Joost

Over Joost

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Joost has created 472 blog entries.

UWV maakt aanvragen van tolkuren voor onderwijs makkelijker

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018/2019 ontvangen doven en slechthorenden die een onderwijsvoorziening aanvragen elk schooljaar een standaard aantal tolkuren. Deze uren krijg je tot aan het einde van de opleiding ieder schooljaar automatisch toegekend. Dit betekent dat je niet ieder jaar opnieuw een aanvraag hoeft te doen. Je hoeft hierdoor ook niet meer jaarlijks een lesrooster naar UWV te sturen.

Standaard aantal uur per schooljaar

Vanaf het schooljaar 2018/2019 krijg je ieder schooljaar standaard 1000 tolkuren tot je beschikking zolang je dezelfde opleiding blijft volgen. Voor MBO leerlingen is dit aantal 1600 uur, omdat zij meer praktijkuren volgen. Het aantal uren is gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vastgesteld. Voor het volgen van hoger onderwijs (HBO/Universiteit) krijg je ieder studiejaar ook standaard 1000 tolkuren. Je hoeft dus niet meer ieder schooljaar opnieuw een tolkvoorziening aan te vragen. Ook is het niet nodig om een lesrooster naar UWV te sturen. Bij de start van je opleiding vraag je een tolkvoorziening voor onderwijs aan bij UWV. Je krijgt vervolgens voor de duur van jouw opleiding jaarlijks het standaard aantal tolkuren tot je beschikking.

Je kan de tolkuren voor onderwijs inzetten in de volgende situaties:

 • lesuren (alle vakken);
 • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling met een maximum van 4 uur per dag
  gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
 • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
 • deelname aan onderwijsgebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
 • stages (tijdens stages kun je gebruik maken van je tolkvoorziening voor onderwijs. Je hoeft hiervoor niet apart tolkuren aan te vragen).
 • Meer uren nodig

  Wanneer je jaarlijkse standaarduren bijna op zijn en je hebt meer uren nodig kun je extra uren aanvragen bij UWV. Dit doe je door per post een wijzigingsverzoek naar UWV te sturen, waarin je aangeeft hoeveel extra uren je nodig hebt en waarom.

  Wijzigingen

  Verandert er iets aan de duur van je opleiding? Bijvoorbeeld doordat je voortijdig stopt met je opleiding of doordat je een jaar over moet doen? Geef dit dan direct door aan UWV. Je kunt ook hiervoor per post een wijzigingsverzoek naar UWV sturen.

  meer info kan je vinden via Tolknet.

2018-07-05T01:15:35+02:005 juli 2018|0 Reacties

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Zij lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Maar mensen ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Het gaat hier onder andere om:

Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen, zodat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Er komt in de verschillende onderwijssectoren een dialoog met koepels, scholen, docenten, leerlingen en hun ouders over inclusiever onderwijs, het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.
Er worden nieuwe streefcijfers voor de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes en treinstations vastgesteld. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt.
Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Er wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps.
Het kabinet trekt in het programma samen op met ervaringdeskundigen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Vandaag maakten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bekend dat ze tienduizenden ondernemers in de detailhandel, de horeca en de levensmiddelensector actief met actieplannen gaan helpen om hun bedrijf of website toegankelijker te maken.

De VNG zal op hun beurt een kopgroep vormen van 25 gemeenten die voorop lopen bij het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. De groep gaat met hun ideeën andere gemeenten helpen.

Het kabinet ondersteunt de Alliantie, VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met 3 miljoen euro om hun plannen uit te voeren.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een handicap verbetert. Op www.meedoenmeteenhandicap.nl is informatie te vinden over wat mensen kunnen doen om bijvoorbeeld hun winkel of sportclub toegankelijker te maken.

Bron: rijksoverheid.nl

2019-09-23T20:32:38+02:0015 juni 2018|0 Reacties

Loket Tolkvoorziening naar het UWV

In de maanden maart en april 2018 is er een internetconsultatie geweest over het wetsvoorstel om de tolkvoorziening voor de leefuren bij het UWV onder te brengen. Ondanks eerdere berichtgeving hierover in januari 2018 door Dovenschap, NBTG en NSV (Kamerbrief Harmonisatie Tolkvoorzieningen) waren toch veel tolken en tolkgebruikers overvallen door dit bericht.

De keuze voor het UWV roept bij tolken en tolkgebruikers bezwaren op die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij tot nu toe met het UWV hebben. De andere beschikbare alternatieven waren de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een keuze voor DUO of SVB brengt echter andere problemen met zich mee, met name de onbekendheid met en kennis over de tolkvoorzieningen bij deze organisaties.

