Het is alweer drie jaar geleden dat het Van Abbe Museum in Eindhoven het ‘Special Guests’ programma begonnen is. Dit programma zorgt ervoor dat mensen met een beperking beter kunnen genieten van het museum. Waaronder natuurlijk ook mensen met een auditieve en visuele beperking.
Samen met mijn gezin ben ik toen voor het eerst in het van Abbe geweest en het was hartstikke fijn om tijdens een rondleiding een gebarentolk erbij te hebben. Op die manier kan ik tenminste alles meekrijgen van de rondleiding.

NGT rondleiding bij musea door dove gids

Bij het van Abbe museum wordt er in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) rondgeleid, tegenwoordig door een dove museumgids zelf. We zijn inmiddels al voor de derde keer bij het van Abbe geweest en het is heel inspirerend en duidelijk als de rondleiding door doven zelf verteld wordt in NGT. Zondag 1 oktober werd de rondleiding verzorgd door Judith Vogels (een dove museumgids en gebarendocente) en mijn zoontje kende haar al van vorig keer en hij vond het heel leuk en leerzaam wat hij te horen en te zien kreeg.

Op de eerste zondag van de maand worden er NGT rondleidingen bij het Van Abbe Museum georganiseerd.

Meer toegankelijkheid bij Musea in Amsterdam

De twee dove zussen Roos en Martine Wattel hebben het bedrijf ‘Wat Telt!’ opgericht. Met het project ‘Musea in Gebaren’ werken ze mee allerlei musea in Amsterdam toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Dove museumgidsen worden opgeleid door Wat Telt!. Op die manier kunnen zij zelf groepen het museum rondleiden en de verhalen vertellen bij de kunst.

Wereld Doven Dag in Amsterdam

In September werd de Wereld Doven Dag (WDD) in Nederland georganiseerd op drie locaties: Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Zelf ben ik met twee vriendinnen naar SWDA in Amsterdam geweest. Het thema van de WDD was ‘erkenning van de Nederlandse Gebarentaal’.

Tijdens de WDD zijn er tal van informatiestands, activiteiten en leerzame worskhops georganiseerd. Uiteraard heb ik drie interessante workshops gevolgd: een van de Nederlandse Dove Jongeren (NDJ), een workshop van het Nederlandse Gebaren Centrum (NGC) en nog een van ‘Wat Telt!’.

Ik ben erg geïnspireerd geraakt door de lezing van Wat Telt!. Hoe zij hun bedrijf hebben opgericht en wat ze willen bereiken met toegankelijkheid in de maatschappij. Dit geldt overigens niet alleen voor musea met kunst en cultuur, maar ook voor de arbeidsmarkt en empowerment van doven. Daarnaast ondersteunen ze ook organisaties die toegankelijker willen worden voor doven en slechthorenden.

Ik vind het geweldig dat ik bij musea in gebarentaal kan gaan en beter begrijpen over de kunst en de geschiedenis. Zo is het bezoek aan musea levendiger en na afloop met nieuw kennis en goede gevoel naar huis.

Ik kan alle doven en slechthorenden aanbevelen om naar musea in gebarentaal te gaan. De beste manier om te zien wat er te doen is, is via de facebook-site ‘Musea in Gebaren’.