Er is een nieuw tweetalige BHV-opleiding ontwikkeld voor doven en slechthorenden. De werkgever van De Gelderhorst, woon- en zorgcentrum voor oudere doven, vindt het belangrijk dat dove en slechthorende hulpverleners tweetalige opleiding bedrijfshulpverlening optimaal kan volgen dankzij het mogelijke lesaanbod in Nederlandse Gebarentaal. Zo is er in samenwerking met G4S de tweetalige opleiding bedrijfshulpverlening ontwikkeld voor organisaties met dove medewerkers.

Deze unieke Learning Journey draagt bij aan de gelijkwaardigheid van de deelnemers, één van de kernwaarden binnen de Gelderhorst. En alhoewel deze inspanning klein lijkt voor alleen de cursisten van de Gelderhorst, hebben we de gezamenlijke ambitie om met deze e-learning een passende opleiding te bieden aan alle dove hulpverleners in Nederland. Het is belangrijk om adequate hulp te bieden in geval van calamiteiten leiden organisaties medewerkers op tot BHV’ers.

Kijk je of je aan je werkgever of jobcoach kan vragen, of je hier ook gebruik van kan maken, afhankelijk van jouw zorgberoep. Zie hier meer informatie op de website van www.veiligheids-trainingen.nl.