Het UWV is zich terdege bewust van de negatieve ervaringen van tolken en tolkgebruikers, en werkt hard aan een verbetering van de dienstverlening. De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken zijn hierbij betrokken. Sinds 2016 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd: een aantal knelpunten van tolkgebruikers (o.a. inzet teamtolken, en inzet tolken in het buitenland) is opgelost en er is een digitaal declaratiesysteem ontwikkeld voor tolken, het UWV Tolkportaal.

De ministeries van VWS, SZW en OCW, en het UWV zijn er samen met de belangenorganisaties en beroepsverenigingen van overtuigd dat het in het belang is van tolkgebruikers en tolken om gebruik te maken van externe expertise en kwaliteit op het gebied van de bemiddeling en uitvoering van de tolkvoorziening. Daarom kiest UWV ervoor om voor dit gedeelte van de dienstverlening een gespecialiseerde organisatie in te schakelen. Deze moet voldoen aan kwaliteitscriteria die het ministerie van VWS heeft vastgesteld. Hiertoe zal er in de komende maanden een aanbestedingsprocedure in werking worden gesteld.

De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken zijn en blijven betrokken bij dit traject.

Bron: Dovenschap

2018-06-08T15:44:17+02:008 juni 2018|0 Reacties

Claire’s Up-to-date: vervolg van mijn werkzaamheden als ZZP’er

Tot en toe nu verloopt het goed en heerlijk met mijn onderneming ‘Klinktprima’ en mijn werkzaamheden. Ik werk met verschillende organisaties en leeftijden van doven en slechthorenden. Als ZZP’er werk ik in diverse werkopdrachten per periode met de organisaties en opdrachtgevers. Hierbij spreek ik ook vaak met nieuwe mensen en huidige opdrachtgevers. Dat maakt voor mij heel interessant, uitdagend en geeft een enorme voldoening.

Huidige werk bij Werkpad

Voor Werkpad heb ik een mooi ervaringsverhaal geschreven over een dove cliënte bij het Provinciehuis in Den Bosch. Het is heel interessant om de werkvloer van een cliënte te bezoeken, kennis te maken en haar te interviewen. Het is ook een doofvriendelijke werkomgeving met een mooi voorbeeld voor andere werkgevers. Zie hier een ervaringsverhaal van Angelita op de website van Werkpad.

Vorig maand heb ik samen met een collega een informatie stand van Werkpad georganiseerd bij Auris in Rotterdam. Dat was tijdens een reünie bij Auris, die georganiseerd was door Stichting Slakkenhuis.

Grow2work met twee projecten

Bij Grow2work werk ik aan twee projecten. Het ene project is gericht op scholieren van VSO (Kentalis en Auris) en het andere project is voor het begeleiden van dove / slechthorende jongeren bij hun sollicitaties.

 • Roadshow2work: Hierbij geef ik samen met projectleider Grow2work een interessante en leerzame presentatie aan de scholieren met het doel ze te leren de stappen nemen naar een horende maatschappij & arbeidsmarkt.
 • Projectyou2work: Voor dit project ga ik als buddy dove of slechthorende jongeren begeleiden met hun zoektocht naar banen. Het project zal vanaf september beginnen. Onlangs heb ik kennisgemaakt met de slechthorende projectleider. Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen. Binnenkort komt er meer informatie over het projectyou2work.
 • Dagbesteding voor dove ouderen

  Voor een dagbesteding met dove ouderen in Best ben ik gevraagd mee te helpen en ondersteunen. Sinds maart organiseert een activiteitenbegeleidster van Archipel maandelijkse een leuke dagbesteding voor een groep dove ouderen. Hiermee ondersteun ik de activiteiten en ik verzorg samen met een collega een heerlijk lunch. Het is heel leuk werk met dove ouderen.

  Stichting Raket

  Als laatste werk ik af en toe samen met Stichting Raket. Een tijdje geleden heb ik meegewerkt aan het filmpje wat gericht is op werkgevers. Ook ben ik gevraagd mee te werken aan het organiseren van een Award bijeenkomst en het maken van meerdere filmpjes. Binnenkort wordt het bekend gemaakt via de nieuwsbrief en sociale media.

  Hierbij heb ik genoeg leuke en uitdagende werk te doen en ik kan enorm van genieten. ik houd een duidelijk overzicht in mijn agenda, voor wie en welke opdrachten ik ga werken. Daarnaast werk ik voor een deel thuis aan de voorbereidingen, het schrijven van een verslag of een ervaringsverhaal en natuurlijk ook aan mijn eigen administratieve werkzaamheden van mijn onderneming. Het is hartstikke leuk om afwisselend werk te hebben en met verschillende collega’s, opdrachtgevers en voor doven en slechthorenden te werken.

2018-05-27T20:07:23+02:0027 mei 2018|0 Reacties

nieuw participatie-initiatief: de brasserie bij Kentalis

Het vinden van een baan is niet altijd eenvoudig voor mensen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Werkpad, WSD en Kentalis hebben samen het initiatief genomen om in De Brasserie in Sint-Michielsgestel professionele catering neer te zetten.

