Per 1 juli 2019 zal Stichting Tolknet stoppen met al haar activiteiten. Tolkgebruikers en tolken kunnen nog tot 1 juli 2019 bij Tolknet terecht voor informatie en persoonlijk advies over tolkinzet en voor bemiddeling bij het vinden van een tolk.

Eind november maakten we bekend dat zorgvuldig onderzoek ons helaas heeft doen besluiten om niet in te schrijven op de aanbesteding van UWV voor de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten per 1 juli 2019. Gevolg van dit besluit is dat Tolknet per 1 juli 2019 met al haar activiteiten zal stoppen.

Tot 1 juli 2019 zijn we iedereen nog graag van dienst. Iedereen kan tot 1 juli 2019 dan ook nog gewoon bij Tolknet terecht voor:

  • informatie op www.tolknet.nl over tolkinzet en alle tolkvoorzieningen;
  • Persoonlijk advies van een ervaren medewerker (via chat, telefoon, sms of mail);
  • Zelf zoeken naar een tolk via Tolkmatch (door deze rechtstreeks te benaderen of via het prikbord);
  • Het aanvragen van een tolk via Tolkmatch (bemiddeling door medewerkers).

Later in het jaar zullen klanten en tolken verder worden geïnformeerd over het stoppen van Tolknet en het sluiten van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch per 1 juli 2019

De organisatie achter tolkcontact, berengroep heeft de aanbesteding van het UWV gewonnen. Zij zullen per 1 juli 2019 de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorziening uitvoeren. Hieronder valt onder ander voorlichting, bemiddeling en facturatie.

Bron: Tolknet