Tips voor werkgevers

Dove en slechthorende werknemers zijn vaak heel gemotiveerd om in een bedrijf aan de gang te gaan. Hieronder hebben we tips verzameld voor de werkgever om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.Financiële voordelen

Er zijn interessante financiële voordelen bij het in dienst nemen van een dove of slechthorende werknemer. Denk hierbij aan het afdragen van lagere premies, vergoedingen voor hulpmiddelen of minder loon betalen. Meer informatie staat op de speciale pagina: financiële voordelen.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Communiceer helder

Communicatie is voor de doven en slechthorenden heel belangrijk: Blijf vooral rustig praten, zodat ze jou kunnen liplezen. Leer van elkaar hoe jullie het beste communiceren. Er zijn verschillende manieren van communicatie.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Maak duidelijke afspraken

Spreek met elkaar af hoe de werkdag kan aanpakt zal worden. Zo is duidelijk wat en hoe het werk moet gebeuren. Begeleiding is altijd gewenst en het is handig om regelmatig in de pauze kort overleg te hebben over het werk. De doven en slechthorenden kunnen zowel in teamverband als zelfstandig werken als ze goed uitgelegd krijgen wat ze moeten doen.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Vergaderen

Bij vergaderingen is het belangrijk dat de dove of slechthorende werknemer ook de belangrijke dingen meekrijgt. Er zijn twee manieren om dit makkelijk te bereiken. •  Ze hebben altijd recht op tolk, dus het regelen van een tolk is heel makkelijk. Dan kan een dove of slechthorende alles volgen en ook hun eigen mening geven. •  Ze kunnen ook zonder tolk zich redden: naast een notulist zitten met de agenda dan kunnen ze ook volgen over welke onderwerp gesproken wordt. Iedereen kan rustig praten en hun dove werknemer aankijken. Het is wennen en goed manier van het oefenen om met doven te communiceren.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Verschil in omgang

Zoals altijd zijn er mensen waar je goed mee kan communiceren en anderen waarmee het minder goed gaat. Dit geldt net zo voor doven en slechthorenden. Er zullen altijd horende medewerkers zijn die moeite hebben met de communicatie. Accepteer dit. Mocht het echt niet goed lopen tussen horende collega’s en dove werknemer, dan kan er altijd hulp ingeschakeld worden van jobcoach via reintegratie bureau. Ze zijn er om problemen op het werk van doven op te lossen en te begeleiden.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Veranderingen

Betrek doven en slechthorenden altijd vroeg bij de veranderingen. Een groep collega’s kan het er regelmatig over hebben zonder dat doven of slechthorenden op de hoogte zijn. Blijf ze op de hoogte houden.

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties