt er meer geld voor persoonlijke ondersteuning via het UWV.

FNV-bestuurder Kitty Jong zegt blij te zijn met het resultaat. Zij prijst Koolmees om zijn ‘politieke moed om door deze maatregelen een streep te zetten’. Daarnaast bedankt zij PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de bezuiniging vanuit de Tweede Kamer voortdurend aan de kaak stelde. Asscher spreekt van ‘goed nieuws’.

Het kabinetsvoornemen ‘paste niet bij een land als Nederland’ en zou zieke werknemers hard treffen, stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ,,Een compliment voor Koolmees dat hij gehoor geeft aan onze zorg.’’

Polder

Minister Koolmees is eveneens verheugd dat er in de ‘polder’, nadat de pensioenonderhandelingen eerder stuk waren gelopen, overeenstemming is bereikt. Koolmees: ,,Ik hoop dat we weer naar de toekomst kunnen kijken. Vlak voor de kerst is dit een mooi resultaat.’’

Eerder vanochtend bereikte Koolmees ook al een akkoord met werkgevers en verzekeraars over de loondoorbetaling bij ziekte. Deze afspraken moeten er eveneens aan bijdragen dat minder mensen arbeidsongeschikt raken.

bron: AD artikel

2018-12-21T20:14:45+02:0021 december 2018|0 Reacties

Werkpad is goed bezig: twee doven aan het werken

Re-integratiebureau Werkpad weet twee doven aan het werk te krijgen. Werkpad richt haar aandacht op horen, zien en communiceren. Voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren is het moeilijker om werk te vinden en te behouden. Werkpad bemiddelt naar werk en biedt ondersteuning op de werkplek.

Robbert (doof) bij Drukkerij de Bondt

Na een lang tijd werkloos thuis te zitten, heeft Robbert met hulp van Werkpad een hele leuke werk bij Drukkerij de Bondt gevonden. De werkgever en de collega’s moeten wel wennen hoe te communiceren met Robbert, maar door middel van handgebaren en rustig praten, komen ze wel uit.

Werkpad heeft een video mogen maken met Robbert op zijn werk. Kijk hier een video hoe Robbert bij Drukkerij werkt.

Nienke (doof) als kok bij Hilton

Ook Nienke wordt begeleid door jobcoach van Werkpad. De keuken is een harde wereld en de jobcoach is haar veilige haven. In het begin werkte ze vijf dagen, maar omdat ze zoveel energie moet bijgeven om haar beperking te corrigeren, heeft de jobcoach vier dagen voorgesteld.

Nienke heeft meer tijd nodig om ingewerkt te worden, voorbeeld hoe zij gerecht moet snijden en voorbereidt, want de collega moet haar goed aankijken en rustig praten. Hierdoor letten haar collega’s beter op hoe je feedback geeft en op je lichaamstaal en sfeer. Door Nienke leren haar werkgever ook beter communiceren naar het andere personeel.

Lees hier haar mooie AD-artikel over haar werk bij Hilton.

Ook is Nienke samen met Jobcoach Werkpad gefilmd op haar werk: Nienke laat zien dat het kan. Werken als kok bij Hilton.

Met hulp van Werkpad kan je zelfs een passende of droomwerk kunnen vinden en waarmaken. Daarnaast kan je samen met een Jobcoach wordt er gekeken naar hoe communicatie en samenwerking op de werkvloer verbeterd kan worden. De werkgevers en collega’s staan er meestal open voor een uitdagend samenwerking met dove / slechthorende medewerkers en ze leren hiervan heel veel van!

2018-12-15T15:10:30+02:0015 december 2018|0 Reacties

Dove Cas deelnemer aan Heel Holland Bakt

Het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt is begonnen aan zijn zesde seizoen. Tien deelnemers strijden om de titel Beste Thuisbakker van Nederland. Cas (doof) doet ook mee. In de eerste aflevering is te zien hoe hij het opneemt tegen 500 andere hobbybakkers (op de foto links achteraan).

Cas woont in Limburg en studeert aan de Pabo. In zijn vrije tijd is hij vaak in de keuken te vinden waar hij graag taarten en andere lekkernijen bakt. Cas wil laten zien dat je je door een auditieve beperking niet moeten laten weerhouden je passie te volgen. Hij hoopt dat hij andere dove en slechthorende mensen hiermee kan inspireren ook hun dromen waar te maken.

Deelnemer dove Cas

Cas heeft een christoffeltaart gemaakt uit de stad Roermond, waar Cas geboren is. Een christoffeltaart bestaat uit voornamelijk chocolade en schuim. Cas heeft een tolk meegenomen voor de communicatie. Zij vertaalt wat o.a. André van Duin zegt en vraagt. Cas heeft twee hoortoestellen en spreekt zelf. De jury is onder de indruk van de christoffeltaart en hij mag door naar de volgende ronde op de proefdag.

