Sinds september heb ik de cursus Werken met Eigen Ervaring (WMEE) gevolgd. De cursus is georganiseerd door de stichting ‘Door en Voor’. Het was een leerzame cursus die mij verder heeft ontwikkeld als dove ervaringsdeskundige. Vlak voor de kerst heb ik mijn certificaat met trots behaald.

Ervaringsdeskundigen zijn nog niet altijd bekend in de maatschappij als hulpverlener. Zij kunnen zich vaak goed inzetten voor specifieke doelgroepen of lotgenoten. Vanuit hun ervaring en inlevingsvermogen kunnen zij bepaalde cliënten beter helpen dan hulpverleners zonder persoonlijke ervaring. Ook kan er meer vertrouwen over en weer zijn tussen een ervaringsdeskundige en een cliënt. Ervaringsdeskundigen zijn dan juist heel waardevol, alhoewel ze vaak nog niet ingezet of betaald worden in de hulpverlening.

In twaalf bijeenkomsten bereidt de cursus ervaringsdeskundigen voor om hun ervaringskennis en Empowerment toepassen in hun werk met lotgenoten of cliënten. Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest Het belangrijkste was om bewust te worden van ervaringskennis en daarmee ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.

De cursus leerde mij hoe ik mijn kennis in de praktijk kan toepassen. Door middel van rollenspellen met deelnemers en trainers heb ik geleerd om te gaan met verschillende situaties en hoe op die momenten te communiceren. Het was leerzaam om te oefenen met verschillende rollen zoals een lotgenoot, cliënt, hulpverlener of een collega. Het is heel belangrijk om te kijken naar hoe ik communiceer en bij welke doelgroep en waarom; Wat is het doel van het delen van mijn ervaringsverhaal in welke situatie?

Op die manier kan ik met mijn ervaring inzetten in mijn werkzaamheden. Daarbij is het luisteren, begrijpen, ondersteunen en ervaringen delen met dove cliënten heel erg belangrijk. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de LSD-methode. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. In rollenspellen werd deze methode geoefend in gesprekken. Soms is het pittig om naar een cliënt te luisteren, en begrip te tonen. Lastiger is het zelfs als iemand niet begripvol is en je toch je doel wilt bereiken, bijvoorbeeld om op te komen voor het belang van een cliënt.

Tijdens een van de oefeningen ontdek ik dat ik beter moet leren onthouden en begrijpen wat iemand vertelt. Het werkt dan goed om samen te vatten wat er gezegd wordt en dan door te vragen op de ervaring. Je kunnen verplaatsen in een ander is heel erg belangrijk om iemand goed te kunnen helpen. Met deze nieuwe vaardigheden en kennis ga ik mijn diensten en werkzaamheden verder verbeteren en professionaliseren in projecten en opdrachten bij mijn opdrachtgevers.