Een plan om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen, ligt steeds meer onder vuur. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest haar voorstel donderdag verdedigen in een kritische Tweede Kamer.

Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief “dat wel draagvlak heeft.” Ook mensen met een handicap zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.

Partner of vermogen

Van Ark zei dat er veel zorgen zijn over de zogenoemde partnertoets, die ertoe leidt dat mensen die samenwonen met een verdienende partner geen bijstandsuitkering krijgen. Die mensen gaan er in haar voorstel erg op achteruit. Ze wil daar nog eens naar kijken, net als naar de vermogenstoets, die onder meer over het spaargeld gaat.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat Van Ark “valse hoop” geeft door te zeggen dat ze het plan nog eens wil bekijken, maar ondertussen vasthoudt aan het principe van loondispensatie. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een dooie mus” en “loondiscriminatie”, GroenLinks vreest dat er tweederangs werknemers ontstaan en de PVV noemt het een asociale bezuinigingsmaatregel.

Niet iedereen tegen

De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben nog veel vragen, maar vinden het goed dat Van Ark verder werkt aan haar wet. VVD en CDA steunen het plan volledig. Zij vinden het nieuwe systeem beter dan het huidige, waarin werkgevers wel het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het ‘verlies’ dat zij lijden door mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De werkgevers vinden die regeling ingewikkeld.

Bron via http://www.supportmagazine.nl/