Joost

Over Joost

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Joost has created 472 blog entries.

GGMD wil activiteiten voortzetten als stichting binnen Kentalis

De bestuurders van GGMD voor doven en slechthorenden en Koninklijke Kentalis hebben een intentieverklaring getekend, waarin is opgenomen dat GGMD voornemens is als stichting binnen Kentalis door te gaan.

Aanleiding voor de beoogde bestuurlijke fusie is dat GGMD door het brede pakket aan hulp- en dienstverlening, de vele financieringsstromen, de landelijke dekking en de beperkte omvang van de organisatie, niet over de schaalgrootte beschikt om als zelfstandige organisatie op termijn duurzaam te blijven opereren. Na een verkenning van de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij andere organisaties is gebleken dat GGMD bij Kentalis, zowel inhoudelijk als qua schaal, een organisatie treft die het beste aansluit.

Behoud van hulp- en dienstverlening

“We zijn blij met deze samenwerking, omdat we op deze manier onze gespecialiseerde hulp- en dienstverlening voor mensen met een auditieve beperking kunnen waarborgen”, stelt Harry Bosma, bestuurder van GGMD. Omdat GGMD een breed pakket aan maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg biedt, heeft GGMD te maken met zes verschillende financieringsstromen; elk met hun eigen voorwaarden en eisen met betrekking tot de registratie en declaratie van de geleverde zorg. Voor een relatief kleine, landelijk werkende organisatie als GGMD is dat moeilijk haalbaar gebleken, omdat er door alle vereisten een te grote overhead drukt op een beperkte omzet. De samenwerking met Kentalis biedt op het gebied van bedrijfsvoering de nodige schaalvoordelen en biedt GGMD tegelijkertijd de mogelijkheid voor het grootste deel onder eigen naam zijn diensten aan te blijven bieden. Harry Bosma: “Voor de cliënten verandert er eigenlijk niets, dat is ook een belangrijk uitgangspunt geweest. Zij krijgen dezelfde hulp- of dienstverlening als voorheen en houden dezelfde hulpverlener.”

Synergievoordelen

Zowel voor GGMD als Koninklijke Kentalis zijn de synergievoordelen die de samenwerking oplevert aantrekkelijk. Henk Bakker, bestuurder van Koninklijke Kentalis: “Ons belang is dat er een samenhangend aanbod voor doven en slechthorenden beschikbaar blijft. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat GGMD en Kentalis samen de bestaande dienstverlening en beschikbare expertise aan hen in stand houden.” De portefeuilles van GGMD en Kentalis vullen elkaar in dit opzicht goed aan. Kentalis richt zich met name op jeugd en GGMD vooral op volwassenen. Daar waar jeugd- en volwassenhulpverlening elkaar raken, is er overwegend sprake van aanvullende diensten.

Zo kunnen beide organisaties elkaar versterken en kan werkgelegenheid voor de hulpverleners behouden blijven.

2018-02-12T19:28:45+02:0012 februari 2018|0 Reacties

Digitale toegankelijkheid voor doven en blinden

Dovenschap zet zich in voor de digitale toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperking. Eva Westerhoff (dove marketing communicatieadviseur) laat in de video zien hoe belangrijk digitale communicatie op goede manier gebruikt moet worden, zoals in de zorg, bij het UWV en de gemeenten. Het is ook hele goede tips voor de bedrijven en werkgevers hoe ze zelf digitale toegankelijkheid kunnen maken voor doven & slechthorenden maar ook verschillende doelgroepen zoals blinden met braille. Zie hiervoor een youtube filmpje over digitale toegankelijkheid voor doven en blinden.

Er is goed nieuws van rijskoverheid: wettelijke plicht websites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met handicap..

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties moeten de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen. Dat wordt wettelijk vastgelegd.

2018-02-05T17:27:41+02:005 februari 2018|0 Reacties

Nik netwerkt overal, maar heeft nog geen baan.

Een artikel uit Brabantse Dagblad met Nik van Hoogstraten (Stichting Raket) geeft aan hoe lastig hij heeft om aan baan te komen, vanwege zijn NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) beperking: ‘Wajonger Nik (28) netwerkt overal maar heeft na zes jaar nog geen baan’.

‘De overheid wil Wajongers aan het werk krijgen, maar in de praktijk blijkt dat niet zo gemakkelijk. Bosschenaar Nik van Hoogstraten heeft een beperking en solliciteert al zes jaar. Tevergeefs’.

BD: Kennismaken met Nik van Hoogstraten (28) lijkt in het begin net een sollicitatie. Hij vertelt over zichzelf dat hij creatief, ambitieus en een doorzetter is. Hij is zich daarvan bewust. ,,Waar ik ook kom, ik kan nooit genoeg netwerken. Ik wil een baan.”

