Het kabinet ziet alsnog af van het plan om arbeidsongeschikten strenger te gaan keuren. Daarmee is een bezuiniging van 300 miljoen euro op de WIA, de opvolger van de WAO, van tafel.

Dat maakte minister Wouter Koolmees vanochtend bekend in het bijzijn van de vakbonden FNV, CNV en VCP, die stevige druk hadden uitgeoefend op het kabinet. Nu de keuringseisen niet aangescherpt worden, zullen nieuwe arbeidsongeschikten eerder in aanmerking blijven komen voor een WIA-uitkering en zijn zij niet eerder aangewezen op de bijstand.

Politieke moed

Wel wordt gekeken naar andere manieren om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht binnen de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan waar werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Ook gaat Koolmees door met de coalitieafspraak om arbeidsongeschikten vijf jaar lang niet opnieuw te beoordelen. Door meer zekerheid te geven moet het aantrekkelijker worden om terug te keren naar de werkvloer. Ook komen er experimenten met scholing van arbeidsongeschikten en komt er meer geld voor persoonlijke ondersteuning via het UWV.

FNV-bestuurder Kitty Jong zegt blij te zijn met het resultaat. Zij prijst Koolmees om zijn ‘politieke moed om door deze maatregelen een streep te zetten’. Daarnaast bedankt zij PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de bezuiniging vanuit de Tweede Kamer voortdurend aan de kaak stelde. Asscher spreekt van ‘goed nieuws’.

Het kabinetsvoornemen ‘paste niet bij een land als Nederland’ en zou zieke werknemers hard treffen, stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ,,Een compliment voor Koolmees dat hij gehoor geeft aan onze zorg.’’

Polder

Minister Koolmees is eveneens verheugd dat er in de ‘polder’, nadat de pensioenonderhandelingen eerder stuk waren gelopen, overeenstemming is bereikt. Koolmees: ,,Ik hoop dat we weer naar de toekomst kunnen kijken. Vlak voor de kerst is dit een mooi resultaat.’’

Eerder vanochtend bereikte Koolmees ook al een akkoord met werkgevers en verzekeraars over de loondoorbetaling bij ziekte. Deze afspraken moeten er eveneens aan bijdragen dat minder mensen arbeidsongeschikt raken.

bron: AD artikel