De catering van De Brasserie biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers, bezoekers van het audiologisch centrum en cliënten van Kentalis kunnen er terecht voor een lunch of wat lekkers bij de koffie.

De afgelopen maand hebben de cateringmedewerkers van WSD al warmgedraaid met ondersteuning van de cateringmedewerkers van Kentalis. Op dinsdag 22 mei om 11.00 uur wordt De Brasserie feestelijk geopend door Katja Hoorn (bestuurder Kentalis). Samen met de cateringmedewerkers zal zij munt knippen uit de nieuw aangelegde kruidentuin. Daarna genieten genodigden van verse muntthee met een zoete versnapering.

De Brasserie

De Brasserie vind je op een prachtige plek in het historische gebouw van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Je vindt er ook een terras. Vanaf dit terras kijk je uit op de uitgestrekte tuin. Elke maandag, dinsdag en donderdag is De Brasserie open tussen 09.30 en 15.30 uur. Hier kunnen medewerkers, bezoekers en cliënten smullen van een heerlijke salade, soep en vers belegde broodjes. Ook kunnen ze er terecht voor een kopje koffie met iets lekkers.

Kentalis Werkpad

Wie niet goed kan horen of zien, autisme of TOS heeft, wil net zoals iedereen, een leuke en uitdagende baan. Het is voor deze mensen moeilijker om werk te vinden en te behouden. Maar ook voor de werkgever vraagt het soms extra of andersoortige inspanningen. Werkpad biedt hierbij ondersteuning.

WSD

WSD denkt als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe zij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk. WSD biedt effectieve en efficiënte oplossingen voor personeelsvraagstukken en zorgt dat mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Bron: Kentalis/werkpad

Lees hier ook een aritkel ‘Brasserie helpt doven en slechthorenden aan een baan’ uit Omroep brabant.

2018-05-23T19:56:20+02:0023 mei 2018|0 Reacties

Nik: Een baan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid!

Nik van Hoogstraten (met NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel) heeft een baan!

Honderden brieven, tientallen media-optredens en jaren van gesprekken met politici hebben hun vruchten afgeworpen. Want het is me gelukt: ik, Nik van Hoogstraten, initiatiefnemer van de Stichting Raket, ondernemer met mijn eigen bedrijfje nikvanhoogstraten.nl, ambassadeur van Maak er Werk van en panellid van de campagne Nederland Onbeperkt, heb een baan! Vanaf 1 juni ga ik aan de slag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ik ga me voor drie dagen per week inzetten als ambassadeur voor mensen met een arbeidsbeperking binnen het project Diversiteit en Inclusie.

Het ministerie van SZW wil diverser worden en is een groot project gestart om dat voor elkaar te krijgen. Recruiters gaan in hun werving specifiek aandacht besteden om mensen met een beperking, migratieachtergrond, lhbt’ers etc. aan te trekken. En ambassadeurs worden binnengehaald om te inspireren en verbinden. Ik kom al jaren op voor de belangen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt en ben de eerste ambassadeur die binnen het project aan de slag gaat. En ik ben maar wat blij met deze baan!

In deze baan komt alles samen wat ik wil! Ik kan blijven strijden voor wat ik belangrijk vind; inclusie op de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap. En ik word zelf eindelijk financieel onafhankelijk, want die Wajong-uitkering heb ik straks niet meer nodig. Dit is een fantastische stap en een kroon op mijn werk van de afgelopen jaren! Ik ben ontzettend blij met deze kans en zie dit als een stap om onze samenleving inclusiever te maken én om mezelf verder te ontwikkelen!

Bron: Nik van Hoogstraten / Stichting Raket

2018-05-18T19:50:30+02:0018 mei 2018|0 Reacties

Banenplan mensen met arbeidshandicap onder vuur

Een plan om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen, ligt steeds meer onder vuur. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest haar voorstel donderdag verdedigen in een kritische Tweede Kamer.

Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief “dat wel draagvlak heeft.” Ook mensen met een handicap zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.

Partner of vermogen

Van Ark zei dat er veel zorgen zijn over de zogenoemde partnertoets, die ertoe leidt dat mensen die samenwonen met een verdienende partner geen bijstandsuitkering krijgen. Die mensen gaan er in haar voorstel erg op achteruit. Ze wil daar nog eens naar kijken, net als naar de vermogenstoets, die onder meer over het spaargeld gaat.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat Van Ark “valse hoop” geeft door te zeggen dat ze het plan nog eens wil bekijken, maar ondertussen vasthoudt aan het principe van loondispensatie. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een dooie mus” en “loondiscriminatie”, GroenLinks vreest dat er tweederangs werknemers ontstaan en de PVV noemt het een asociale bezuinigingsmaatregel.

