Financiële voordelen

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Uiteraard geldt dit ook voor bepaalde doven en slechthorenden. Hieronder geven we een overzicht van de voordelen.

Hierbij valt de denken aan:

Over het algemeen kunnen re-integratie coaches helpen deze voorzieningen te gebruiken, ook hun diensten worden veelal vergoed.

Let op: Het blijkt dat de volgende informatie sterk afhangt van de exacte situatie van een werknemer met een beperking. Er is geen garantie dat iedereen voor al deze regelingen in aanmerking komt. Lees daarom het artikel: Financiële voordelen verder uitgezocht

Proefplaatsing zonder kosten

Een nieuwe medewerker kan met behoud van zijn of haar uitkering tijdens de proeftijd werken. Dit betekent voor de werkgever dat er geen loon betaald hoeft te worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer een uitkering ontvangen, de werkgever de intentie hebben de werknemer aan te nemen en de proeftijd mag maximaal 3 maanden duren.

Meer informatie over een proefplaatsing (UWV)

Korting op premies

Na het in dienst nemen van een medewerker met een handicap zijn er ook twee kortingen op premies. Hierbij gaat het om maximaal €1.021 per jaar voor de WAO/WIA-premies, en dezelfde korting op het werkgeversdeel van de WW premie. Voor jonggehandicapten (wajong) geldt nog een extra toeslag op beide premies. Zo kan het voordeel tot maximaal €2042 of zelfs €3402 oplopen.

De werkgever komt in aanmerking als de werknemer een arbeidshandicap heeft. Dit kan blijken uit een aantal situaties, zoals het ontvangen van een bepaalde uitkering (WIA, WGA, IVA of Wajong), als de werknemer een arbeidshandicap heeft, etc. De korting mag 3 jaar worden toegepast vanaf de in indiensttreding van de werknemer.

Het toepassen van de korting kan de werkgever zelf doen bij de aangifte van de loonheffingen. Daar hoeft geen speciale aanvraag bij de belastingdienst voor gedaan te worden.

meer informatie over voordelen voor nieuwe werkgever

Aanpassingen werkplek

In principe worden aanpassingen aan de werkplek vergoed door het UWV. Voor doven en slechthorenden zal het over het algemeen gaan over ”meeneembare” hulpmiddelen. Die kan de werknemer zelf aanvragen en een vergoeding ontvangen. (denk hierbij aan een trilalarm, een telefoon met email functie, etc).

aanvraag vergoeding voorzieningen (UWV)

Voordeel ziektewetuitkering

Normaal gesproken moet de werkgever gedurende de eerste twee jaar van de ziekte van een werknemer zijn loon door betalen. In het geval van een werknemer met een handicap betaalt het UWV het grootste deel van deze kosten. Voor werknemers met een wajong uitkering geldt zelfs een termijn van vijf jaar. Een werkgever loopt dus minder risico.

meer informatie over de ziektewet-uitkering (UWV)

Minder loon betalen

Mocht het zo zijn dat een werknemer met een wajong uitkering minder presteert dan de collega”s, dan is het mogelijk om loondispensatie aan te vragen. Als een arbeidsdeskundige vaststelt dat er inderdaad een lagere ”arbeidsprestatie” is, dan mag de werkgever (tijdelijk) minder dan het minimum-loon betalen. De werknemer ontvangt dan een aanvullende wajong-uitkering.

meer informatie over loondispensatie (UWV)

NB: aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.