Het voormalig hoofdgebouw en een deel van het terrein van Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel krijgen een nieuwe eigenaar. Per 1 september 2023 komt het historische monument en een deel van het omliggende terrein in handen van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Ook met deze nieuwe eigenaar blijft de locatie een bijzondere rol spelen in Sint-Michielsgestel. Bij de keuze van de koper heeft Kentalis nadrukkelijk gekeken naar een partij die aandacht heeft voor de cliënten en leerlingen die wonen en leren op het naastgelegen Compacte Kentalis-terrein.

BPD wil het gebouw en terrein in nauwe samenwerking met Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel transformeren tot een prachtige leef- en woongemeenschap met betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen en passende (commerciële) voorzieningen binnen een bijzondere landschappelijke omgeving.

BELANGRIJKE VOORWAARDEN

“Het voormalig hoofdgebouw is een prominent onderdeel van de geschiedenis van Kentalis”, zegt Oscar Dekker, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Ook in de toekomst zullen Kentalis en het gebouw nauw met elkaar verbonden blijven. Als belangrijke bewoners op het aangrenzende terrein hebben we een aantal essentiële voorwaarden gesteld aan de nieuwe eigenaar en bestemming van het gebouw. Hierdoor weten we zeker dat we een mooie en beschermde omgeving kunnen blijven bieden aan onze cliënten en leerlingen die doof of doofblind zijn en/of een communicatief meervoudige beperking hebben. Bovendien behouden we een fijne werkomgeving voor onze medewerkers die op het terrein werken. We zijn erg blij dat BPD deze visie onderschrijft en we hebben veel vertrouwen in de herbestemming van het gebouw.”

CENTRAAL HART

“Het hoofdgebouw is onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel”, zegt Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager BPD regio Zuid. “Dat was zo in het verleden en zal ook in de toekomst zo blijven. Ons voorstel is dan ook om dit prachtige hoofdgebouw een nieuw leven te geven, zodat het ook straks het centrale hart is van het vernieuwde gebied. We verduurzamen het gebouw en maken het geschikt om in te wonen en te werken, met de benodigde voorzieningen. We hechten grote waarde aan een inclusieve maatschappij en daarom willen we zorgen voor een goede harmonie met onze bijzondere buren en het terrein waarop zij wonen en leren. Daarnaast zijn we er trots op dat we met de herbestemming van het gebouw ook de kwaliteit van het terrein versterken.” In het najaar worden omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de plannen.

“We feliciteren Kentalis en BPD met de verkoop. We kijken uit naar een prettige samenwerking, zoals we die ook altijd met Kentalis hebben gehad”, aldus Lianne van der Aa, wethouder van Sint-Michielsgestel. “Deze ontwikkeling komt de verbinding tussen de twee dorpshelften ten goede. We zien uit naar de verdere uitwerking van de plannen.

HERONTWIKKELING TERREIN

Behalve het voormalige hoofdgebouw verkoopt Kentalis ook een deel van het naastgelegen terrein aan BPD. Het hoofdgebouw en totale terrein zijn te groot geworden voor de activiteiten die Kentalis in Sint-Michielsgestel wil handhaven. Op het deel van het terrein dat in bezit blijft van Kentalis, worden momenteel aanpassingen gedaan zodat het een fijne en beschermde omgeving blijft voor wonen, dagbesteding en onderwijs.

TRANSACTIE

Kentalis is in het verkoopproces begeleid door Deloitte Real Estate. BPD heeft zich voor de planvorming  laten adviseren door DELVA Landscape Architects, BiermanHenket en BOEI. BMC heeft als adviseur voor Kentalis het traject met de gemeente begeleid. Dirkzwager is de notaris bij deze transactie.

OVER BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.

Bron: Kentalis