Er is veel ontwetendheid in de horende maatschappij over verschillende slechthorenden en doven die er zijn. Hoe ze allemaal verschillend kunnen horen of niet. Bij doven zijn er verschillende manieren hoe ze doof zijn geworden en of hun hersenen weinig of geen geluiden kennen. Maar wat is het effect van een Cochleair Implantaat (CI) voor elk van deze mensen?

In mijn geval ben ik vroeg doof geworden door een hersenvliesontsteking die ik kreeg, toen ik twee├źnhalf jaar oud was. Als doven bij de geboorte of op jonge leeftijd al doof zijn geworden, zullen ze bij het krijgen van een CI op een latere leeftijd met moeite of helemaal geen spraak kunnen verstaan.

De column is verschenen in het blad ‘Hoordetail’ en is verspreid binnen de hoorbranch.

Zie hier een column. Veel leesplezier