Opinie | Nienke Oosting, coördinator ProjectYou2Work

Een FD Artikel: ‘Jongeren met beperking vergeten groep op de werkvloer’

Onder de neuzen van Nederlandse hr-managers ligt een potentieel aan arbeidscapaciteit dat nog nauwelijks is aangesproken: de jongeren onder de 12.000 doven en 200.000 slechthorenden die de Nederlandse beroepsbevolking rijk is. De Nederlandse werkgevers blijken ondanks krapte op de arbeidsmarkt deze groep nog nauwelijks te hebben ontdekt.

Bijvoorbeeld een dove of slechthorende heeft geluk als hij of zij wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gaat er niet te veel energie verloren aan vermoeiende miscommunicatie als je een dove of slechthorende collega hebt, zo is de aarzeling bij de werkgever. Zijn er extra kosten, voor bijvoorbeeld een tolk?

Vaak zijn een aantal aanpassingen nodig voor een dove of slechthorende collega, zoals een speciale headset voor het bellen met een mobiele telefoon of een trilapparaatje dat mensen op een bouwplaats dragen om elkaars aandacht te trekken. Soms moet worden nagedacht over een ruimte waar in stilte kan worden gebeld of is incidenteel een tolk voor een aantal uren per week vereist.

Lees hier een volledige tekst van FD artikel.

ProjectYou2Work (PY2W) is een deelproject van Grow2Work. ProjectYou2Work begeleidt dove en slechthorende jongeren (tot 27 jaar) bij het vinden van een baan. Ik werk ook mee aan deze mooie project.

Er is nieuw Facebookpagina van ProjectYou2work aangemaakt.

bron: ProjectYou2work / Financiële Dagblqd