Quality Coaching is een reïntegratie- en jobcoachorganisatie, die in Groningen plaatsvindt.
Naast begeleiden van individuele cliënten, stelt Quality Coaching zich ook actief op in netwerken, commissies of andere gelegenheden om de reïntegratie van arbeidsgehandicapte en zieke mensen te bevorderen. Ze werken meestal in opdracht van het UWV.

detail informatie over Quality Coaching

Hieronder vind je meer informatie over Quality Coaching, naar aanleiding van vragen die klinktprima aan verschillende re-integratie bureau’s heeft gesteld:

algemeen

welke soorten dienstverlening levert u?

Quality Coaching begeleidt o.a. dove mensen die op zoek zijn naar betaald werk, daarnaast biedt Quality Coaching begeleiding op de werkvloer voor behoud van de werkplek. De dienstverlening is gericht op ondersteuning bij het maken van een cv, profielschets, sollicitatiebrieven en acquisitie.

in welke regio’s?

Quality Coaching werkt in de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland, Drenthe.

hoeveel medewerkers voor doven en slechthorenden?

4 jobcoaches

hoeveel dove of slechthorende clienten heeft u op dit moment?

ongeveer 15

heeft u ook dove/slechthorende collega’s in dienst? wat zijn hun taken?

Er is bij ons één slechthorende jobcoach in dienst.

Jobcoaching voor doven en slechthorenden

heeft u een standaard aanpak voor het begeleiden naar werk? hoe ziet dat proces eruit?

Quality Coaching werkt vanuit de methodiek “Begeleid werken”. Hierbij komen de volgende punten aan de orde.

  • Intake: Is betaald werk haalbaar? Is de cliënt voldoende gemotiveerd? Is begeleiding wenselijk en/of mogelijk? Is er voldoende draagvlak?
  • Assessment: verkennen van de wensen en mogelijkheden
  • Jobsearch/acquisitie: het zoeken van arbeidsplaatsen
  • Jobanalyse: analyseren van de werkzaamheden en de werkplek
  • Jobmatching: bij elkaar brengen van baan en cliënt
  • Jobcoaching: begeleiden op de werkplek en het opstellen van een begeleidingsplan.

welke specifieke problemen komen vaak voor rondom het aan het werk krijgen en blijven van doven/slechthorenden?

Moeite met de Nederlandse taal in woord en geschift bij het schrijven van een sollicitatiebrief en cv. Moeite met het begrijpen van de vacature. Door het missen van informatie op de werkvloer kunnen er misverstanden ontstaan tussen de dove werknemer en zijn horende collega’s. De werkomgeving houdt niet altijd voldoende rekening met de dove collega.

hoe reageren werkgevers doorgaans bij een (mogelijk) nieuwe doven/slechthorende werknemer?

Werkgevers reageren in eerste instantie afwachtend op een dove werknemer en hebben veel vragen. Door voldoende ondersteuning van de jobcoach aan werkgevers en collega’s pakt de samenwerking tussen de werkgever en de cliënt in de meeste situaties goed uit.

zijn er specifieke branches of banen waar veel doven door u geplaatst (kunnen) worden?

Over het algemeen worden dove cliënten geplaatst in werk waarbij communicatie geen groot aspect van het werk is. We gaan bij het zoeken naar werk uit van wat de cliënt graag wil. Quality Coaching zoekt alleen werk in het vrije bedrijf.

heeft u specifieke tips voor doven/slechthorenden die op zoek zijn naar werk?

Niets is onmogelijk, als je het zelf maar wilt en je hiervoor inzet.

hoe lang duurt het gemiddeld om iemand aan een (nieuwe) baan te krijgen?

Binnen het twee jaar durende traject heeft het overgrote deel van de cliënten binnen een jaar passend werk. Dit kan echter ook langer duren.

http://www.qualitycoaching.nl