Joost

Over Joost

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Joost has created 472 blog entries.

Financiële voordelen

Financiële voordelen

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Uiteraard geldt dit ook voor bepaalde doven en slechthorenden. Hieronder geven we een overzicht van de voordelen.

Hierbij valt de denken aan:

Over het algemeen kunnen re-integratie coaches helpen deze voorzieningen te gebruiken, ook hun diensten worden veelal vergoed.

Let op: Het blijkt dat de volgende informatie sterk afhangt van de exacte situatie van een werknemer met een beperking. Er is geen garantie dat iedereen voor al deze regelingen in aanmerking komt. Lees daarom het artikel: Financiële voordelen verder uitgezocht

Proefplaatsing zonder kosten

Een nieuwe medewerker kan met behoud van zijn of haar uitkering tijdens de proeftijd werken. Dit betekent voor de werkgever dat er geen loon betaald hoeft te worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer een uitkering ontvangen, de werkgever de intentie hebben de werknemer aan te nemen en de proeftijd mag maximaal 3 maanden duren.

Meer informatie over een proefplaatsing (UWV)

Korting op premies

Na het in dienst nemen van een medewerker met een handicap zijn er ook twee kortingen op premies. Hierbij gaat het om maximaal €1.021 per jaar voor de WAO/WIA-premies, en dezelfde korting op het werkgeversdeel van de WW premie. Voor jonggehandicapten (wajong) geldt nog een extra toeslag op beide premies. Zo kan het voordeel tot maximaal €2042 of zelfs €3402 oplopen.

De werkgever komt in aanmerking als de werknemer een arbeidshandicap heeft. Dit kan blijken uit een aantal situaties, zoals het ontvangen van een bepaalde uitkering (WIA, WGA, IVA of Wajong), als de werknemer een arbeidshandicap heeft, etc. De korting mag 3 jaar worden toegepast vanaf de in indiensttreding van de werknemer.

Het toepassen van de korting kan de werkgever zelf doen bij de aangifte van de loonheffingen. Daar hoeft geen speciale aanvraag bij de belastingdienst voor gedaan te worden.

meer informatie over voordelen voor nieuwe werkgever

Aanpassingen werkplek

In principe worden aanpassingen aan de werkplek vergoed door het UWV. Voor doven en slechthorenden zal het over het algemeen gaan over ”meeneembare” hulpmiddelen. Die kan de werknemer zelf aanvragen en een vergoeding ontvangen. (denk hierbij aan een trilalarm, een telefoon met email functie, etc).

aanvraag vergoeding voorzieningen (UWV)

Voordeel ziektewetuitkering

Normaal gesproken moet de werkgever gedurende de eerste twee jaar van de ziekte van een werknemer zijn loon door betalen. In het geval van een werknemer met een handicap betaalt het UWV het grootste deel van deze kosten. Voor werknemers met een wajong uitkering geldt zelfs een termijn van vijf jaar. Een werkgever loopt dus minder risico.

meer informatie over de ziektewet-uitkering (UWV)

Minder loon betalen

Mocht het zo zijn dat een werknemer met een wajong uitkering minder presteert dan de collega”s, dan is het mogelijk om loondispensatie aan te vragen. Als een arbeidsdeskundige vaststelt dat er inderdaad een lagere ”arbeidsprestatie” is, dan mag de werkgever (tijdelijk) minder dan het minimum-loon betalen. De werknemer ontvangt dan een aanvullende wajong-uitkering.

meer informatie over loondispensatie (UWV)

NB: aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

2019-09-23T19:53:23+02:007 april 2019|0 Reacties

Bijzondere bijeenkomst Kentalis met Lucille Werner

Op een donkere ochtend met plensregens en storm ging ik vroeg de deur uit voor een vroege ontbijtbijeenkomst met als gastvrouw Lucille Werner. De ochtend werd georganiseerd door de Koninklijke Kentalis en Werkpad, in Utrecht. Het doel van de ochtend was leveranciers van Kentalis in te lichten over het werken met mensen met een auditieve beperking of TOS.