De vijftien beste spuiters mochten naar het Heel Holland Bakt-landgoed in Maarsbergen om daar in hun eigen buitenkeuken een overheerlijke flammkuchen te bakken. Geen luxe ovens of gemakkelijke mixers, maar gewoon een tafel, een houtoven en de frisse buitenlucht, met iets te veel wind. Na wat grappen over de wederzijdse haarkleur van Cas en André gaat Cas aan de slag en doet zijn uiterste best om de lekkerste flammkuchen te maken waarmee hij de jury kan imponeren. Hij maakt een Limburgse Flammkeukske.

Janny vond hem erg geslaagd, maar zal de jury Cas een schort geven waarmee hij de komende acht weken met negen andere thuisbakkers mag strijden om de titel Beste Thuisbakker van Nederland?

Zie hier een eerste aflevering van Heel Holland Bakt.

bron: doof.nl

2018-12-12T21:48:56+02:0012 december 2018|0 Reacties

Banenmarkt voor doven en slechthorenden in 2019

Ben jij Slechthorend of doof? en ben jij Werkloos? Wil je wisselen van werkgever? Of wil je komen luisteren naar een zeer inspirerende lezing van Joyce de Ruiter. Kom dan naar de banenmarkt van Stichting Slakkenhuis in ‘De Boekenberg’! Wat ons betreft het mooiste gebouw van Nederland, in ieder geval toch wel van Zuid-Holland, maar zeker van Spijkenisse!

Deze banenmarkt wordt georganiseerd door Stichting Slakkenhuis en Werkpad en het is bedoeld voor een doelgroep van doven en slechthorenden.

Waar en wanneer vindt deze banenmarkt plaats?

 • Waar: De Boekenberg, Spijkenisse
 • Wanneer: donderdagmiddag 7 februari 2019 (13.00 – 15.30 uur)
 • Wat kun je verwachten?

  Wij hebben enkele werkgevers bereid gevonden om aanwezig te zijn met een ‘stand’. Sommige werkgevers hebben een concrete vacature, andere werkgevers staan ‘open’ voor potentiële werknemers met een auditieve beperking. Kortom, op een laagdrempelige wijze contact leggen met een werkgever. Van enkel je CV achterlaten, tot een gezellig praatje of ‘speeddate’ sollicitatiegesprek toe.

  Geen garanties, maar wel een serieuze kans

  De werkgevers kunnen niet iedereen een baan geven, maar willen wel tijd beschikbaar stellen om een serieus gesprek met je aan te gaan. Dat geldt andersom ook, jij moet wel aan het werk willen gaan. Verplichte “sollicitaties” helpen beide partijen niet, dan is het beter als iemand anders die wel gemotiveerd is te solliciteren tijd en een gesprek krijgt bij een werkgever.

  Welke werkgevers komen?

  Dat blijft voor ons ook tot het laatste moment spannend. Een aantal werkgevers heeft reeds een toezegging gedaan. Want voor de werkgevers is deze banenmarkt ook een mooie gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met kandidaten. Vooralsnog mikken we op circa 10 werkgevers. Het gaat niet om de kwantiteit, maar de kwaliteit. Werkgevers die mee willen denken en een werkplek gunnen aan een werkloze dove/ slechthorende, dat zijn de werkgevers die we deze middag willen spreken.[Bent u werkgever? Klik hier dan voor meer info of aanmelden.]

  Aanmelden?

  Ja, wij willen op voorhand een indicatie hebben hoeveel personen er komen. Niet onbelangrijk, want dan kan de catering zorgen voor genoeg drinken. Wij zorgen voor een kopje koffie, thee of fris als je langs komt. Met een droge/ kriebel keel is het namelijk lastig solliciteren. Zie onderaan deze webpagina voor ‘aanmelden’.

  Lezing

  Wij hebben Joyce de Ruiter gevraagd (lees ingehuurd) om een inspirerende lezing te geven. In een mooi auditorium is ringleiding en een fijne zitgelegenheid aanwezig. Om hier bij te kunnen zijn, moet je wel tijdig present zijn. Aanvang presentatie 13.30 uur of 14.30 uur (presentatie circa 30 tot 45 minuten). Aansprekend, inspirerend en met een boodschap waar je wat mee kunt!

  Help mee om deze banenmarkt tot een succes te maken

  Jij kunt het verschil maken. Banenmarkten gericht op slechthorenden/ doven zijn uniek. Juist door een massale opkomst geeft het mogelijkheden dit evenement te herhalen. Geef daarom deze informatie over een banenmarkt zoveel mogelijk door aan andere bekenden/vrienden/familie, zodat we een flinke opkomst hebben en 1 of meer werkloze slechthorende/ dove aan een baan kunnen helpen. Dat zou toch wel heel geweldig zijn! Kortom, DOE MEE en ZEG of GEBAAR HET VOORT!

  Parkeren: er is onder het gebouw een parkeergarage (betaald parkeren, eerste uur €1, daarna €0,10 per 6 minuten)

2018-11-20T15:41:33+02:0020 november 2018|0 Reacties