Als je bent uitgenodigd voor een gesprek: Gefeliciteerd! Laat wel jouw jobcoach of jouw horende familielid/vriend even bellen met het bedrijf om over jouw doofheid of slechthorendheid met daarbij horende hulpmogelijkheden te vertellen aan werkgevers. Sommige werkgevers zullen niet zo positief reageren en ze zullen jou meteen afwijzen, maar laat je niet afwijzen! Zorg dat je gewoon op het gesprek komt zoals afgesproken is. Ze moeten jou als dove en slechthorende ontmoeten en leren kennen!