informatie

Home/informatie

Jobstap

Stichting Jobstap is een erkende integratie- en jobcoachorganisatie. Zij hebben de missie om arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk te maken, met én zonder beperkingen. Zij hebben jarenlange ervaring in het bemiddelen van mensen met een beperking naar een passend dienstverband met groeimogelijkheden. Het is ook voor de doelgroep doven en slechthorenden.

https://www.jobstap.nl/

2019-10-06T11:58:28+02:005 februari 2014|Tags: |0 Reacties

NSDSK

De NSDSK (De Nederlandse Stichting voor het Dove en slechthorende kind) biedt zorg, advies en begeleiding bij gehoormoeilijkheden en bij spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Zorgverbetering en zorginnovatie behoren tot hun kerntaken.

De NSDSK richt zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 4 jaar, maar biedt ook zorg aan oudere kinderen en volwassenen.

http://www.nsdsk.nl

2012-03-06T17:30:00+02:006 maart 2012|Tags: |0 Reacties

Project Grow2work

Project Grow2worK is een gezamenlijk project van de zeven belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak en taalmoeilijkheden. Dit project richt zich de komende drie jaar op het vergroten van de kansen van dove, slechthorende en ESM jongeren op (betaald) werk. Om dit te bereiken, zetten we buddy´s in. Buddy´s zijn mensen met dezelfde beperking die al een baan hebben. Hun ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om de jongeren te empoweren. Verder worden er groepstrainingen en individuele coachsessies georganiseerd, waarbij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarkt en de verschillende ondersteunende voorzieningen centraal staan. Ook richten we ons op het vergroten van bewustwording en begrip aan de werkgeverszijde, jongeren zullen daarbij laten zien wat zij werkgevers te bieden hebben. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om werkplek(ken) voor dove, slechthorende en ESM jongeren te creëren via vrienden, familieleden, collega´s en kennissen, het zogenoemde ´warme netwerk´.

http://www.grow2work.nl

2012-03-01T03:34:19+02:001 maart 2012|Tags: |0 Reacties

Hoorbeleving

Hoorbeleving is het kennis- en informatiecentrum over horen en oren. Een plek voor zowel de professional als de consument om elkaar te ontmoeten. Tijdens een inspirerende bijeenkomst of presentatie. Om te groeien. Om zelf te ontdekken wat er mogelijk is op hoorgebied en state-of-the-art hoorhulpmiddelen te ervaren. Alles op een hele bijzondere locatie, één centraal punt waar u informatie en advies kunt krijgen.

http://www.hoorbeleving.nl

2012-02-06T17:19:06+02:006 februari 2012|Tags: |0 Reacties

CAP100

CAP100 is een initiatief van de Lucille Werner Foundation (LWF) om 100 talenten met een handicap onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en vice versa. Waarom CAP100? ‘CAP’ refereert aan het woord ‘handiCAP’ maar ook aan het Engelse woord ‘CAPability’, ‘100’ verwijst naar 100 mensen met een lichamelijke handicap die de spil van het project zijn. Door o.a. een community te creëren op deze website wil de LWF bewerkstelligen dat mensen met een lichamelijke handicap in contact komen met het bedrijfsleven en dat 100 high potentials met een handicap een plek op de arbeidsmarkt vinden.
Het project wordt gedragen en ontwikkeld door de LWF in samenwerking met 10 toonaangevende bedrijven. De start van het project vond plaats op 15 november jl met een spetterende kick-off.

Het project CAP100 wil het vergemakkelijken dat:
* mensen met een lichamelijke handicap daadwerkelijk de stap zetten te solliciteren en zich thuis voelen in de gevonden werkkring;
* organisaties in het bedrijfsleven met enthousiasme mensen met een lichamelijke handicap aantrekken en hen de mogelijkheden bieden om een succesvolle carrière op te bouwen

http://www.cap100.nl

2011-05-27T19:00:00+02:0027 mei 2011|Tags: |0 Reacties

Het NC PLD (Het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid )

Het NC PLD is een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor mensen die (plotseling of geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en familie.

Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor voorlichting, advies en ondersteuning.

Het NC PLD is ontstaan op initiatief van de Stichting Plotsdoven, de belangenbehartiger voor plots- en laatdoven.

http://www.ncpld.nl

2010-10-15T16:30:17+02:0015 oktober 2010|Tags: |0 Reacties

Kentalis MBO: werken en leren voor doven

Bij Kentalis met beroepsopleiding MBO (BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg) kunnen doven en slechthorenden doorstuderen en werken tegelijkertijd. Werken doe je drie dagen per week en één dag ga je naar school school voor theorielessen.

In het leerbedrijf krijgen doven begeleiding van een praktijkbegeleider. Kentalis werkt samen met re-integratiebureau Werkpad; dat wil zeggen dat doven die moeilijk een stageplek kunnen vinden, Werkpad zal helpen om juiste stageplek te vinden.

