Informatie voor werknemers

Hieronder vind je een lijst met links die mogelijk interessant zijn voor werknemers.hoorwerkwijzer voor slechthorenden

Hoorwerkwijzer geeft informatie over ‘werken en gehoor’ en ‘werken met een verminderd gehoor’. Hier kan je de stappen vinden hoe je ermee omgaat met verminderd gehoor op de werkvloer, zoals met preventie, diagnose, werk zoeken, begrip, communicatie, mijn energie, veiligheid en mijn werkplek. Dit is in opdracht van Stichting Hoormij ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

FlexPay: Professioneel sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten, sociale werkbedrijven en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden is een sociaal-maatschappelijke goede doelen stichting. JobDoen Helpt en ondersteunt dove en slechthorende mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die in een isolement zitten of er in dreigen te komen. Wat gaat JobDoen? Sommige Doven, plotsdoven, laatdoven, slechthorenden en doofblinde mensen hebben behoefte aan ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

100% slechthorend

100% slechthorend biedt informaties en tips over slechthorendheid en er wordt regelmatig netwerkborrel voor slechthorenden georganiseerd. lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Werkpad

Werkpad is een landelijk opererend re-integratiebedrijf met meerdere locaties verspreid over het land. Werkpad is een samenwerking tussen Koninklijke Kentalis en Bartiméus. Werkpad richt haar aandacht op horen, zien en communiceren. Voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren is het moeilijker om werk te vinden en te ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Buitenlandse nieuws voor doven

Dit is een interessante site met 'vertaald' nieuws voor doven. Er worden diverse artikelen over buitenlandse doven geschreven, die iets interessant of leuks meegemaakt hebben. De tekst wordt dan in het Nederlands vertaald. Een voorbeeld artikel: een dove Japanse publiceert een boek over dovengeschiedenis en het belang van gebarentaal. lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

G-krachten

G-krachten zijn mensen met handicap wie in de wajong zitten, maar ze zijn meer Gemotiveerden Gedreven, dan wie dan ook. Daarom wordt het G-krachten genoemd. Net als iedereen willen ze ook werken, via G-krachten site kan ieder werkzoeker hulp krijgen van een arbeidsdeskundig of jobcoach om een werk te vinden ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

De re-integratiewijzer

De re-integratiewijzer kan helpen met ingewikkelde zaken, zoals uitkeringen, arbeidsongeschiktsheidsregelingen, de WW, bijstand- en re-integratieprogramma's. Er staan ook uitleg en stappen wat je kan doen. lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Quality Coaching

Quality Coaching is een reïntegratie- en jobcoachorganisatie, die in Groningen plaatsvindt. Naast begeleiden van individuele cliënten, stelt Quality Coaching zich ook actief op in netwerken, commissies of andere gelegenheden om de reïntegratie van arbeidsgehandicapte en zieke mensen te bevorderen. Ze werken meestal in opdracht van het UWV. detail informatie over ... lees meer

reactie icoonreacties: 5 | lees en schrijf reacties

Oorakel

Oorakel is bureau voor informatie en advies voor doven en slechthorenden. Oorakel geeft antwoord op vragen over het gehoor, doofheid, slechthorendheid en spraak- en taal-moeilijkheden. Op elke Oorakel vestiging zijn (hoor)hulpmiddelen aanwezig die gratis en vrijblijvend uit geprobeerd kunnen worden. Alle medewerkers kunnen communiceren met gebaren. Ook zijn alle medewerkers ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reactiesvolgende pagina »