In het artikel wordt ook over een dove man, Hans geschreven. Ook heeft hij moeite om aan baan te komen. In een jaar heeft hij 398 brieven gestuurd, maar nergens wordt hij uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. Dat is voor mij net zo herkenbaar.

Op de foto van Nik sta ik op zijn computer met mijn profiel op de website van Stichting Raket. Zo sta ik ook beetje in de krant. Op de site van Stichitng Raket staan er allerlei mensen met verschillende arbeidsbeperkingen met hun profiel, wie ze zijn, wat ze doen en wat ze kunnen functioneren en werken ondanks hun beperkingen.

2018-01-26T15:53:43+02:0026 januari 2018|0 Reacties

Lastig voor mensen met een arbeidsbeperking

Helaas zijn er aantal minder goede nieuws voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Er zijn enkele voorbeelden met hoge eisen van de werkgevers, de arbeidsbeperkten kunnen moeilijk aan baan te komen en tweesporenbeleid van de overheid werkt niet.

AD nieuws: ‘onrealistische eisen in vacature grootste afknapper voor sollicitant’.

Werkgevers die hoge eisen stellen in hun vacatures, kunnen zich beter even achter de oren krabben. Bijna de helft van de werkzoekenden knapt af op een onrealistische eisenlijst, zo blijkt uit onderzoek.

Wie herkent hierin? Vaak staan er hoge eisen in de vacature, met een voorbeeld dat je werkervaring van 2 tot 5 jaar moet hebben. Hoe kan dat als je net afgestudeerd bent en werkervaring van 2 jaar net niet haalt? Hoe kan je dan werkervaring opdoen als je nergens aangenomen wordt?

Trouw Nieuws: ’Arbeidsbeperkten vinden geen werk’.

Arbeidsbeperkten die voorheen op sociale werkplaatsen terechtkonden, zijn in een uitzichtloze situatie beland nu zij onder de Participatiewet vallen en werk moeten vinden bij een reguliere werkgever. Dat lukt niet, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW: 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden. Dat is zeker uitzichtloze situaties.

Het artikel: ’werk voor mensen met een arbeidsbeperking tweesporenbeleid overheid werkt niet’.

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Veel mensen met een beperking willen dat zelf ook, maar vind maar eens geschikt werk! Het tweesporenbeleid van de overheid blijkt helemaal niet te werken. Enerzijds zijn er te weinig arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Anderzijds blijkt het voor veel arbeidsgehandicapten, ondanks de verlaging van de uitkering, nog steeds niet te lonen om te gaan werken.

Een voorbeeld hoe lastig het is voor mensen met een arbeidsbeperking

Het blijft erg moeilijk voor mensen met een arbeidsbeperking om aan baan te komen. Nik van Hoogstraten is een goede voorbeeld. Zijn uitkering wordt per januari met 5% gekort en is hierdoor meer beperkt met zijn inkomen. Ondanks zijn inzet met stichting Raket en zijn media aandacht van afgelopen jaar is het hem niet gelukt om een baan te krijgen. Zie hiervoor Nik’s video-interview.

2018-01-12T20:42:49+02:0012 januari 2018|0 Reacties

Cursus: Werken met Eigen Ervaring

Sinds september heb ik de cursus Werken met Eigen Ervaring (WMEE) gevolgd. De cursus is georganiseerd door de stichting ‘Door en Voor’. Het was een leerzame cursus die mij verder heeft ontwikkeld als dove ervaringsdeskundige. Vlak voor de kerst heb ik mijn certificaat met trots behaald.

Ervaringsdeskundigen zijn nog niet altijd bekend in de maatschappij als hulpverlener. Zij kunnen zich vaak goed inzetten voor specifieke doelgroepen of lotgenoten. Vanuit hun ervaring en inlevingsvermogen kunnen zij bepaalde cliënten beter helpen dan hulpverleners zonder persoonlijke ervaring. Ook kan er meer vertrouwen over en weer zijn tussen een ervaringsdeskundige en een cliënt. Ervaringsdeskundigen zijn dan juist heel waardevol, alhoewel ze vaak nog niet ingezet of betaald worden in de hulpverlening.

In twaalf bijeenkomsten bereidt de cursus ervaringsdeskundigen voor om hun ervaringskennis en Empowerment toepassen in hun werk met lotgenoten of cliënten. Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest Het belangrijkste was om bewust te worden van ervaringskennis en daarmee ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.

