Home

Home2021-01-24T17:57:45+02:00

klinktprima biedt informatie voor mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt

werkgevers

werkzoekers

werknemers

Voor werkgevers biedt klinktprima veel ervaringsverhalen van mensen met een auditieve beperking om te laten zien dat zij goed kunnen werken. Daarnaast biedt klinktprima informatie voor werknemers en werkzoekers om te zorgen dat zij goed werk vinden en het ook weten te behouden.

Claire’s Blog

Ik ben Claire, al vele jaren zet ik mij in voor de positie van mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt. Lees mijn ervaringen, tips en projecten waar ik aan mee doe.

Doe mij nog maar zo’n jaar!

Zoals vaker, kijk ik aan het begin van het jaar graag terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. Vorig jaar was voor mij een goed jaar. [...]

3 x werkervaringen die indruk maakten

Ruim vijftien jaar geleden merkte en hoorde ik hoe lastig doven of slechthorenden het hadden op de arbeidsmarkt. Vaak hadden zij hulp nodig van een ervaringsdeskundige of professional, die veel [...]

Opvoeden zonder gehoor

Het is altijd mijn wens geweest om moeder te worden. En inmiddels ben ik alweer twaalf jaar de trotse moeder van Florian. Over het opvoeden van Florian met een auditieve [...]

Waar blijft de ‘Deaf Pride’?

Ik vind dat iedereen reden heeft om trots te zijn op zijn of haar identiteit, groep of gemeenschap. Doordat sommige mensen vanwege hun achtergrond zoals lhbti, beperking of geloof echter [...]

Handige hulpmiddelen voor doven en doofblinden

Hulpmiddelen voor thuis en werk zijn voor sommige dove en slechthorende mensen noodzakelijk en voor anderen gewoon handig. Door mijn nieuwe werk met doofblinden leer ik veel over alle nieuwe, [...]

Mijn werk als begeleider voor doofblinde mensen

Mensen die doofblind zijn, kunnen niet goed horen én niet goed zien. Vanwege deze auditieve en visuele beperking moeten zij extra hard werken om hun dagelijkse leven zo normaal mogelijk [...]

Nieuws

De winaar van Raket Award 2021: Hettema Service

Stichting Raket heeft de Raket Award 2021 uitgereikt. Na door corona helaas twee edities gemist te hebben, heeft de winnaar van de Raket Award 2018, de Rabobank in ’s-Hertogenbosch, definitief een [...]

Ga naar de bovenkant