Ondanks het slechte weer en een aantal files op weg vanuit Brabant, ben ik gelukkig net op tijd voor een ontbijtbijeenkomst. Het ontbijtbuffet is goed verzorgd en de tafels zijn netjes gedekt in een zaal bij de ‘TOS fabriek’.

De opening werd verzorgd door twee organisators Clemens de Jager (manager Werkpad) en Oscar Dekker (bestuursvoorzitter Kentalis) waarna Lucille Werner de ochtend start. Met haar foundation zet Lucille zich veel in voor gehandicapten en is natuurlijk bekend van televisie.

Lucille neemt ons mee in de wereld van de werkende dove en TOS jongeren. Het programma volgt een aantal sprekers en ervaringsdeskundigen (Doven en TOS).

Pascal van de Berengroep geeft een mooie presentatie over empowerment en zijn ervaringen als laatdove zelfstandig ondernemer. Pascal vertelde ook uitgebreid over zijn inzet voor belangrijke voorzieningen voor doven en slechthorenden (o.a. nieuws voor doven (doof.nl), tolkvoorzieningen, toegankelijkheid en ondertiteling).

Een aantal jongeren met TOS hebben ook ieder hun ervaring gepresenteerd. Ze hebben een mooi voorbeeld kunnen laten zien over hoe lastig mensen met TOS het hebben met taalbegrip en verwerking. TOS staat voor Taal Ontwikkelingsstoornis. Ze vertelden ook over hoe de TOS-fabriek dankzij Kentalis is ontstaan. Dat is een leerwerkbedrijf voor jongeren met TOS, omdat zij ook lastiger aan een baan kunnen komen.

Daarna is het tijd voor de dove ervaringsdeskundigen: Mariëtte Booij (dove secretaresse bij Kentalis) en ik zijn geïnterviewd door Lucille over onze ervaringen met scholen, opleidingen, werk en onze kansen op de arbeidsmarkt. Het is erg leuk en bijzonder om mijn ervaringen samen met Mariëtte te mogen vertellen.

Uiteraard mogen we krachtig afsluiten door een goed advies te geven: ‘Durf te communiceren met doven, kijk naar talenten en ervaringen van de doven in plaats van naar hun beperkingen en geef de tijd voor het wennen aan communicatie en samenwerking met de doven’.

Lucille sluit de bijeenkomst af met haar idee voor een minister van gehandicaptenzaken. Zij vertelt de reden voor de zoektocht naar een minister van gehandicaptenzaken en waarom het nodig is. Het is duidelijk de tijd om te veranderen in de maatschappij en de arbeidskansen voor mensen met gehandicapten. Wie kan dat beter dan mensen met een handicap of arbeidsbeperking?

Na afloop heb ik gesproken met een van de werkgevers en hij was oprecht geïnteresseerd in mijn rol als een dove ondernemer, hoe ik me heb kunnen ontwikkelen en wat ik precies doe bij Werkpad.

Het is zeker een zeer leerzame bijeenkomst voor de aanwezige leveranciers en werkgevers: hopelijk nemen ze positieve gedachten mee om doven en mensen met TOS arbeidskansen te geven bij hun bedrijven. Dat is zeer leuke manier om te participeren en te netwerken.

Hierbij wil ik mijn collega en manager bij Werkpad bedanken voor een bijzondere uitnodiging en ervaring om bij deze ontbijtbijeenkomst te mogen zijn en geïnterviewd te worden door Lucille!

2019-03-09T20:56:43+02:009 maart 2019|0 Reacties

D66: Minister moet gehoor geven aan wensen van doven en tolken.

Gebaren- en schrijftolken en doven worden in de nabije toekomst door een computersysteem op basis van reisafstand aan elkaar gekoppeld, terwijl tolken vooralsnog op een digitaal prikbord volledig zelf konden kiezen welke klus ze wilden aanpakken. D66 vindt het nieuwe systeem een aantasting van de keuzevrijheid en wil dat de minister ingrijpt.

