werkzoeker

/Tag: werkzoeker

Stichting Slakkenhuis

Stichting Slakkenhuis is in het voorjaar 2017 opgericht door slechthorende man. St. Slakkenhuis organiseert regelmatig leuke activiteiten met het doel om sociale netwerkcontact te vergroten en het vergroten van de kans op het vinden van een baan.

Er zijn activiteiten zoals, het volgen van cursus van EHBO Doven/slechthorenden en het organiseren van een ‘Restaurant in gebarentaal’.

Zie hiervoor meer informatie op de site van Stichting Slakkenhuis.

2017-11-03T19:30:52+02:003 november 2017|Tags: |0 Comments

hoorwerkwijzer voor slechthorenden

Hoorwerkwijzer geeft informatie over ‘werken en gehoor’ en ‘werken met een verminderd gehoor’. Hier kan je de stappen vinden hoe je ermee omgaat met verminderd gehoor op de werkvloer, zoals met preventie, diagnose, werk zoeken, begrip, communicatie, mijn energie, veiligheid en mijn werkplek.

Dit is in opdracht van Stichting Hoormij gemaakt en opgezet.

http://hoorwerkwijzer.nl/

2017-03-03T20:05:24+02:003 maart 2017|Tags: , , |0 Comments

FlexPay: Professioneel sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten, sociale werkbedrijven en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Tot FlexPay BV behoren de labels FlexPay Professionals, Global Work Support en Job Realisation South Africa.

FlexPay is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

http://www.flexpay.nl

2016-12-15T16:57:49+02:0015 december 2016|Tags: , , |0 Comments

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden

Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden is een sociaal-maatschappelijke goede doelen stichting. JobDoen Helpt en ondersteunt dove en slechthorende mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die in een isolement zitten of er in dreigen te komen.

Wat gaat JobDoen?

Sommige Doven, plotsdoven, laatdoven, slechthorenden en doofblinde mensen hebben behoefte aan gezelschap en kunnen die niet altijd vinden. Ook hebben ze soms hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of begrijpen van moeilijke brieven. Bedoeling is dat we allemaal plezier hebben in ons leven en ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn.

JobDoen wil helpen, ondersteunen en het leven gezelliger maken via activiteiten zoals:

 • Samen koffie- of theedrinken en gezellig praten of wapperen.
 • Spelletjes doen met elkaar.
 • Fietsen of wandelen: even eruit!
 • Winkelen met een JobVriend: altijd leuker dan alleen.
 • Helpen met begrijpen van brieven, telefoontjes plegen, ondersteunen bij het regelen van zaken als bijvoorbeeld: naar de dokter of ziekenhuis.
 • Helpen contact te leggen met oude vrienden.
 • Samen naar een bijeenkomst of activiteit van Doven en/of slechthorenden.
 • En vooral: contacten leggen en nieuwe vrienden maken.

Dit gaan we doen met behulp van JobVrienden die binding hebben met doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld:

• omdat ze zelf doof, plotsdoof, laatdoof of slechthorend zijn,
• omdat ze familie of vrienden hebben die doof zijn of worden,
• omdat ze een cursus of opleiding voor gebarentaal volgen
(of hebben gevolgd) en graag willen helpen, maar ook om hun geleerde gebarentaal te oefenen.

Zo helpen we elkaar!

Wat kan jij doen?

Meld je aan als JobVriend!
Meld je aan als coördinator!
Meld je aan als donateur!

http://www.jobdoen.nl

2015-06-17T21:57:12+02:0017 juni 2015|Tags: , |0 Comments

Kentalis MBO: werken en leren voor doven

Bij Kentalis met beroepsopleiding MBO (BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg) kunnen doven en slechthorenden doorstuderen en werken tegelijkertijd. Werken doe je drie dagen per week en één dag ga je naar school school voor theorielessen.

In het leerbedrijf krijgen doven begeleiding van een praktijkbegeleider. Kentalis werkt samen met re-integratiebureau Werkpad; dat wil zeggen dat doven die moeilijk een stageplek kunnen vinden, Werkpad zal helpen om juiste stageplek te vinden.

Bij Kentalis MBO zijn er meer mogelijkheden voor doven en slechthorenden omdat ze op hun eigen tempo kunnen studeren, meer individuele begeleiding krijgen, en in contact met studenten en docenten kunnen communiceren via NmG/NGT. Zo kunnen doven op hun eigen manier leren en een officieel MBO diploma behalen

Er zijn verschillende opleidingen in verschillende richtingen mogelijk bij MBO Kentalis. De meeste opleidingen zijn op niveau 1 en 2, een enkele opleiding ook op niveau 3. Een aantal voorbeeld van opleidingen zijn: autotechniek, metaaltechniek, bouw, timmerindustrie, schilder, zorg en welzijn en winkelassisten.

Meer informatie over Kentalis MBO.