Niet iedereen tegen

De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben nog veel vragen, maar vinden het goed dat Van Ark verder werkt aan haar wet. VVD en CDA steunen het plan volledig. Zij vinden het nieuwe systeem beter dan het huidige, waarin werkgevers wel het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het ‘verlies’ dat zij lijden door mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De werkgevers vinden die regeling ingewikkeld.

Bron via http://www.supportmagazine.nl/

2019-04-07T20:27:54+02:001 mei 2018|0 Reacties

Ervaringsverhaal van een cliënte Angelita bij het provinciehuis

Voor Werkpad heb ik een ervaringsverhaal van een cliënte mogen interviewen en schrijven bij het Provinciehuis.

Angelita met trots: ‘ het is heel prettig om met mijn gebarende collega’s te praten en werken’.

Angelita (41 jaar) is doof. Zij is geboren en opgegroeid in Suriname. In 1999 is Angelita getrouwd met haar dove partner en zij is op dat moment verhuisd naar Nederland. Samen met haar partner is zij in Den Bosch gaan wonen. Angelita heeft geen opleiding gehad en weinig werkervaring opgedaan in Suriname. Zij had moeite met Nederlandse taal. Dit maakt het lastig voor haar om in Nederland mee te draaien op de arbeidsmarkt. Voor haar is het een uitdaging om uit te zoeken hoe zij haar Nederlandse taal kan verbeteren en op zoek kan gaan naar een baan.

Daarnaast krijgt zij een hulp van een jobcoach van Werkpad om samen te solliciteren en kijken waar zij zou kunnen werken. Het is een enorme uitdaging voor hun beide, aangezien Angelita geen opleiding heeft gedaan en weinig werkervaring heeft opgedaan.

Gelukkig zijn er mogelijkheden met drie verschillende bedrijven. Ze mag bij deze bedrijven op bezoek gaan en een kijkje nemen. In 2001 vindt zij uiteindelijk een leuke baan bij het Provinciehuis in Den Bosch.

Werkzaamheden bij het Provinciehuis.

Angelita werkt 18 uur per week en in de middag, vanaf 12 uur. In de ochtenden zijn er weinig aanmeldingen voor post en producten, daardoor is er weinig werk te doen ‘s morgens. Angelita vindt het prima om in de middag gaan werken. Dan zijn er ook meer collega’s aanwezig op de postkamer.

Haar werk bestaat voornamelijk uit postwerk. Daarin heeft zij verschillende taken, zoals bestellingen van diverse producten verwerken, pakketten ontvangen en versturen, kopieerapparaten bijvullen met papier en inkt en de ontvangen post wegbrengen naar allerlei afdelingen.

In het begin vond zij het moeilijk en spannend op haar werk, vanwege moeilijke communicatie met collega’s. Er is veel tijd nodig om aan elkaar te wennen en leren hoe samen te werken en communiceren op het werk.

Angelita vindt het leuk dat ze zelfstandig kan werken en is daar trots op. Zij werkt veel samen met haar collega Jos. Ze kunnen elkaar goed helpen met verschillende werkzaamheden. Jos doet het telefoon werk. Ook heeft hij meer verstand van computerwerk en hij helpt bij het tillen van zware producten of pakketten.

Werkgever Anita Smits over haar ervaring met Angelita: ‘Het is heel prettig met Angelita te werken en zij doet haar werk heel goed’.

Anita Smits geeft aan dat zij het heel prettig ervaart met Angelita. Zij is tevreden en blij met Angelita. Zij doet haar werk goed. Anita vindt het leuk om in gebaren met haar te praten. Anita heeft zelf gebaren geleerd van dove vrienden in de buurt. Ze kennen elkaar al ruim 8 jaar en hierdoor is de gebarentaal geen onbekend terrein voor Anita.

Anita:‘In het begin is het erg wennen op de werkvloer zowel voor Angelita als voor haar horende collega’s. Voor het zorgen van een fijne samenwerking en goede communicatie kost tijd. Angelita krijgt regelmatig evaluatiegesprekken met haar baas en jobcoach Miranda om te kijken hoe het gaat. Anita heeft bewust gekozen om Angelita op een kleine afdeling te plaatsen, vanwege de communicatie en de onderlinge samenwerking met collega’s’.

Er is tegenwoordig minder postwerk door de opkomst van het internet, mailcontact en de mobiele telefoon. Dat heeft wel een gevolg voor Angelita, die het meest met de post werkt. Daarom wordt er met Jobcoach Miranda gekeken welke competenties en talenten Angelita heeft, zodat zij andere werktaken kan leren uitvoeren. Miranda helpt daarnaast ook met het uitleggen van de constante veranderingen van cao-regels aan Angelita.

