Dovenschap, een belangenbehartiger voor doven en slechthorenden, zet zich in voor de toegankelijkheid en belangen van de dovengemeenschap. Dovenschap heeft ambassade groepen die zich ieder op een eigen gebied bezig houden. Een van de ambassades richt zich op toegankelijkheid. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, wil Dovenschap zorgen dat dove stemmers makkelijk kunnen communiceren en stemmen bij de stembureaus.

Dovenschap heeft de Vereniging Nederland Gemeenten (VNG)  benaderd met het verzoek om samen te kijken naar gebarentalige medewerkers in alle stembureaus. De VNG heeft gereageerd met de boodschap dat het lastig is, want gemeenten hebben al aanpassingen moeten maken voor de coronamaatregelen. De vereniging wil het advies wel meenemen voor de gemeenteraadverkiezingen volgend jaar.

De gemeente Nijmegen heeft Dovenschap gemaild of Dovenschap kon helpen met het toegankelijk maken van een van hun stembureaus. Het is gelukt om een dove vrijwilliger te vinden bij een stembureau in Nijmegen. Zij zal aanwezig zijn op 17 maart voor dove stemmers.

De ambassade van toegankelijkheid heeft een video met basisgebaren gemaakt voor vrijwilligers van stembureau, die hier belangstelling in hebben. Zo wordt de instructievideo getoond voor dove stemmers die in het stembureau komen. Door het contact met de gemeente van Nijmegen, hebben andere gemeentes Dovenschap ook benaderd over hun belangstelling voor de instructievideo’s. Na de Tweede Kamerverkiezing komt er een evaluatie met de VNG, de gemeente Nijmegen en andere gemeenten om samen een gezamenlijk project te starten voor nog meer toegankelijke stembureaus in de toekomst.

Daarnaast zijn er nog wat andere initiatieven. Het clubhuis voor Doven in Groningen heeft al een paar jaar een eigen dove stembureau. In Utrecht zullen er op alle drie dagen twee gebarentalige stembureaus opgezet worden, dankzij de inzet van Lisa, een dove vrouw. Zie hier een uitgebreid artikel van RVT Utrecht: ‘Lisa zorgt voor primeur in Utrecht met een stembureau voor doven en slechthorende‘. Bij Stichting Welzijn Doven Rotterdam (SWEDERO) wordt een stembureau opgericht waar dove vrijwilligers aanwezig zullen zijn voor dove stemmers. Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) geeft vrijwilligers van stembureaus in Amsterdam een training Nederlandse Gebarentaal.

Dankzij de actie van Dovenschap, stichtingen en dove vrijwilligers zijn er aantal mogelijkheden voor toegankelijkere stembureaus voor dove stemmers. In de toekomst zullen deze vaker opgezet worden bij andere stembureaus. Doven en slechthorenden hebben ook het recht om te stemmen en duidelijk te kunnen communiceren bij het stembureau.