Stichting JobDoen voor Doven en Slechthorenden is een sociaal-maatschappelijke goede doelen stichting. JobDoen Helpt en ondersteunt dove en slechthorende mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die in een isolement zitten of er in dreigen te komen.

Wat gaat JobDoen?

Sommige Doven, plotsdoven, laatdoven, slechthorenden en doofblinde mensen hebben behoefte aan gezelschap en kunnen die niet altijd vinden. Ook hebben ze soms hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of begrijpen van moeilijke brieven. Bedoeling is dat we allemaal plezier hebben in ons leven en ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn.

JobDoen wil helpen, ondersteunen en het leven gezelliger maken via activiteiten zoals:

  • Samen koffie- of theedrinken en gezellig praten of wapperen.
  • Spelletjes doen met elkaar.
  • Fietsen of wandelen: even eruit!
  • Winkelen met een JobVriend: altijd leuker dan alleen.
  • Helpen met begrijpen van brieven, telefoontjes plegen, ondersteunen bij het regelen van zaken als bijvoorbeeld: naar de dokter of ziekenhuis.
  • Helpen contact te leggen met oude vrienden.
  • Samen naar een bijeenkomst of activiteit van Doven en/of slechthorenden.
  • En vooral: contacten leggen en nieuwe vrienden maken.

Dit gaan we doen met behulp van JobVrienden die binding hebben met doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld:

• omdat ze zelf doof, plotsdoof, laatdoof of slechthorend zijn,
• omdat ze familie of vrienden hebben die doof zijn of worden,
• omdat ze een cursus of opleiding voor gebarentaal volgen
(of hebben gevolgd) en graag willen helpen, maar ook om hun geleerde gebarentaal te oefenen.

Zo helpen we elkaar!

De stichting jobdoen is inmiddels opgeheven.