In de maanden maart en april 2018 is er een internetconsultatie geweest over het wetsvoorstel om de tolkvoorziening voor de leefuren bij het UWV onder te brengen. Ondanks eerdere berichtgeving hierover in januari 2018 door Dovenschap, NBTG en NSV (Kamerbrief Harmonisatie Tolkvoorzieningen) waren toch veel tolken en tolkgebruikers overvallen door dit bericht.

De keuze voor het UWV roept bij tolken en tolkgebruikers bezwaren op die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij tot nu toe met het UWV hebben. De andere beschikbare alternatieven waren de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een keuze voor DUO of SVB brengt echter andere problemen met zich mee, met name de onbekendheid met en kennis over de tolkvoorzieningen bij deze organisaties.

Het UWV is zich terdege bewust van de negatieve ervaringen van tolken en tolkgebruikers, en werkt hard aan een verbetering van de dienstverlening. De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken zijn hierbij betrokken. Sinds 2016 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd: een aantal knelpunten van tolkgebruikers (o.a. inzet teamtolken, en inzet tolken in het buitenland) is opgelost en er is een digitaal declaratiesysteem ontwikkeld voor tolken, het UWV Tolkportaal.

De ministeries van VWS, SZW en OCW, en het UWV zijn er samen met de belangenorganisaties en beroepsverenigingen van overtuigd dat het in het belang is van tolkgebruikers en tolken om gebruik te maken van externe expertise en kwaliteit op het gebied van de bemiddeling en uitvoering van de tolkvoorziening. Daarom kiest UWV ervoor om voor dit gedeelte van de dienstverlening een gespecialiseerde organisatie in te schakelen. Deze moet voldoen aan kwaliteitscriteria die het ministerie van VWS heeft vastgesteld. Hiertoe zal er in de komende maanden een aanbestedingsprocedure in werking worden gesteld.

De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken zijn en blijven betrokken bij dit traject.

Bron: Dovenschap