De cursus leerde mij hoe ik mijn kennis in de praktijk kan toepassen. Door middel van rollenspellen met deelnemers en trainers heb ik geleerd om te gaan met verschillende situaties en hoe op die momenten te communiceren. Het was leerzaam om te oefenen met verschillende rollen zoals een lotgenoot, cliënt, hulpverlener of een collega. Het is heel belangrijk om te kijken naar hoe ik communiceer en bij welke doelgroep en waarom; Wat is het doel van het delen van mijn ervaringsverhaal in welke situatie?

Op die manier kan ik met mijn ervaring inzetten in mijn werkzaamheden. Daarbij is het luisteren, begrijpen, ondersteunen en ervaringen delen met dove cliënten heel erg belangrijk. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de LSD-methode. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. In rollenspellen werd deze methode geoefend in gesprekken. Soms is het pittig om naar een cliënt te luisteren, en begrip te tonen. Lastiger is het zelfs als iemand niet begripvol is en je toch je doel wilt bereiken, bijvoorbeeld om op te komen voor het belang van een cliënt.

Tijdens een van de oefeningen ontdek ik dat ik beter moet leren onthouden en begrijpen wat iemand vertelt. Het werkt dan goed om samen te vatten wat er gezegd wordt en dan door te vragen op de ervaring. Je kunnen verplaatsen in een ander is heel erg belangrijk om iemand goed te kunnen helpen. Met deze nieuwe vaardigheden en kennis ga ik mijn diensten en werkzaamheden verder verbeteren en professionaliseren in projecten en opdrachten bij mijn opdrachtgevers.

2017-12-29T03:26:03+02:0029 december 2017|0 Reacties

Mooie en leerzame ontwikkelingen in 2017

Het afgelopen jaar heb ik mooie en uitdagende ontwikkelingen doorgemaakt, waarin ik mijn passie, droom en ambities waar gemaakt heb. Het jaar 2017 vierde ik mijn 10-jarige jubileum met klinktprima en daarbij bracht ik mijn boek ‘klinktprima, 10 jaar’ uit met al mijn blogs vanaf 2007.

In het voorjaar werd ik geïnterviewd, gefotografeerd en gefilmd door Stichting Raket in samenwerking met studenten van KWC1. Dat was voor mijn profiel op de website van Raket; hoe ik als dove in het leven sta en hoe ik me inzet voor mensen met een auditieve beperking via klinktprima, Werkpad en Grow2work. Raket maakt mensen bewust hoe om te gaan met beperkingen en verschillende doelgroepen plaatst Raket profielen van verschillende mensen met hun beperking.

Het eerste half jaar van 2017 besloot ik de stap te nemen om een grote uitdaging aan te gaan en ZZP’er te worden. Daarbij heb ik allerlei informatie opgezocht, contact gemaakt met ervaren ZZP’ers en coaches om hun adviezen te vragen. Ik schreef een ondernemingsplan en deed onderzoek naar wat de voor- en nadelen zijn van ZZP’ers. Daarbij kreeg ik ondersteuning van mijn man en mijn collega’s en coach van Werkpad.

Uiteindelijk was het tijd geworden voor een afspraak bij de Kamer van Koophandel op 24 juli 2017. De dag waarop ik met trots een officiële ZZP’er werd met klinktprima. Thuis heb ik het gevierd met mijn man en familie.

Daarnaast ben ik als ZZP’er aan de slag gaan werken bij Werkpad met leuke werkopdrachten waarin ik twee presentaties mocht geven, meewerken met PR-activiteiten en ondersteunde werktaken met collega’s en cliënten. Ik vind het hartstikke fijn om bij Werkpad te werken en het is altijd al een waardevolle samenwerking. Bij Werkpad kan ik me verder professionaliseren en groeien, net zo als mijn doelen en inzet voor doelgroep van mensen met een auditieve beperking.

Deze week zal ik mijn cursus WMEE (Werk Met Eigen Ervaring) afronden met een doel om me als ervaringsdeskundige te ontwikkelen en te werken. Aankomende vrijdag is alweer mijn laatste cursus en het zijn leerzame tijden geweest. Hierover ga ik in mijn volgende blog schrijven.

Uiteraard ga ik ervoor te zorgen dat in 2018 een net zo mooi en succesvol jaar zal worden met mijn bedrijf en al mijn uitdagende werkzaamheden en volledig inzet voor doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt.

2017-12-18T01:35:08+02:0018 december 2017|0 Reacties

Doof of blind en nooit opgeven, deze baan betekent veel voor mij

Nieuws via NOS.nl: ‘Doof of blind en nooit opgeven, deze baan betekent veel voor mij’

Drie werknemers met beperking doen hun verhaal: ‘Dit betekent alles voor mij’. Een dove vrouw, een slechtziende man en een blinde man laten zien dat het hun wel gelukt is om leuke baan te vinden en te behouden, als de werkgevers hun kans geven en in mogelijkheden en hulpmiddelen denken.

