Per januari 2015 is er een nieuwe samenwerking van organisaties NVVS, Foss en SH-jong (voor slechthorende mensen) ontstaan onder de naam: “Stichting Hoormij”. Door de bundeling willen de organisaties zich sterker presenteren en meer naamsbekendheid krijgen en zo meer kans om projectgelden en sponsors binnen te halen.

In de komende maanden zullen geleidelijke veranderingen worden doorgevoerd om de samenwerking in Stichting Hoormij vorm te geven. Er is al een nieuwe website met beknopte omschrijving van de samenwerking te lezen. De NVVS-website en het blad HOREN zullen voorlopig nog blijven bestaan.
Er komt een nieuwe logo voor “Stichting Hoormij”.

http://www.stichtinghoormij.nl