Stichting Jobstap is een erkende integratie- en jobcoachorganisatie. Zij hebben de missie om arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk te maken, met én zonder beperkingen. Zij hebben jarenlange ervaring in het bemiddelen van mensen met een beperking naar een passend dienstverband met groeimogelijkheden. Het is ook voor de doelgroep doven en slechthorenden.

https://www.jobstap.nl/