Doven en slechthorenden hebben recht op een tolk, van overheidswege, en krijgen daar subsidie voor. Er is in principe een vrije markt van tolken; iedereen kan tolkdiensten leveren. Maar het UWV is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorziening. Vooralsnog was Tolknet, met het prikbord-systeem, het door de overheid erkende bemiddelingsbureau.

Digitaal loket

Die situatie wordt nu anders. De uitvoeringsorganisatie maakte in januari bekend dat de tolkvoorziening de komende jaren wordt gegund aan de club achter Tolkcontact. Als eerste stap gaan partijen samen één digitaal loket realiseren.

,,In het systeem waar we nu afscheid van nemen, hebben doven en tolken volledig de vrijheid om voor elkaar te kiezen”, vertelt tolk Nederlandse Gebarentaal Merlin Dik. ,,Maar het nieuwe systeem kijkt vooral naar klussen die zo dichtbij mogelijk zijn, om de kosten binnen de perken te houden. Terwijl ik als zelfstandig ondernemer door het hele land werk.” Ze plaatste op Facebook een oproep over deze kwestie en kreeg ontzettend veel ondersteunende reacties van tolken en gebruikers.

Op de website van Tolkcontact, het nieuwe erkende bureau, staat inderdaad: ,,De lijst met passende tolken die overblijft, sorteren we op reisafstand tot de opdrachtlocatie en vervolgens benaderen we deze tolken. Op die manier proberen we de best passende tolk op een zo kort mogelijke reisafstand te vinden.”

Prikbord-functie

Volgens Dik kan de prikbord-functie van het oude systeem het best worden meegenomen in het nieuwe systeem. Ook Kamerlid Vera Bergkamp wil dat minister De Jonge (Volksgezondheid) in gesprek gaat met alle betrokkenen om te kijken of er toch een systeem kan komen met keuzevrijheid voor mensen die gebruik willen maken van bemiddeling.

Bergkamp: ,,Voor D66 is het belangrijk dat een dove of slechthorende keuzevrijheid heeft om zelf een tolk te selecteren. Het gaat vaak om persoonlijke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is. Nu is er straks een systeem waarbij een organisatie dat voor jou bepaalt, op basis van harde gegevens. En dit is juist echt mensenwerk.”

Vandaag heeft de Tweede Kamer gesproken over de tolkenvoorziening met de bewindsman. Die beloofde het gesprek aan te gaan met de betrokken organisaties over de ervaren problemen met het nieuwe systeem.

Vera Bergkamp (D66) over het nut van een goede tolkenvoorziening:Het gaat vaak om persoonlij­ke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is.

bron: AD.nl

2019-03-07T21:18:12+02:007 maart 2019|0 Reacties

Nieuw samenwerking: workshop TROTS! en je kan zoveel…

Sinds januari 2019 ben ik een nieuwe samenwerking aangegaan met Ingeborg Spoor (eigenaar Bezien) voor het organiseren en geven van nieuwe empowerment workshops: ‘TROTS! en je kan zoveel.’

Met veel trots en als een enorme uitdaging ga ik honderd procent ervoor met het geven van mooie workshops, die dezelfde doelen hebben als mijn onderneming klinktprima. De presentaties voorbereiden en geven past ook heel goed bij mij. Samen met Ingeborg kunnen we ons richten op de doelgroep doven en slechthorenden. Daarbij willen we hen uitdagen en leren om uit hun comfort zone uit te stappen en henzelf uitdagen om hun toekomstig droomwerk en doelen te bereiken. Dat kunnen we bieden met ons workshop ‘TROTS! en je kan zoveel…

De doelen van workshop TROTS en je kan zoveel.

Dus…voor jou is communiceren met andere mensen niet altijd vanzelfsprekend. Betekent dit dat je niet de studie kan doen die jij leuk vindt? Betekent dit dat je lastig bent voor werkgevers? Of dat je niet alleen je zaakjes kan regelen? Absoluut niet! Jij hebt talenten die mensen zonder ’beperking’ niet hebben. Als je daarvan overtuigd bent, dan wordt je eigen leven leiden een stuk makkelijker.