2010-01-31T20:24:11+02:0031 januari 2010|Tags: |0 Comments

Werkpad

Werkpad is een landelijk opererend re-integratiebedrijf met meerdere locaties verspreid over het land.
Werkpad is een samenwerking tussen Koninklijke Kentalis en Bartiméus. Werkpad richt haar aandacht op horen, zien en communiceren. Voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren is het moeilijker om werk te vinden en te behouden. Werkpad bemiddelt naar werk en biedt ondersteuning op de werkplek.

detail informatie over Werkpad

Hieronder vind je meer informatie over werkpad, naar aanleiding van vragen die klinktprima aan verschillende re-integratie bureau’s heeft gesteld:

algemeen

welke soorten dienstverlening levert u?

Re-integratiebegeleiding, outplacement. In meer detail:

 • intake
 • onderzoek
 • begeleiding en training bij werkzoeken
 • bemiddelen
 • plaatsing bij werkgevers
 • groepstrainingen
 • jobcoaching (=ondersteuning/begeleiding op de werkplek)
 • loopbaanadvies

in welke regio’s?

in het hele land

hoeveel medewerkers voor doven en slechthorenden?

15 medewerkers

hoeveel dove of slechthorende clienten heeft u op dit moment?

ongeveer 200

heeft u ook dove/slechthorende collega’s in dienst? wat zijn hun taken?

Ja, 2 medewerkers

Jobcoaching voor doven en slechthorenden

heeft u een standaard aanpak voor het begeleiden naar werk? hoe ziet dat proces eruit?

Over het algemeen is dit maatwerk, wij werken met een uitgebreid productenboek waaruit we kiezen wat voor de specifieke situatie nodig is.

welke specifieke problemen komen vaak voor rondom het aan het werk krijgen en blijven van doven/slechthorenden?

Aan de werkgeverskant is vaak het probleem dat men onbekend is met de problematiek, niet op de hoogte is van mogelijke aanpassingen en subsidies. Daar kunnen wij over voorlichten. We merken dat men doofheid of slechthorendheid soms onderschat, na de begintijd is de bereidheid om er rekening mee te houden soms verminderd. Men is zich niet bewust van hoe vermoeiend het is slechthorend te zijn op het werk. Doven en slechthorenden zelf zijn soms, als men van school komt, slecht op de hoogte van de mogelijkheden en de eisen die er aan hen gesteld worden.

hoe reageren werkgevers doorgaans bij een (mogelijk) nieuwe doven/slechthorende werknemer?

Hier is heel veel over te zeggen, wat zich niet laat vangen in een paar regels. De werkgevers zijn vaak erg positief.

zijn er specifieke branches of banen waar veel doven door u geplaatst (kunnen) worden?

Gelukkig plaatsen we tegenwoordig op praktisch iedere plek iemand met auditieve problemen. Administratie op laag niveau is moeilijk omdat dat gecombineerd moet worden met telefoon in de meeste gevallen en omdat de schriftelijke taalontwikkeling van veel doven niet voldoende is. Verder hangt het erg af van inzet, motivatie, vooropleiding etc.

heeft u specifieke tips voor doven/slechthorenden die op zoek zijn naar werk?

 • Motivatie laten merken
 • zelf actief naar oplossingen zoeken en niet denken dat de omgeving wel rekening met je houdt
 • assertief zijn

hoe lang duurt het gemiddeld om iemand aan een (nieuwe) baan te krijgen?

tussen paar maanden en twee jaar

http://www.werkpad.nl

2009-05-08T21:40:00+02:008 mei 2009|Tags: , , , |0 Comments

Stichting Maatjesplatform

Stichting Maatjesplatform is een stichting die ondersteuning biedt aan jongeren met een functionele beperking (arbeidsgehandicapten) als het gaat om werk, stage of werkervaring. Dus ook aan dove en slechthorende werkzoekers (tussen de 17 en 30 jaar).

Stichting Maatjesplatform is gevestigd Nieuwegein, in het midden van Nederland. Daarnaast is er een steunpunt in Drachten en wordt er gewerkt aan een steunpunt in Noord Brabant.

Kortom: Stichting Maatjesplatform vormt de schakel tussen mensen met een functionele beperking en het bedrijfsleven. De schakel die werkt!

http://www.maatjesplatform.nl

2009-01-28T16:40:00+02:0028 januari 2009|Tags: |0 Comments

Buitenlandse nieuws voor doven

Dit is een interessante site met ‘vertaald’ nieuws voor doven. Er worden diverse artikelen over buitenlandse doven geschreven, die iets interessant of leuks meegemaakt hebben. De tekst wordt dan in het Nederlands vertaald.

Een voorbeeld artikel: een dove Japanse publiceert een boek over dovengeschiedenis en het belang van gebarentaal.

http://vertaaldvoordoven.blogspot.com/

2009-01-01T22:40:00+02:001 januari 2009|Tags: , |0 Comments

G-krachten

G-krachten zijn mensen met handicap wie in de wajong zitten, maar ze zijn meer Gemotiveerden Gedreven, dan wie dan ook. Daarom wordt het G-krachten genoemd. Net als iedereen willen ze ook werken, via G-krachten site kan ieder werkzoeker hulp krijgen van een arbeidsdeskundig of jobcoach om een werk te vinden en te behouden.

http://www.g-krachten.nl

2008-11-03T22:54:12+02:003 november 2008|Tags: , , |0 Comments