Doven en slechthorenden kunnen tegen een aantal problemen, tegenslagen en valkuilen aanlopen. Sommigen raken hierdoor geïsoleerd en kunnen in hun ontwikkeling vast komen te zitten. Dit kan op verschillende momenten gebeuren, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het krijgen, behouden en vinden van een nieuwe baan.

Het is een gemiste kans als doven en slechthorenden niet weten of durven hun talenten en ambities waar te maken op de arbeidsmarkt. Het is ook zonde als werkgevers zonder goede informatie onwetend blijven en hierdoor geen risico’s nemen met een dove of slechthorende medewerker bij hun bedrijven. Werkgevers zullen hierdoor getalenteerde en ambitieuze mensen mislopen.

Het doel van mijn onderneming is om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen met hun talenten en ontwikkeling in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Ook vind ik het belangrijk om de koudwatervrees weg te nemen als mensen omgaan met iemand met een auditieve beperking. Zo wordt de arbeidsmarkt toegankelijker en wordt er meer begrip ontwikkeld voor doven en slechthorenden en de kloof van de maatschappij wordt kleiner.

Wat heb ik te bieden:

  • Voorlichting over dovencultuur, communicatie, samenwerking en omgang met doven.
  • Workshops en trainingen met thema’s op het gebied van de arbeidsmarkt, participatie en dovencultuur
  • Workshop TROTS met doel om zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten; improvisatie theater met spellen en oefeningen.
  • Het geven van gastlessen bij VSO scholen met doel om de scholieren voor te bereiden met hun stappen naar de arbeidsmarkt.
  • Coaching van mensen met een auditieve beperking: moeilijke situaties, competentieprofiel vormen, assertiviteit
  • Projectmatig werk bij de organisaties/stichtingen

Ik hoop met mijn diensten veel te kunnen betekenen voor doven en slechthorenden en de maatschappij alsmede te kunnen inspireren en te overtuigen met mijn ervaring en kennis als doof rolmodel.