Je hebt talenten die juist door je beperking sterker zijn ontwikkeld!

Vanuit die gedachte start de workshop TROTS! En je kan zoveel…

Je gaat aan de slag met jezelf. Dat is misschien een beetje eng, maar al snel zul je merken dat je op je gemak bent met de andere deelnemers die net als jij het soms lastig vinden om in een nieuwe situatie contact te maken. Door met elkaar te gaan samenwerken in oefeningen leer je om je vaste denkpatronen beetje bij beetje los te laten en wordt je steeds meer vertrouwd met je nieuwe zelfbeeld.

Je krijgt tips en ideeën over hoe je beter met situaties om kunt gaan en wat jou nu zo uniek maakt. Als je naar huis gaat heb je al één actiepunt op zak om voor jezelf een verandering die je graag wil maken in gang te gaan zetten.

Trots! En je kan zoveel is gemaakt door Claire Meijer en Ingeborg Spoor. Claire weet als dove zelfstandig ondernemer van KlinktPrima als geen ander hoe het is om te leven en werken met een beperking. Haar ervaringen, ideeën en tips deelt ze graag met jou tijdens de workshop. Ingeborg combineert in haar bedrijf BeZien, haar professionele kennis en vaardigheden met haar persoonlijke ervaring vanuit haar gezin, waar autisme een onderdeel is van iedere dag. In de workshop bundelt ze haar krachten met die van Claire en laat ze zien dat samenwerken met een dove collega niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.

Wij zijn twee ondernemers met één duidelijke boodschap:

Wees TROTS op wie je bent want je kan zoveel!

We nodigen je uit om mee te doen met onze workshop. Volg ons via facebook pagina: TROTS en je kan zoveel. Je kunt dan lezen over de laatste ontwikkelingen en data waarop je kan inschrijven voor deelname.

We zijn ook te vinden op Instagram en Twitter. Wil je meer weten over ons en de workshop dan kun je ook altijd een berichtje sturen naar Ingeborg. emailadres: ingeborg.spoor@bezien.net.

2019-03-01T15:41:12+02:001 maart 2019|0 Reacties

Het interview over buddy bij Projectyou2work

Projectyou2work voor en door dove en slechthorende jongeren, op naar jouw DROOMbaan!

Namens Projectyou2work ben ik geïnterviewd over mijn rol van buddy:

Waarom ben jij een buddy geworden bij ProjectYou2Work?

Eerder was ik ook een buddy en heb ik een slechthorende werkzoekende kunnen helpen in het vinden van een baan. Ik vind het heel leuk om werkzoekenden te ondersteunen met hun zoektocht naar een baan. De jongeren lopen tegen problemen aan op de arbeidsmarkt, zeker als ze net afgestudeerd zijn. Ik wil ze graag helpen en ondersteunen. Het is een mooi project waaraan ik graag werk.

Wat vind jij belangrijk als jouw rol van buddy?

Om de jongeren hun talenten & ambitie te helpen ontdekken en waarmaken op de arbeidsmarkt. Daarbij wil ik hen begeleiden bij wat nodig is in hun zoektocht naar leuke baan en hun loopbaanontwikkeling stimuleren. Mijn belangrijkste doel is dat de jongeren hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden, met plezier gaan werken en zich verder kunnen ontwikkelen en groeien met hun droombaan of carrière.

Wat ga jij samen doen met de jongeren?

Ik ga eerst kijken en beoordelen wie de jongeren zijn en wat ze nodig hebben voor hun begeleiding. Samen gaan we een stappenplan opstellen, kijken wat de jongeren zelfstandig kunnen doen en welke hulp zij daarbij nodig hebben. Ik kan mijn ervaringen en kennis delen en adviseren. Ook kan ik hulp aanbieden met het opstellen van hun competentieprofiel, als ze nog niet zeker weten wat ze willen bereiken en welke beroep daarbij past

Ben jij benieuwd wat projectyou2work voor jou kan doen? Kijk naar de website van grow2work.nl en volg Facebook-pagina Projectyou2work.

