Het NC PLD is een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor mensen die (plotseling of geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en familie.

Het NC PLD co├Ârdineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor voorlichting, advies en ondersteuning.

Het NC PLD is ontstaan op initiatief van de Stichting Plotsdoven, de belangenbehartiger voor plots- en laatdoven.

http://www.ncpld.nl