Fodok is Nederlandse Federatie van ouders van dove kinderen. Fodok behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.

http://www.fodok.nl