Het is herkenbaar voor mij als een dove als ik bezig ben met het solliciteren of een droombaan wil proberen bereiken. Het is voor mensen met beperking heel lastig om kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Dat moet echt veranderen en de werkgevers zouden meer vertrouwen moeten hebben in mensen met beperking en kijken naar wat hun talenten, ambities, kennis en ervaringen zijn. Ze zijn heel waardevol voor de maatschappij en bij de bedrijven.

2017-12-05T20:13:50+02:005 december 2017|0 Reacties

Stichting Slakkenhuis

Stichting Slakkenhuis is in het voorjaar 2017 opgericht door slechthorende man. St. Slakkenhuis organiseert regelmatig leuke activiteiten met het doel om sociale netwerkcontact te vergroten en het vergroten van de kans op het vinden van een baan.

Er zijn activiteiten zoals, het volgen van cursus van EHBO Doven/slechthorenden en het organiseren van een ‘Restaurant in gebarentaal’.

Zie hiervoor meer informatie op de site van Stichting Slakkenhuis.

2017-11-03T19:30:52+02:003 november 2017|Tags: |0 Reacties

Toegankelijkheid bij musea voor doven

Het is alweer drie jaar geleden dat het Van Abbe Museum in Eindhoven het ‘Special Guests’ programma begonnen is. Dit programma zorgt ervoor dat mensen met een beperking beter kunnen genieten van het museum. Waaronder natuurlijk ook mensen met een auditieve en visuele beperking.
Samen met mijn gezin ben ik toen voor het eerst in het van Abbe geweest en het was hartstikke fijn om tijdens een rondleiding een gebarentolk erbij te hebben. Op die manier kan ik tenminste alles meekrijgen van de rondleiding.

NGT rondleiding bij musea door dove gids

Bij het van Abbe museum wordt er in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) rondgeleid, tegenwoordig door een dove museumgids zelf. We zijn inmiddels al voor de derde keer bij het van Abbe geweest en het is heel inspirerend en duidelijk als de rondleiding door doven zelf verteld wordt in NGT. Zondag 1 oktober werd de rondleiding verzorgd door Judith Vogels (een dove museumgids en gebarendocente) en mijn zoontje kende haar al van vorig keer en hij vond het heel leuk en leerzaam wat hij te horen en te zien kreeg.

Op de eerste zondag van de maand worden er NGT rondleidingen bij het Van Abbe Museum georganiseerd.

Meer toegankelijkheid bij Musea in Amsterdam

De twee dove zussen Roos en Martine Wattel hebben het bedrijf ‘Wat Telt!’ opgericht. Met het project ‘Musea in Gebaren’ werken ze mee allerlei musea in Amsterdam toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Dove museumgidsen worden opgeleid door Wat Telt!. Op die manier kunnen zij zelf groepen het museum rondleiden en de verhalen vertellen bij de kunst.

Wereld Doven Dag in Amsterdam

In September werd de Wereld Doven Dag (WDD) in Nederland georganiseerd op drie locaties: Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Zelf ben ik met twee vriendinnen naar SWDA in Amsterdam geweest. Het thema van de WDD was ‘erkenning van de Nederlandse Gebarentaal’.

Tijdens de WDD zijn er tal van informatiestands, activiteiten en leerzame worskhops georganiseerd. Uiteraard heb ik drie interessante workshops gevolgd: een van de Nederlandse Dove Jongeren (NDJ), een workshop van het Nederlandse Gebaren Centrum (NGC) en nog een van ‘Wat Telt!’.

Ik ben erg geïnspireerd geraakt door de lezing van Wat Telt!. Hoe zij hun bedrijf hebben opgericht en wat ze willen bereiken met toegankelijkheid in de maatschappij. Dit geldt overigens niet alleen voor musea met kunst en cultuur, maar ook voor de arbeidsmarkt en empowerment van doven. Daarnaast ondersteunen ze ook organisaties die toegankelijker willen worden voor doven en slechthorenden.

Ik vind het geweldig dat ik bij musea in gebarentaal kan gaan en beter begrijpen over de kunst en de geschiedenis. Zo is het bezoek aan musea levendiger en na afloop met nieuw kennis en goede gevoel naar huis.

Ik kan alle doven en slechthorenden aanbevelen om naar musea in gebarentaal te gaan. De beste manier om te zien wat er te doen is, is via de facebook-site ‘Musea in Gebaren’.

2017-10-08T22:04:59+02:008 oktober 2017|0 Reacties
Ga naar de bovenkant