Aanbod van een opleiding bedrijfshulpverlening voor doven en slechthorenden

Er is een nieuw tweetalige BHV-opleiding ontwikkeld voor doven en slechthorenden. De werkgever van De Gelderhorst, woon- en zorgcentrum voor oudere doven, vindt het belangrijk dat dove en slechthorende hulpverleners tweetalige opleiding bedrijfshulpverlening optimaal kan volgen dankzij het mogelijke lesaanbod in Nederlandse Gebarentaal. Zo is er in samenwerking met G4S de tweetalige opleiding bedrijfshulpverlening ontwikkeld voor organisaties met dove medewerkers.

Deze unieke Learning Journey draagt bij aan de gelijkwaardigheid van de deelnemers, één van de kernwaarden binnen de Gelderhorst. En alhoewel deze inspanning klein lijkt voor alleen de cursisten van de Gelderhorst, hebben we de gezamenlijke ambitie om met deze e-learning een passende opleiding te bieden aan alle dove hulpverleners in Nederland. Het is belangrijk om adequate hulp te bieden in geval van calamiteiten leiden organisaties medewerkers op tot BHV’ers.

Kijk je of je aan je werkgever of jobcoach kan vragen, of je hier ook gebruik van kan maken, afhankelijk van jouw zorgberoep. Zie hier meer informatie op de website van www.veiligheids-trainingen.nl.

 

2021-05-18T13:53:27+02:0018 mei 2021|0 Reacties

Zorgen voor toegankelijkheid voor dove stemmers bij stembureau’s

Dovenschap, een belangenbehartiger voor doven en slechthorenden, zet zich in voor de toegankelijkheid en belangen van de dovengemeenschap. Dovenschap heeft ambassade groepen die zich ieder op een eigen gebied bezig houden. Een van de ambassades richt zich op toegankelijkheid. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, wil Dovenschap zorgen dat dove stemmers makkelijk kunnen communiceren en stemmen bij de stembureaus.

Dovenschap heeft de Vereniging Nederland Gemeenten (VNG)  benaderd met het verzoek om samen te kijken naar gebarentalige medewerkers in alle stembureaus. De VNG heeft gereageerd met de boodschap dat het lastig is, want gemeenten hebben al aanpassingen moeten maken voor de coronamaatregelen. De vereniging wil het advies wel meenemen voor de gemeenteraadverkiezingen volgend jaar.

De gemeente Nijmegen heeft Dovenschap gemaild of Dovenschap kon helpen met het toegankelijk maken van een van hun stembureaus. Het is gelukt om een dove vrijwilliger te vinden bij een stembureau in Nijmegen. Zij zal aanwezig zijn op 17 maart voor dove stemmers.

De ambassade van toegankelijkheid heeft een video met basisgebaren gemaakt voor vrijwilligers van stembureau, die hier belangstelling in hebben. Zo wordt de instructievideo getoond voor dove stemmers die in het stembureau komen. Door het contact met de gemeente van Nijmegen, hebben andere gemeentes Dovenschap ook benaderd over hun belangstelling voor de instructievideo’s. Na de Tweede Kamerverkiezing komt er een evaluatie met de VNG, de gemeente Nijmegen en andere gemeenten om samen een gezamenlijk project te starten voor nog meer toegankelijke stembureaus in de toekomst.

Daarnaast zijn er nog wat andere initiatieven. Het clubhuis voor Doven in Groningen heeft al een paar jaar een eigen dove stembureau. In Utrecht zullen er op alle drie dagen twee gebarentalige stembureaus opgezet worden, dankzij de inzet van Lisa, een dove vrouw. Zie hier een uitgebreid artikel van RVT Utrecht: ‘Lisa zorgt voor primeur in Utrecht met een stembureau voor doven en slechthorende‘. Bij Stichting Welzijn Doven Rotterdam (SWEDERO) wordt een stembureau opgericht waar dove vrijwilligers aanwezig zullen zijn voor dove stemmers. Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) geeft vrijwilligers van stembureaus in Amsterdam een training Nederlandse Gebarentaal.