Communicatie & gebarentaal:

Via Kentalis/Werkpad heeft zij een goede Nederlandse cursus gevonden. Deze werd gegeven door mevrouw Y. Scheepers. Op die manier kreeg zij een kans om beter Nederlands te lezen, schrijven en spreken. Dat heeft haar goed geholpen. Ondertussen leerde zij ook Nederlandse Gebarentaal.
Vroeger vond Angelita het lastig te communiceren met haar collega’s maar is er verandering gekomen dankzij een gebarencursus en dankzij openheid van haar collega’s. Angelita geeft lachend aan:

Ik vind het geweldig dat de collega’s goed rekening houden met mij. Ik ben heel blij met gebarende collega’s. Zo kunnen we elkaar goed verstaan en communiceren’

Anita is heel open over het belang van gebarentaal op de werkvloer. Anita:

‘Ik vind het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met gebaren en dat er onderling rustig gepraat wordt.’

Vorig jaar werd er vijf keer een gebarencursus van anderhalve uur gegeven door Angelita samen met jobcoach Miranda en dat is succesvol verlopen. De succesvolle gebarencursus wordt gedeeld in de nieuwsbrief en op de website brabant.nl. Hierdoor krijgen de afdeling postkamer en Angelita veel positieve reacties en complimenten.

De meeste collega’s doen hun best om gebaren te blijven gebruiken, zoals ‘goedemorgen’, ‘kopje thee/koffie’ en vingerspellen. Er hangen een paar gebarenposters op de postkamerafdeling en bij de koffiekamer. Op die manier kunnen de collega’s goed blijven oefenen en een bepaald gebaar opzoeken als ze het niet meer weten.

Anita: Angelita heeft geen speciale hulpmiddelen nodig. Het belangrijkste communicatiemiddel onderling is voornamelijk met mailen en appen via de mobiel. Telefonisch werk wordt door collega Jos gedaan. Het is prettig om een ‘maatje’ te hebben voor Angelita. Dat is ook handig als zij gewaarschuwd moet worden bij brandalarm oefening. Er wordt ook belangrijke informatie over organisatieontwikkelingen goed doorgegeven aan haar.

Jobcoaching voor Angelita: Miranda van Werkpad

Voor een goede begeleiding kan Angelita altijd kiezen voor een jobcoach en/of een tolk. Angelita hoeft niet lang over nadenken, want zij is al heel lang blij met haar vaste Jobcoach Miranda!

Jobcoach Miranda komt één keer per maand langs bij het provinciehuis om te kijken hoe het gaat op haar werk. Soms is er een verandering of zijn er nieuwe collega’s bij gekomen. Daarbij heeft Angelita ondersteuning nodig voor aanpassing bij ‘nieuwe’ werkzaamheden en voor een goede communicatie met nieuwe collega’s. Bij werkverandering gaat Miranda het uitleggen en eventueel kijken welke talent en werkervaringen zij heeft om nieuwe en passende werktaken kunnen uit te voeren, aangezien er steeds minder met postwerk gewerkt wordt.

Miranda:Ongeveer 17 jaar geleden ben ik als Jobcoach gaan werken bij Werkpad. Op dat moment startte Angelita met haar stage binnen het provinciehuis
Ik ben Angelita als jobcoach gaan begeleiden en ben dat al die jaren blijven doen. Ik heb Angelita zien ontwikkelen van een verlegen terug getrokken meisje tot een assertieve en zelfbewuste vrouw.

De Nederlandse lessen die ze heeft mogen volgen van het provinciehuis hebben daar ene grote rol bij gespeeld. Nu heeft Angelita taal om zich zelf duidelijk te maken. Gebarentaal en geschreven taal. Dat is heel belangrijk geweest in haar ontwikkeling.

Verder zie ik dat ze goed is opgenomen in haar team, dat haar collega’s moeite doen om goed met Angelita te communiceren en dat ze volwaardige en waardevolle collega is. Communicatie blijft een aandachtspunt en ik hoop dat ik Angelita en haar collega’s op dat gebied nog een hele tijd mag blijven ondersteunen.

Tips voor de werkgever met nieuwe dove medewerkers:

Anita geeft graag tips voor de werkgevers, die een dove kandidaat of medewerker krijgen:

Durf een stap te zetten door een kans te geven aan een dove medewerker. Maak goede afspraken met elkaar, zorg voor een goede communicatie, leer eventueel gebaren en praat rustig. Neem tijd en energie voor elkaar en zorg samen voor een goede samenwerking. Plan regelmatig een evaluatiegesprek en vraag hoe het gaat en wat minder.

Een doofvriendelijke werkomgeving

Het provinciehuis is een mooie voorbeeld van een doofvriendelijke werkomgeving met gebarende collega’s, die goed rekening houden met een dove medewerker.

