Home

Home2021-01-24T17:57:45+02:00

klinktprima biedt informatie voor mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt

werkgevers

werkzoekers

werknemers

Voor werkgevers biedt klinktprima veel ervaringsverhalen van mensen met een auditieve beperking om te laten zien dat zij goed kunnen werken. Daarnaast biedt klinktprima informatie voor werknemers en werkzoekers om te zorgen dat zij goed werk vinden en het ook weten te behouden.

Claire’s Blog

Ik ben Claire, al vele jaren zet ik mij in voor de positie van mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt. Lees mijn ervaringen, tips en projecten waar ik aan mee doe.

Contact maken met iemand die doof is

Graag wil ik in dit blog een misverstand uit de wereld helpen: dove mensen horen je niet als je hen roept. Ik zal daarom toelichten hoe je op een fijne [...]

Doe mij nog maar zo’n jaar!

Zoals vaker, kijk ik aan het begin van het jaar graag terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. Vorig jaar was voor mij een goed jaar. [...]

3 x werkervaringen die indruk maakten

Ruim vijftien jaar geleden merkte en hoorde ik hoe lastig doven of slechthorenden het hadden op de arbeidsmarkt. Vaak hadden zij hulp nodig van een ervaringsdeskundige of professional, die veel [...]

Video: Claire over haar leven met doofheid

Claire werd doof toen ze nog een peuter was. De boosdoener: een ongelukkige hersenvliesontsteking. Wat deed dat met haar leven? En met haar loopbaan? En hoe was om niet doof [...]

Opvoeden zonder gehoor

Het is altijd mijn wens geweest om moeder te worden. En inmiddels ben ik alweer twaalf jaar de trotse moeder van Florian. Over het opvoeden van Florian met een auditieve [...]

Waar blijft de ‘Deaf Pride’?

Ik vind dat iedereen reden heeft om trots te zijn op zijn of haar identiteit, groep of gemeenschap. Doordat sommige mensen vanwege hun achtergrond zoals lhbti, beperking of geloof echter [...]

Nieuws

De winaar van Raket Award 2021: Hettema Service

Stichting Raket heeft de Raket Award 2021 uitgereikt. Na door corona helaas twee edities gemist te hebben, heeft de winnaar van de Raket Award 2018, de Rabobank in ’s-Hertogenbosch, definitief een [...]

Ga naar de bovenkant