Vanaf het nieuwe schooljaar 2018/2019 ontvangen doven en slechthorenden die een onderwijsvoorziening aanvragen elk schooljaar een standaard aantal tolkuren. Deze uren krijg je tot aan het einde van de opleiding ieder schooljaar automatisch toegekend. Dit betekent dat je niet ieder jaar opnieuw een aanvraag hoeft te doen. Je hoeft hierdoor ook niet meer jaarlijks een lesrooster naar UWV te sturen.

Standaard aantal uur per schooljaar

Vanaf het schooljaar 2018/2019 krijg je ieder schooljaar standaard 1000 tolkuren tot je beschikking zolang je dezelfde opleiding blijft volgen. Voor MBO leerlingen is dit aantal 1600 uur, omdat zij meer praktijkuren volgen. Het aantal uren is gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vastgesteld. Voor het volgen van hoger onderwijs (HBO/Universiteit) krijg je ieder studiejaar ook standaard 1000 tolkuren. Je hoeft dus niet meer ieder schooljaar opnieuw een tolkvoorziening aan te vragen. Ook is het niet nodig om een lesrooster naar UWV te sturen. Bij de start van je opleiding vraag je een tolkvoorziening voor onderwijs aan bij UWV. Je krijgt vervolgens voor de duur van jouw opleiding jaarlijks het standaard aantal tolkuren tot je beschikking.

Je kan de tolkuren voor onderwijs inzetten in de volgende situaties:

 • lesuren (alle vakken);
 • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling met een maximum van 4 uur per dag
  gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
 • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
 • deelname aan onderwijsgebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
 • stages (tijdens stages kun je gebruik maken van je tolkvoorziening voor onderwijs. Je hoeft hiervoor niet apart tolkuren aan te vragen).
 • Meer uren nodig

  Wanneer je jaarlijkse standaarduren bijna op zijn en je hebt meer uren nodig kun je extra uren aanvragen bij UWV. Dit doe je door per post een wijzigingsverzoek naar UWV te sturen, waarin je aangeeft hoeveel extra uren je nodig hebt en waarom.

  Wijzigingen

  Verandert er iets aan de duur van je opleiding? Bijvoorbeeld doordat je voortijdig stopt met je opleiding of doordat je een jaar over moet doen? Geef dit dan direct door aan UWV. Je kunt ook hiervoor per post een wijzigingsverzoek naar UWV sturen.

  meer info kan je vinden via Tolknet.