Belangen Organisaties

Dit zijn links naar de meest belangrijke Nederlandse belangen organisaties voor doven en slechthorenden.Divers Doof: Samenwerkingsband tussen verschillende organisaties

De Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven hebben recent de federatieve stichting Divers Doof opgericht. Onder deze naam gaan ze vanaf nu verder. Divers Doof is opgericht om de belangen van de doven, plots/laat doven of zeer ernstig ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Stichting Hoormij

Per januari 2015 is er een nieuwe samenwerking van organisaties NVVS, Foss en SH-jong (voor slechthorende mensen) ontstaan onder de naam: "Stichting Hoormij". Door de bundeling willen de organisaties zich sterker presenteren en meer naamsbekendheid krijgen en zo meer kans om projectgelden en sponsors binnen te halen. In de komende ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

FODOK

Fodok is Nederlandse Federatie van ouders van dove kinderen. Fodok behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten. lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Het NC PLD (Het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid )

Het NC PLD is een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor mensen die (plotseling of geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en familie. Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Stichting Plotsdoven

De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden. Ben je plots- of laatdoof? Dan kun je op deze site allerlei informatie vinden die jou verder kunnen helpen met het vinden van werk of met jouw huidig werk, maar ook ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

SH-jong (slechthorende Jongeren)

De SH-jong is een organisatie voor een actieve ontmoetingsvereniging van, voor en door slechthorende jongeren. De SH-jong werkt voor jongeren tussen de 12 en 31 jaar oud. In projecten, via activiteiten, door een stem te laten horen namens slechthorende jongeren. De SH-jong is een zelforganisatie. De leden maken de dienst ... lees meer

reactie icoonreacties: 1 | lees en schrijf reacties

Nederlandse Dove Jongeren (NDJ)

Stichting Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) is een belangenorganisatie voor dove jongeren van 18 jaar tot 30 jaar. Er wordt regelmatig bijeenkomsten, acitiviteiten en workshops georganiseerd bij NDJ. lees meer

reactie icoonreacties: 1 | lees en schrijf reacties

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

NVVS is dé belangenorganisatie van en voor mensen met hoorproblemen. De NVVS wil dat mensen met een hoorprobleem optimaal kunnen functioneren in de samenleving. Zij behartigt daarom op assertieve wijze de belangen van iedereen die met horen problemen heeft. lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties

Dovenschap

Dovenschap is organisatie die zich graag voor doven en slechthorenden inzet. Dovenschap streeft naar de versterking van de positie van doven door middel van een kritische en onafhankelijke opstelling. Zij is gesprekspartner voor de overheid, dienstverlening en het bedrijfsleven. Daarbij worden voortdurend de belangen van de doven in de gaten ... lees meer

reactie icoonreacties: 0 | lees en schrijf reacties