Ik vind het prachtig om deze werkplek van een dove cliënt te mogen bezoeken en haar te interviewen. Ik voelde me meteen welkom door Angelita en ook door haar horende collega’s en aardige werkgever. Ik heb weinig doofvriendelijke werkomgevingen meegemaakt en waar er zelfs gebarenposters aan de muur hangen. Angelita werkt al ruim 17 jaar bij het provinicehuis en dat is zeker haar beste en leukste werkplek.

Geschreven door Claire Meijer voor Werkpad

2018-03-30T20:48:43+02:0030 maart 2018|0 Reacties

ProjectYou2work: Individuele begeleiding voor de jongeren

ProjectYou2Work is een project van Grow2Work. Binnen ProjectYou2Work kunnen jongeren (tot 27 jaar) dankzij persoonlijke begeleiding stappen nemen richting werk. De deelnemende jongeren doen dit door steeds meer regie zelf te pakken. Wat wil je en wat kan je is daarin een rode draad. Deze werkwijze hebben we gekozen omdat wij ervan overtuigd zijn dat de deelnemende jongere heel veel zelf kan en nog meer gaat leren als ze daarbij individuele ondersteuning krijgen. Dit weekend is de voorbereiding van het project gestart en daarbij heeft Koningin Maxima kennis genomen van de inhoud van het project. Het AD heeft er een mooi artikel ‘Blisembezoek van Koningin Maxima aan Doorn’ aan gewijd met daarbij een interview over ons project.

Slechthorende en dove jongeren vinden nog steeds moeilijk een plek op de arbeidsmarkt. De jongeren gaan naar school, halen een diploma, maar de kansen op de arbeidsmarkt blijken veel kleiner te zijn dan je mag verwachten op basis van de achtergrond.

De analyse van Grow2Work is, dat voor dove en slechthorende jongeren de stap van opleiding naar werk, moeilijk is. Van een redelijk beschutte omgeving, naar een hele nieuwe omgeving, waarin niet vanzelfsprekend aandacht is voor de beperking, maakt dat de jongere onzeker wordt over zijn baankansen, over hoe te solliciteren, over wat wel en niet bij de werkgever neer te leggen. Werkgevers zijn onbekend met de problemen die dove en slechthorende jongeren ervaren. Slechthorendheid wordt vaak niet gezien als een reden voor extra ondersteuning, waardoor werkgevers die mensen met een beperking een baan willen bieden deze groep over het hoofd zien.

Onbekendheid en vooroordelen bij werkgevers zorgen dat doven en slechthorenden moeilijker aan een baan komen. Daarom is het belangrijk dat jongeren beschikken over zelfkennis, een netwerk en de juiste vaardigheden. Jezelf accepteren, verantwoordelijkheid nemen, sterk in je schoenen staan, jouw mogelijkheden én onmogelijkheden kennen, in de juiste mate assertief zijn en omgangsvormen kennen. Het zijn belangrijke factoren om wél die baan op niveau te veroveren.

Omdat het om een betrekkelijk kleine groep gaat, die geen overlast veroorzaakt en onzichtbaar is, is het juist deze groep jongeren die vaak over het hoofd wordt gezien. Die buiten de steunprojecten vallen, die het zelf maar op moeten lossen. Daardoor vallen juist zij buiten de maatschappij en worden ze ve.rgeten. Dit project gaat daar verandering in brengen, want dit project maakt het succes voor deze jongeren juist heel kansrijk!

Wil je meedoen als deelnemer aan dit project? Wil je als buddy of ervaringswerker meehelpen? Dat kan ook! Of wil je meer weten over de inhoud van het project? Neem daarvoor contact op via info@grow2work.nl

ProjectYou2Work wordt gesteund door het Oranjefonds

2018-03-26T21:13:34+02:0026 maart 2018|0 Reacties

Solliciteren, hoe doe je dat overtuigend?

Voor mensen met een arbeidsbeperking en zeker voor doven en slechthorenden is solliciteren heel lastig. Solliciteren is hard werken, voor iedereen, maar zeker met een auditieve beperking. Je wilt een leuke baan en je wilt aangenomen worden.

Op verschillende momenten kan je afgewezen worden. Meestal al voordat er een gesprek geweest is. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen veel vaker afwijzingen. Er wordt dat geen kans gegeven of gekeken naar mogelijkheden of eventuele aanpassingen op de werkplek. Het zou een oplossing kunnen zijn om een proef te doen op de werkvloer om te zien hoe iemand functioneert, wat iemand kan en wat de talenten en ambities zijn.

Bij een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ga je vol goede moed en voorbereiding op weg. Toch krijg je na afloop een afwijzing. Het is eigenlijk geen eerlijke strijd als er meerdere ‘horende’ kandidaten bij dezelfde sollicitatie procedure zijn.

