Dovenschap zet zich in voor de digitale toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperking. Eva Westerhoff (dove marketing communicatieadviseur) laat in de video zien hoe belangrijk digitale communicatie op goede manier gebruikt moet worden, zoals in de zorg, bij het UWV en de gemeenten. Het is ook hele goede tips voor de bedrijven en werkgevers hoe ze zelf digitale toegankelijkheid kunnen maken voor doven & slechthorenden maar ook verschillende doelgroepen zoals blinden met braille. Zie hiervoor een youtube filmpje over digitale toegankelijkheid voor doven en blinden.

Er is goed nieuws van rijskoverheid: wettelijke plicht websites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met handicap..

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties moeten de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen. Dat wordt wettelijk vastgelegd.