Een belangrijke stap in je loopbaan is goed nadenken over wat je wil bereiken. Een beroepskeuzetest kan daar goed bij helpen. Refrisk is bezig om zo’n test speciaal voor doven in Nederland te introduceren. Ze zoeken 50 doven jongeren die meedoen aan een onderzoek om de test te verbeteren.

Achtergrond

Twee studenten aan de HBO-opleiding voor Psychodiagnostisch Werk hebben als onderdeel van hun afstudeeropdracht alle tests geïnventariseerd die in Nederland voor dove en slechthorende mensen ingezet worden. Zij hebben ongeveer 60 organisaties en contactpersonen aangeschreven. Op basis van deze uitkomsten blijkt dat er in Nederland veel verschillende testen worden gebruikt maar dat geen enkele test optimaal geschikt is voor doven die communiceren in gebarentaal.

In samenwerking met haar Europese partners ontwikkelt Refrisk een methodiek die beter geschikt is voor dove mensen. De testen die Refrisk gaat toepassen worden volledig ondersteund met de Nederlandse Gebarentaal. Hierdoor wordt niet de Nederlandse taalvaardigheid van de deelnemer getest maar de cognitieve capaciteiten en beroepsinteresses. De testen zijn computergestuurd, internationaal erkend, weinig verbaal, relatief kort, niet ingewikkeld en geven bruikbare uitkomsten.

Om te onderzoeken of deze testen voldoen aan wensen en verwachtingen van de doven in Nederland, krijgen ongeveer 50 dove deelnemers de kans om deze testen gratis uit te proberen. De uitkomsten worden daarna geëvalueerd, waarna de gebruikte testmethode zo nodig wordt aangepast. De verwachting is dat Refrisk vanaf medio 2009 de definitieve methode kan aanbieden aan dove belangstellenden.

Testdagen

De testen zijn bedoeld voor dove, gebarentaalvaardige deelnemers. In de herfst 2008 worden in alle delen van Nederland testdagen georganiseerd. Voor iedere deelnemer staat een computer klaar. De testen worden afgenomen in kleine groepjes met andere doven. Een team van Refrisk, bestaande uit een loopbaanpsycholoog en een gebarentaalvaardige jobcoach zorgen met ondersteuning van een tolk gebarentaal voor een goede uitleg.

Het maken van de test duurt ongeveer een ochtend of een middag. Alle deelnemers krijgen de persoonlijke testuitslagen thuisgestuurd. De gegevens en de testuitslagen van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het VOGS+onderzoek.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunnen belangstellenden en verwijzers terecht op de site van Refrisk en op de officiële VOGS-website of een mailtje sturen naar VOGSplus@refrisk.nl.
Na het invullen van het aanmeldingsformulier, krijgen de deelnemers na de zomer een uitnodigingsbrief opgestuurd.