2019-01-27T19:55:28+02:0027 januari 2019|0 Reacties

Tolknet stopt per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zal Stichting Tolknet stoppen met al haar activiteiten. Tolkgebruikers en tolken kunnen nog tot 1 juli 2019 bij Tolknet terecht voor informatie en persoonlijk advies over tolkinzet en voor bemiddeling bij het vinden van een tolk.

Eind november maakten we bekend dat zorgvuldig onderzoek ons helaas heeft doen besluiten om niet in te schrijven op de aanbesteding van UWV voor de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten per 1 juli 2019. Gevolg van dit besluit is dat Tolknet per 1 juli 2019 met al haar activiteiten zal stoppen.

Tot 1 juli 2019 zijn we iedereen nog graag van dienst. Iedereen kan tot 1 juli 2019 dan ook nog gewoon bij Tolknet terecht voor:

  • informatie op www.tolknet.nl over tolkinzet en alle tolkvoorzieningen;
  • Persoonlijk advies van een ervaren medewerker (via chat, telefoon, sms of mail);
  • Zelf zoeken naar een tolk via Tolkmatch (door deze rechtstreeks te benaderen of via het prikbord);
  • Het aanvragen van een tolk via Tolkmatch (bemiddeling door medewerkers).

Later in het jaar zullen klanten en tolken verder worden geïnformeerd over het stoppen van Tolknet en het sluiten van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch per 1 juli 2019

De organisatie achter tolkcontact, berengroep heeft de aanbesteding van het UWV gewonnen. Zij zullen per 1 juli 2019 de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorziening uitvoeren. Hieronder valt onder ander voorlichting, bemiddeling en facturatie.

Bron: Tolknet

2019-01-13T18:54:42+02:0013 januari 2019|1 Reactie

UWV kiest Berengroep voor uitvoering tolkvoorziening

UWV heeft de Europese aanbesteding Tolkvoorziening gegund aan Berengroep, de organisatie achter Doof en Tolkcontact. De aanbesteding had als doel een externe organisatie te vinden die de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV gaat uitvoeren. Berengroep bleek hiervoor de beste partner.

Alle slechthorenden, doven en doofblinden in Nederland hebben recht op tolkuren voor privésituaties (leefdomein), op het werk en in het onderwijs. Deze voorzieningen vallen onder verschillende ministeries, met elk hun eigen wetten en regels. De uitvoer van de voorzieningen wordt op dit moment door meerdere organisaties uitgevoerd.

Makkelijker

Doordat de tolkvoorziening door verschillende organisaties wordt uitgevoerd, ervaren gebruikers knelpunten bij het gebruik van de tolkvoorziening. Het is voor hen niet duidelijk bij welke organisatie zij met welke vraag terecht kunnen. Belangenorganisaties en beroepsverenigingen pleiten daarom al langer voor de introductie van één loket om het gebruik van de tolkvoorziening makkelijker te maken. Om dat te kunnen bereiken heeft de overheid de uitvoering van de tolkvoorziening in zijn geheel ondergebracht bij UWV.

Een Loket

UWV vindt het belangrijk om een tolkvoorziening te realiseren die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarom ging zij op zoek naar een organisatie die deze taak het best kan uitvoeren. Hiertoe publiceerde UWV de aanbesteding Tolkvoorziening. Na de aanbestedingsprocedure bleek Berengroep/Tolkcontact de meest geschikte partner te zijn om de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV te verzorgen. Het toekennen van tolkuren en het uitbetalen van facturen aan tolken blijft UWV zelf doen.

