Het is een mooi jaar met meerdere opdrachten en kansen voor mij. Dit jaar ben ik meer gaan werken tussen 8 tot 16 uur per week, afhankelijk van de werkopdrachten en -afspraken. Het is heerlijk om echt te werken met en voor doven & slechthorenden en organisaties.

Bij Werkpad en voor Grow2work werk ik nog altijd met plezier. Het wordt weer een mooi en uitdagend nieuw jaar, want ik ga nog meer interessante opdrachten uitvoeren. Ik ga namelijk een buddy-training volgen via projectyou2work, waarin de buddy’s werkzoekende jongeren met een auditieve beperking gaan begeleiden. Dat betekent ook dat ik als buddy ga werken en jongeren ga begeleiden.

Nu ik meer mooi ervaringswerk als ervaringsdeskundige, buddy, zzp’er kan opdoen, ben ik helemaal in mijn element met leuke werkzaamheden, zoals het geven van presentaties aan verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld leerlingen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen), het werven en netwerken met doven & slechthorenden en het geven van gebarentrainingen aan mijn (horende) collega’s.

Dagbesteding met dove ouderen

Daarnaast heb ik ook fijn gewerkt als assistent-activiteitenbegeleider voor een dagbesteding bij dove ouderen in Best. Hierbij ondersteun ik de activiteitenbegeleider met een activiteitenochtend en ik verzorg kopjes thee, koffie en heerlijk lunch. Het is heel leuke werk en gezellig met de dove ouderen. Zo hoor ik ook allerlei mooie maar ook pittige geschiedenissen. Bijvoorbeeld hoe ze vroeger hebben beleefd als doven in de maatschappij en op zeer strenge katholieke scholen in Brabant.

Helaas ben ik hiermee gestopt vanwege gebrek aan tijd. Gelukkig heb ik meegeholpen met het zoeken en vinden van nieuwe vrijwilligers. Als afsluiting heb ik het kerstdiner meegevierd met de activiteitenbegeleider en dove ouderen. In januari zal ik voor het laatste keer komen helpen, zodat ik ook nieuw vrijwilligers kan uitleggen en inwerken bij dagbesteding.

succesvolle Raket Award

Uiteraard wil ik graag nog schrijven over de succesvolle bijeenkomst van Raket – de Raket Award –die op 1 november plaatsgevonden heeft. Ik mocht daar als gastvrouw werken. De Raket Award is bedoeld om bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking goede kansen bieden, te belonen. Hiermee wil Raket laten zien dat er bedrijven met goedwillende werkgevers bestaan die graag medewerkers met een arbeidsbeperking een kans willen geven. Uiteindelijk heeft de Rabobank de Award gewonnen.

Ook werk ik nog steeds met Stichting Raket, die graag inzet voor een inclusieve samenleving en het vergroten van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Stichting Raket wil graag de talenten & ambities van de ‘arbeidsbeperkten’ benadrukken in plaats van de arbeidsbeperkingen. Komend jaar ben ik zeker van plan met Stichting Raket (het bestuur en vrijwilligers) mooie activiteiten op te zetten en uit te voeren.

succesvol en ervaringsrijk 2018

Kortom, het was een succesvol en ervaringsrijk jaar met uitdagende ontwikkelingen en leuke werkzaamheden. Ik heb mijn collega’s beter leren kennen en fijn samengewerkt met verschillende mensen en netwerkcontacten.

Met het opzetten van de website klinktprima ben ik begonnen om me in te zetten voor mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt via het delen van informatie, ervaringsverhalen en mijn blogs. Zo werkte ik toen vaak achter de computer en nu ontmoet ik doven en slechthorenden op de werkvloer, bij de bijeenkomsten (o.a. Grow2work en Raket) en bij het re-integratiebureau Werkpad.

Dat geeft mijn huidige werk met eigen onderneming & mooie samenwerkingen zoveel voldoening, positieve energie en uitdagingen. Het is echt mijn passie en droomwerk geworden.

Daarom moedig ik ook doven en slechthorenden aan om te kijken wat hun competenties, passie en droomwerk zijn en zich hierin te verdiepen wat het beste bij ze past. De volgende stap is om hun ervaringen en vaardigheden te ontwikkelen en waar te maken op de arbeidsmarkt met kansen en mooie loopbaanontwikkelingen. Het is een prachtig werk wat ik voor doven en slechthorenden kan doen. Dat ‘klinkt prima’!