ProjectYou2Work is een project van Grow2Work. Binnen ProjectYou2Work kunnen jongeren (tot 27 jaar) dankzij persoonlijke begeleiding stappen nemen richting werk. De deelnemende jongeren doen dit door steeds meer regie zelf te pakken. Wat wil je en wat kan je is daarin een rode draad. Deze werkwijze hebben we gekozen omdat wij ervan overtuigd zijn dat de deelnemende jongere heel veel zelf kan en nog meer gaat leren als ze daarbij individuele ondersteuning krijgen. Dit weekend is de voorbereiding van het project gestart en daarbij heeft Koningin Maxima kennis genomen van de inhoud van het project. Het AD heeft er een mooi artikel ‘Blisembezoek van Koningin Maxima aan Doorn’ aan gewijd met daarbij een interview over ons project.

Slechthorende en dove jongeren vinden nog steeds moeilijk een plek op de arbeidsmarkt. De jongeren gaan naar school, halen een diploma, maar de kansen op de arbeidsmarkt blijken veel kleiner te zijn dan je mag verwachten op basis van de achtergrond.

De analyse van Grow2Work is, dat voor dove en slechthorende jongeren de stap van opleiding naar werk, moeilijk is. Van een redelijk beschutte omgeving, naar een hele nieuwe omgeving, waarin niet vanzelfsprekend aandacht is voor de beperking, maakt dat de jongere onzeker wordt over zijn baankansen, over hoe te solliciteren, over wat wel en niet bij de werkgever neer te leggen. Werkgevers zijn onbekend met de problemen die dove en slechthorende jongeren ervaren. Slechthorendheid wordt vaak niet gezien als een reden voor extra ondersteuning, waardoor werkgevers die mensen met een beperking een baan willen bieden deze groep over het hoofd zien.

Onbekendheid en vooroordelen bij werkgevers zorgen dat doven en slechthorenden moeilijker aan een baan komen. Daarom is het belangrijk dat jongeren beschikken over zelfkennis, een netwerk en de juiste vaardigheden. Jezelf accepteren, verantwoordelijkheid nemen, sterk in je schoenen staan, jouw mogelijkheden én onmogelijkheden kennen, in de juiste mate assertief zijn en omgangsvormen kennen. Het zijn belangrijke factoren om wél die baan op niveau te veroveren.

Omdat het om een betrekkelijk kleine groep gaat, die geen overlast veroorzaakt en onzichtbaar is, is het juist deze groep jongeren die vaak over het hoofd wordt gezien. Die buiten de steunprojecten vallen, die het zelf maar op moeten lossen. Daardoor vallen juist zij buiten de maatschappij en worden ze ve.rgeten. Dit project gaat daar verandering in brengen, want dit project maakt het succes voor deze jongeren juist heel kansrijk!

Wil je meedoen als deelnemer aan dit project? Wil je als buddy of ervaringswerker meehelpen? Dat kan ook! Of wil je meer weten over de inhoud van het project? Neem daarvoor contact op via info@grow2work.nl

ProjectYou2Work wordt gesteund door het Oranjefonds