In oktober 2019 heb ik meegedaan aan focusgroep online onderzoek van Nivel.

Graag wil ik het onderzoek van Nivel onder de aandacht brengen: “Het werkt anders: Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen”. ┬áDit rapport is gemaakt in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Het gaat hierbij om twee doelgroepen van mensen met een auditieve of visuele beperking. Ze hbben beiden meer problemen met het vinden en behouden van werk.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom als nationaal toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten maar ook kansen om de arbeidsparticipatie van deze twee groepen te verbeteren. Mede dankzij de waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen en experts heeft Nivel praktische inzichten en tips geformuleerd voor het verbeteren van de huidige situatie.

De handreiking beschrijft acht knelpunten en draagt zes oplossingen om aan mensen met zintuigelijke beperking te helpen met het vinden en het behouden van een geschikte werkplek

Het rapport is door Adriana afgelopen woensdag 23 september van Dooijeweert, voorzitter van het College, overhandigd aan de bestuursvoorzitter van UWV: Maarten Camps. Het College heeft tijdens de overhandiging UWV gevraagd aan de slag te gaan met het rapport.

Een video met een samenvatting is vertaald in Nederlandse Gebarentaal.