Project Grow2worK is een gezamenlijk project van de zeven belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak en taalmoeilijkheden. Dit project richt zich de komende drie jaar op het vergroten van de kansen van dove, slechthorende en ESM jongeren op (betaald) werk. Om dit te bereiken, zetten we buddy´s in. Buddy´s zijn mensen met dezelfde beperking die al een baan hebben. Hun ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om de jongeren te empoweren. Verder worden er groepstrainingen en individuele coachsessies georganiseerd, waarbij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarkt en de verschillende ondersteunende voorzieningen centraal staan. Ook richten we ons op het vergroten van bewustwording en begrip aan de werkgeverszijde, jongeren zullen daarbij laten zien wat zij werkgevers te bieden hebben. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om werkplek(ken) voor dove, slechthorende en ESM jongeren te creëren via vrienden, familieleden, collega´s en kennissen, het zogenoemde ´warme netwerk´.

http://www.grow2work.nl