Door FODOK ben ik gevraagd om een gastcolumn voor het blad ‘FODOK/FOSS‘ te schrijven. Ik vind het erg leuk dat ik voor ze mag schrijven.

FODOK en FOSS zijn belangenorganisaties voor de ouders met dove en slechthorende kinderen. FODOK zet zich op verschillende manieren in voor dove kinderen en voor hun ouders. FODOK richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

De gastcolumn met de titel: ‘Focus op talent’.  Het gaat vooral om mijn ervaringen en kennis die ik heb opgedaan met het begeleiden van de jongeren en het geven van mijn presentatie en gastlessen aan de scholieren en de jongeren.

Een goede start op de arbeidsmarkt begint natuurlijk al op school. Dat is de eerste belangrijke stap voor dove en slechthorende kinderen. Het onderwijs moet een goed voorbeeld zijn met het aanbieden van tweetalig onderwijs en helpen bij de beroepskeuzes van scholieren. Mijn gastlessen zijn bedoeld om scholieren bewust te maken en hen voor te bereiden op hun stap naar de arbeidsmarkt en maatschappij.

Veel leesplezier en zie hier mijn gastcolumn.

Column Focus op talent