Bij Kentalis MBO zijn er meer mogelijkheden voor doven en slechthorenden omdat ze op hun eigen tempo kunnen studeren, meer individuele begeleiding krijgen, en in contact met studenten en docenten kunnen communiceren via NmG/NGT. Zo kunnen doven op hun eigen manier leren en een officieel MBO diploma behalen

Er zijn verschillende opleidingen in verschillende richtingen mogelijk bij MBO Kentalis. De meeste opleidingen zijn op niveau 1 en 2, een enkele opleiding ook op niveau 3. Een aantal voorbeeld van opleidingen zijn: autotechniek, metaaltechniek, bouw, timmerindustrie, schilder, zorg en welzijn en winkelassistent.

Meer informatie over Kentalis MBO.

2019-09-23T20:19:14+02:0031 januari 2010|Tags: |0 Reacties

Judith Hament, zelfstandig ondernemer

Mijn oude jobcoach, Judith Hament heeft in 2009 haar eigen bedrijf opgestart. Ik heb Judith gevraagd om een stuk over haar bedrijf en haar ervaringen als zelfstandig loopbaanbegeleider te schrijven. Hieronder vind je het resultaat.

Judith Hament

Ik heb vorig jaar rond deze tijd mijn baan als loopbaanbegeleider bij GGMD (voorheen DDS) opgezegd omdat ik weer graag als zelfstandig loopbaanbegeleider, coach en trainer verder wilde gaan.

Per 1 maart 2009 ben ik dan ook voor mezelf begonnen. De eerste maanden had ik het nog erg rustig wat klanten betreft; ik wilde eerst mijn website maken, wat veel meer werk was dan ik gedacht had. Bij het technische deel heeft mijn zoon Emiel eerst geholpen. Toen het wat ingewikkelder werd heeft mijn vriend het overgenomen en afgemaakt. Zelf was ik druk bezig met de teksten, wat een klus!

Ondertussen kwamen er hier en daar vragen van klanten binnen. Bijvoorbeeld van een slechthorende vrouw met veel lichamelijke klachten die haar werk niet meer kon doen en hulp wilde bij het zoeken naar ander werk. Maar ook een bedrijf met vragen over een werknemer die in de laatste jaren bijna doof geworden is en die niet meer kan functioneren in zijn oude functie als verhuizer.

Vaak is het zo dat er eerst een paar gesprekken plaatsvinden waarin de situatie en de vraag van de klant duidelijk wordt. Ik bedenk dan wat ik kan doen voor deze man of vrouw en, ook belangrijk, hoe dat gefinancierd kan worden.

Toen de website ergens in juni of juli klaar was en de lucht in ging, vond ik het gemakkelijker om er zelf op uit te gaan om klanten te ‘zoeken’. Dat betekent dat ik bekende mensen in mijn omgeving (zowel privé als oud-collega’s en bedrijven) ging vertellen wat ik nu deed. En ik vroeg of ze nog andere mensen kenden met een loopbaan- of coachingsvraag. Zo groeide het aantal klanten en verwijzers langzaam.

Inmiddels werk ik als freelance loopbaanadviseur voor Focus in Utrecht en voor Voorzet in Boxtel. Daarnaast geef ik psychosociale begeleiding aan mensen met persoonlijke vragen of behoefte aan begeleiding. Dat kan om een heleboel redenen zijn; bijvoorbeeld omdat iemand relatieproblemen heeft maar ook als iemand wil leren omgaan met zijn of haar beperking.

Ongeveer de helft van de mensen die ik op dit moment coach, is doof of slechthorend. Daarnaast hebben 2 mensen de ziekte van meniere en is er 1 autistisch.

Wat ik vooral leuk vind aan mijn werk is het verschil tussen al mijn klanten. Maar het zijn vooral allemaal mensen die ergens tegenaan lopen, een probleem, dat ze op willen lossen. Ze komen bij me omdat ze iets willen veranderen aan hun situatie, omdat ze gelukkiger willen worden en erop vertrouwen dat dat ook zal gebeuren als ze er moeite voor doen.

http://www.judithhament.nl

2010-01-12T02:07:23+02:0012 januari 2010|Tags: |0 Reacties

Het eerste ‘Van Dale’ Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal

Het eerste Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal kan nuttig zijn voor horende collega’s en werkgevers om beter te kunnen communiceren met doven en het is ook heel leuk om te leren. Er staan ook gebarentaal-woordjes over het werk; hiermee kunnen horende collega’s ook wat eenvoudige gebarentaal leren en met doven communiceren.

Op 8 oktober is het eerste exemplaar van het eerste Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal aan Minister Plasterk overhandigd.

Tijdens de presentatie is een introductie video getoond welke een korte impressie geeft van de totstandkoming van het Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal.

Het woordenboek bevat ruim 3000 standaard gebaren met illustraties. Het woordenboek is uniek: voor het eerst geeft een grote uitgever van woordenboeken een uitgebreid landelijke gebarenwoordenboek uit met gestandaardiseerde gebaren.

Het woordenboek is samengesteld door het Nederlands Gebarencentrum.

Onmisbaar voor iedereen die de Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikt: dove en slechthorende volwassenen, studenten, docenten en tolken NGT, ouders van dove kinderenen professionals.

Het woordenboek is in de boekhandel verkrijgbaar en het kan ook besteld worden via gebarencentrum.

2019-09-23T20:21:01+02:0012 oktober 2009|Tags: |0 Reacties
Ga naar de bovenkant