De gunning van de aanbesteding Tolkvoorziening is inmiddels definitief. De komende jaren zullen UWV en Berengroep samen de volledige tolkvoorziening verzorgen en moderniseren. De eerste stap is de realisatie van één digitaal loket voor het leef-, werk- en onderwijsdomein. De komende periode volgt hierover meer informatie.

Bron: Doof.nl.

2019-01-09T18:09:24+02:009 januari 2019|0 Reacties

Mooi voorbeeld: dove ambulante verpleegkundige

Fenja Haanstra (35) is sinds haar geboorte doof. Hoewel er soms openlijk getwijfeld werd over of Fenja wel verpleegkundige kon worden, heeft ze zich niet van de wijs laten brengen. Nu werkt ze als ambulant verpleegkundige bij GGMD, een instelling voor doven en slechthorenden.

Fenja:’ik wil mijn cliënten laten zien dat zij ook een rolmodel kunnen zijn’

Zie hiervoor een interview video via V & VN (Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland).

2018-12-28T22:26:06+02:0028 december 2018|0 Reacties

Bezuiniging op arbeidsongeschikten wordt afgekeurd

Het kabinet ziet alsnog af van het plan om arbeidsongeschikten strenger te gaan keuren. Daarmee is een bezuiniging van 300 miljoen euro op de WIA, de opvolger van de WAO, van tafel.

Dat maakte minister Wouter Koolmees vanochtend bekend in het bijzijn van de vakbonden FNV, CNV en VCP, die stevige druk hadden uitgeoefend op het kabinet. Nu de keuringseisen niet aangescherpt worden, zullen nieuwe arbeidsongeschikten eerder in aanmerking blijven komen voor een WIA-uitkering en zijn zij niet eerder aangewezen op de bijstand.

Politieke moed

Wel wordt gekeken naar andere manieren om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht binnen de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan waar werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Ook gaat Koolmees door met de coalitieafspraak om arbeidsongeschikten vijf jaar lang niet opnieuw te beoordelen. Door meer zekerheid te geven moet het aantrekkelijker worden om terug te keren naar de werkvloer. Ook komen er experimenten met scholing van arbeidsongeschikten en komt er meer geld voor persoonlijke ondersteuning via het UWV.

FNV-bestuurder Kitty Jong zegt blij te zijn met het resultaat. Zij prijst Koolmees om zijn ‘politieke moed om door deze maatregelen een streep te zetten’. Daarnaast bedankt zij PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de bezuiniging vanuit de Tweede Kamer voortdurend aan de kaak stelde. Asscher spreekt van ‘goed nieuws’.

Het kabinetsvoornemen ‘paste niet bij een land als Nederland’ en zou zieke werknemers hard treffen, stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ,,Een compliment voor Koolmees dat hij gehoor geeft aan onze zorg.’’

Polder

Minister Koolmees is eveneens verheugd dat er in de ‘polder’, nadat de pensioenonderhandelingen eerder stuk waren gelopen, overeenstemming is bereikt. Koolmees: ,,Ik hoop dat we weer naar de toekomst kunnen kijken. Vlak voor de kerst is dit een mooi resultaat.’’

Eerder vanochtend bereikte Koolmees ook al een akkoord met werkgevers en verzekeraars over de loondoorbetaling bij ziekte. Deze afspraken moeten er eveneens aan bijdragen dat minder mensen arbeidsongeschikt raken.

bron: AD artikel

2018-12-21T20:14:45+02:0021 december 2018|0 Reacties

In mijn element als zzp’er en ervaringsdeskundige

Het is een mooi jaar met meerdere opdrachten en kansen voor mij. Dit jaar ben ik meer gaan werken tussen 8 tot 16 uur per week, afhankelijk van de werkopdrachten en -afspraken. Het is heerlijk om echt te werken met en voor doven & slechthorenden en organisaties.

Bij Werkpad en voor Grow2work werk ik nog altijd met plezier. Het wordt weer een mooi en uitdagend nieuw jaar, want ik ga nog meer interessante opdrachten uitvoeren. Ik ga namelijk een buddy-training volgen via projectyou2work, waarin de buddy’s werkzoekende jongeren met een auditieve beperking gaan begeleiden. Dat betekent ook dat ik als buddy ga werken en jongeren ga begeleiden.