Zelfs al heb je een baan, dan kan het spannend zijn of je eenjarig contract verlengd wordt. Het is ook niet eenvoudig om een vaste contract te krijgen en hun baan te behouden.
In dit artikel wil ik helpen goed te kunnen solliciteren, omdat dat de eerste stap is in het krijgen van een goede baan.

Wat is solliciteren?

Solliciteren betekent met overtuiging en actief op zoek gaan naar een goede en leuke baan en met het doel om aangenomen te worden.

Op zoek naar een baan ga je door een aantal stappen voordat je je baan vindt. Meestal doe je dat in de volgende volgorde:

 • Vacatures: Je begint met het zoeken naar vacatures die aansluiten bij jouw afgeronde opleidingen, werkervaring en wensen voor een nieuwe functie.
 • Sollicitatiebrieven en curriculum vitae (CV): je reageert op een vacature met een goede sollicitatiebrief en duidelijk CV. Je CV is belangrijk. hier kijken en beoordelen bedrijven je op: wat heb je geleerd, gedaan en wat kun je? Het is belangrijk dat je zowel in je brief en CV relevante zaken noemt voor de vacature waar je op reageert.
 • Sollicitatiegesprek: Als je op basis van je sollicitatiebrief uitgenodigd wordt voor een gesprek bereid je je goed voor. Daarbij kijk je goed naar wat het bedrijf doet, wie ze zoeken en welke competenties van jou daarbij passen.
 • De sollicitatieprocedure bij bedrijven duurt meestal een aantal weken. Je kan binnen een paar weken een brief verwachten. Je kan afgewezen worden of opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede rond.
 • Een competentieprofiel

  Wat veel werkzoekenden vergeten, is om onderzoek te doen bij zichzelf: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik (en wat minder)? En, hoe wil ik me ontwikkelen in mijn loopbaan? Dat is een competentieprofiel, die je kan beschrijven.

  Met een duidelijke competentieprofiel kan je overtuigend solliciteren, zowel in je brief en CV als bij een sollicitatiegesprek. Het is belangrijk dat je zeker jezelf blijft en je niet beter voordoet dan je bent. Werkgevers kijken graag naar het profiel, hiermee kijken ze of je bij het bedrijf en de werkfunctie past.

  Een beperking

  Op sociale media wordt er vaak gevraagd of doven en slechthorenden hun auditieve beperking wel of niet vernoemen in een sollicitatiebrief. Het is afhankelijk van de situatie, het bedrijf en de vacature waarop je wil gaan solliciteren. Als je een bekende bent bij het bedrijf (bijvoorbeeld via een oud-collega of kennis), dan kan je zeker je doofheid noemen met een korte toelichting waarom jouw auditieve beperking geen belemmering vormt voor de werkfunctie waarop je solliciteert. In het algemeen wordt een auditieve beperking niet genoemd in een sollicitatiebrief. Soms zien werkgevers het als ze je via sociale media (LinkedIn) zoeken en dan zien dat je doof of slechthorend bent.

  Netwerken

  De meeste banen worden buiten officiële vacatures ingevuld. Meestal gebeurt het door netwerken binnen en buiten het bedrijf. Daarbij zijn netwerkcontacten erg belangrijk. Denk hierbij aan je oude klasgenoten, kennissen, collega’s en vrienden. Soms is er een persoon die weet over een vacature, of die jou kan voorstellen bij het bedrijf waar je graag zou willen werken.

  Door te netwerken maak je contact met nieuwe mensen. Hierdoor krijg je vaak goede tips, deel je ervaringen en kennis, en leer je misschien weer nieuwe contactpersonen kennen. Op die manier kan je samenwerken of meer leren over nieuwe vacatures of bedrijven. Het is dus belangrijk om jezelf te presenteren, te laten zien wat je doet en wat je interesses zijn. Op die manier kan je jezelf ontwikkelen en informatie vergaren over een mogelijke baan. Door veel mensen te spreken groeit je interesse, talenten en ontwikkeling.

  Tijdens een netwerkgesprek met mensen, deel je je interesses, hobby’s en ervaring. Je geeft aan wat je zoekt en wat je wilt. Daarmee kun je samen kijken wat je voor elkaar kunt betekenen en mogelijk tot een samenwerking komen of een mogelijk ingang bij een nieuw bedrijf.

  In mijn ervaring zijn netwerkcontacten heel waardevol en dankzij een aantal goede contactpersonen werd het voor mij mogelijk om zelf een stap te nemen tot ZZP’er en mooie samenwerkingen te starten.

  Onwetendheid

  Wat het lastig maakt met sollicitaties, is vooral onwetendheid van werkgevers over doofheid en slechthorendheid. Ze denken vaak in beperkingen met betrekking tot communiceren en samenwerken op de werkvloer.