Nu ik meer mooi ervaringswerk als ervaringsdeskundige, buddy, zzp’er kan opdoen, ben ik helemaal in mijn element met leuke werkzaamheden, zoals het geven van presentaties aan verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld leerlingen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen), het werven en netwerken met doven & slechthorenden en het geven van gebarentrainingen aan mijn (horende) collega’s.

Dagbesteding met dove ouderen

Daarnaast heb ik ook fijn gewerkt als assistent-activiteitenbegeleider voor een dagbesteding bij dove ouderen in Best. Hierbij ondersteun ik de activiteitenbegeleider met een activiteitenochtend en ik verzorg kopjes thee, koffie en heerlijk lunch. Het is heel leuke werk en gezellig met de dove ouderen. Zo hoor ik ook allerlei mooie maar ook pittige geschiedenissen. Bijvoorbeeld hoe ze vroeger hebben beleefd als doven in de maatschappij en op zeer strenge katholieke scholen in Brabant.

Helaas ben ik hiermee gestopt vanwege gebrek aan tijd. Gelukkig heb ik meegeholpen met het zoeken en vinden van nieuwe vrijwilligers. Als afsluiting heb ik het kerstdiner meegevierd met de activiteitenbegeleider en dove ouderen. In januari zal ik voor het laatste keer komen helpen, zodat ik ook nieuw vrijwilligers kan uitleggen en inwerken bij dagbesteding.

succesvolle Raket Award

Uiteraard wil ik graag nog schrijven over de succesvolle bijeenkomst van Raket – de Raket Award –die op 1 november plaatsgevonden heeft. Ik mocht daar als gastvrouw werken. De Raket Award is bedoeld om bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking goede kansen bieden, te belonen. Hiermee wil Raket laten zien dat er bedrijven met goedwillende werkgevers bestaan die graag medewerkers met een arbeidsbeperking een kans willen geven. Uiteindelijk heeft de Rabobank de Award gewonnen.

Ook werk ik nog steeds met Stichting Raket, die graag inzet voor een inclusieve samenleving en het vergroten van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Stichting Raket wil graag de talenten & ambities van de ‘arbeidsbeperkten’ benadrukken in plaats van de arbeidsbeperkingen. Komend jaar ben ik zeker van plan met Stichting Raket (het bestuur en vrijwilligers) mooie activiteiten op te zetten en uit te voeren.

succesvol en ervaringsrijk 2018

Kortom, het was een succesvol en ervaringsrijk jaar met uitdagende ontwikkelingen en leuke werkzaamheden. Ik heb mijn collega’s beter leren kennen en fijn samengewerkt met verschillende mensen en netwerkcontacten.

Met het opzetten van de website klinktprima ben ik begonnen om me in te zetten voor mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt via het delen van informatie, ervaringsverhalen en mijn blogs. Zo werkte ik toen vaak achter de computer en nu ontmoet ik doven en slechthorenden op de werkvloer, bij de bijeenkomsten (o.a. Grow2work en Raket) en bij het re-integratiebureau Werkpad.

Dat geeft mijn huidige werk met eigen onderneming & mooie samenwerkingen zoveel voldoening, positieve energie en uitdagingen. Het is echt mijn passie en droomwerk geworden.

Daarom moedig ik ook doven en slechthorenden aan om te kijken wat hun competenties, passie en droomwerk zijn en zich hierin te verdiepen wat het beste bij ze past. De volgende stap is om hun ervaringen en vaardigheden te ontwikkelen en waar te maken op de arbeidsmarkt met kansen en mooie loopbaanontwikkelingen. Het is een prachtig werk wat ik voor doven en slechthorenden kan doen. Dat ‘klinkt prima’!

2018-12-19T02:05:05+02:0019 december 2018|0 Reacties
Ga naar de bovenkant