  Het is goed om te proberen informatie te delen over je eigen ervaring en kennis over je beperkingen, maar ook je kansen. Zorg dat je laat zien hoe je communiceert op de werkvloer en welke hulpmiddelen en mogelijkheden die er beschikbaar zijn. Zo weten niet veel werkgevers dat het UWV hier ook ondersteuning in biedt, bijvoorbeeld bij het inzetten van een gebarentolk bij werkoverleg kan je een vergoeding van tolkuren krijgen van het UWV.

  Mijn ervaringen

  Vroeger heb ik gewerkt op het laboratorium. Ook ik heb moeite gehad met het solliciteren. Het gaat zeker moeizaam als je vaak afwijzingsbrieven krijgt. Ondanks dat ik uitgenodigd werd voor een aantal sollicitatiegesprekken, werd ik helaas toch afgewezen. Mijn ervaring met sollicitatiegesprekken is wisselend.

  Bij mijn eerste sollicitatie had ik erg geluk gehad, want mijn oude klasgenoot (van laboratorium opleiding) werkte toen al bij een Artsenlaboratorium (ATAL) in Amsterdam. Ik kreeg een tip dat bij ATAL een baan vrij zou komen. Natuurlijk ging ik met vol moed solliciteren, terwijl mijn klasgenoot aan de hoofdanalist vertelde over mij en mijn doofheid. Hij was erg nieuwsgierig en heeft mij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Bij dat gesprek verliep erg goed en positief. Uiteindelijk ben ik aangenomen. Bij ATAL heb ik anderhalve jaar met plezier gewerkt.

  Hierna heb ik een paar goede gesprekken gehad bij de bloedbank in Nijmegen, een keer bij een dierenkliniek in Someren en een paar ziekenhuizen in de regio Noord Limburg en Brabant. Ik werd positief en geïnteresseerd ontvangen bij de gesprekken. Gelukkig kon ik dan open spreken over mijn doofheid en hoe ik hiermee omging op het laboratorium bij andere bedrijven. Ze waren vooral nieuwsgierig hoe ik heb kunnen communiceren en samenwerken met collega’s en patiënten. Bij de meeste gesprekken ging het ook over nacht- en weekenddiensten. Helaas kan ik niet werken tijdens zulke diensten vanwege telefonisch contact wat dan vereist is.

  Mijn laatste sollicitatiegesprek bij het ziekenhuis in mijn woonplaats was een zeer goede gesprek waarin ik erg serieus genomen werd. De personeelsdienst wilde mij graag een kans geven en zij stelde voor om met collega’s te overleggen om een dagdienst te ruilen met nacht- of weekenddiensten. Helaas heeft er niemand van het laboratorium toegestemd voor een ruilmogelijkheid. Hiermee was ik afgewezen.

  Ondanks de afwijzingen, heb ik zeker ervaren dat er bereidwillige werkgevers bestaan. Ze zijn nieuwsgierig naar wie je bent en hoe je met je doofheid op de werkvloer kan werken en communiceren. Gelukkig zijn er werkgevers die meedenken in oplossingen, alhoewel dan nog de conclusie negatief kan uitvallen vanwege de noodzaak tot telefonisch contact.

  Na mijn laatste sollicitatiegesprek ging ik toch met tevreden gevoel naar huis. Het heeft mij aan het denken gezet over mijn competenties en toekomst; wat ik precies wil doen? Vanaf dat moment besloot ik een totaal andere loopbaan te kiezen en dat ik me wilde richten op de dovengemeenschap en hun positie op de arbeidsmarkt. Hiervoor heb ik mijn tijd heel goed gebruikt om mezelf blijven onderzoeken hoe ga ik dat doen, wat kan ik en wat kan ik niet? Wat heb ik nodig om mijn doelen te bereiken?

  Voor mij is het een enorme verandering geweest sinds 2012. Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk voor Grow2Work, Werkpad en Raket. Sinds vorig jaar ben ik een trotse ondernemer van Klinktprima. Het is hard werken en daarbij is het belangrijk om een goed netwerk te hebben en dat uit te breiden.

  Daarom zeg ik altijd hoe belangrijk jouw competentieprofiel is tijdens het solliciteren en je loopbaanontwikkeling; wat wil je doen en bereiken in je leven? Het gaat om jouw toekomst. Als je zeker weet wat je wilt en met enthousiasme en overtuigend kan solliciteren, vergroot je de kans op een leuke baan. Hiermee moet je je wel aanpassen aan het bedrijf en de functie waarop je solliciteert.

  Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je kan altijd vragen om hulp of advies van familie, vrienden, oud-collega’s en netwerkcontacten. Op die manier kan je tot waardevolle inzichten, advies of verwijzingen komen.

2018-03-11T23:10:32+02:0011 maart 2018|0 Reacties
Ga naar de bovenkant