Dankzij de actie van Dovenschap, stichtingen en dove vrijwilligers zijn er aantal mogelijkheden voor toegankelijkere stembureaus voor dove stemmers. In de toekomst zullen deze vaker opgezet worden bij andere stembureaus. Doven en slechthorenden hebben ook het recht om te stemmen en duidelijk te kunnen communiceren bij het stembureau.

2021-03-11T18:16:32+02:0011 maart 2021|1 Reactie

DT: Onderzoek naar digitale toegankelijk van de politieke partijen.

Voor Digitaal Toegankelijk heb ik onderzoek gedaan in een samenwerking met een collega naar de websites van de politieke partijen. Hierbij schrijf ik mijn oordelen over de websites. Dit doen wij op het oog van de komst van de verkiezingen in maart.

Kiesrecht voor iedere Nederlander

In maart gaan we allemaal weer naar de stembus. Dit jaar vindt de campagnevoering meer dan ooit online plaats, aangezien Covid-19 het houden van bijeenkomsten, of anderszins fysiek werven, onmogelijk maakt. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit heeft kiesrecht, het recht om te stemmen op de partij die zijn of haar belangen volgens hem of haar het beste vertegenwoordigd. Dus ook de ruim 4 miljoen mensen met een beperking.

Websites van politieke partijen

Eerder onderzoek wijst uit dat een groot deel van de (semi-)overheidswebsites niet voor alle gebruikers toegankelijk is. Hoe zit dat met de digitale toegankelijkheid van Nederlandse politieke partijen? Politieke partijen gebruiken hun website vooral om hun partijprogramma te verspreiden en standpunten toe te lichten. Op deze manier raakt de kiezer bekend met de idealen van een partij, waardoor je een gefundeerde beslissing kan nemen.

Maar kunnen deze sites door alle Nederlanders bezocht en begrepen worden? Of: in hoeverre kun je – wanneer je een beperking hebt – de verkiezingsprogramma’s doornemen, de standpunten bekijken of misschien zelfs een donatie uitbrengen?

Samenvatting & Conclusie

Verschillende partijen hebben zichtbaar tijd besteed aan de toegankelijkheid van de website. Zo heeft de website van de SGP een ingebouwde tool om de tekst te vergroten, bieden het CDA en GroenLinks extra mogelijkheden voor gebruikers van een toetsenbord en hebben GroenLinks en de PvdD het partijcongres in gebarentaal op hun YouTube kanaal geplaatst.

Echter lijkt het alsof deze tijd is geïnvesteerd zonder enige specialistische kennis en zonder dat men de websites heeft laten testen door mensen met een functiebeperking.

De basis van de meeste websites is zeer slecht toegankelijk. Zo mist vaak de ondertiteling bij video’s, zijn er geen alternatieve-teksten bij afbeeldingen, zijn pdf-documenten (bijv. het verkiezingsprogramma) niet toegankelijk en zijn de websites slecht te navigeren met het toetsenbord.

Lastig navigeren met toetsenbord
Meerdere websites uit de test waren niet of nauwelijks bruikbaar wanneer alleen het toetsenbord werd gebruikt.

Missende toegankelijkheidsverklaringen
Geen van de websites heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd, terwijl dit sinds 23 september 2020 voor (semi-)overheidswebsites toch echt verplicht is gesteld vanuit de overheid, dit voelt wat hypocriet.

Toegankelijkheid video’s
Ook in de ondertiteling van video’s schieten bijna alle partijen tekort. Er is geen enkele partij wiens video’s allemaal ondertiteld zijn. Alleen één video van GroenLinks en één van de Partij voor de Dieren werd voorzien van een gebarentolk. Verder heeft geen enkele partij hieraan voldaan.

Zonde, want dit betekent niet alleen dat de bezoekers die de website niet kunnen gebruiken niet de standpunten van de partij kunnen zien, ze kunnen ook geen donatie voor de partij achterlaten.

Verkiezingsprogramma’s in PDF
Bijna alle partijen bieden het verkiezingsprogramma in PDF-vorm aan. Geen van deze PDF’s zijn echter toegankelijk. Alternatieve teksten voor afbeeldingen missen, pagina-titels missen, soms is een verkeerde taal ingesteld voor het document en sommigen zijn verkeerd gecodeerd. Sommige partijen bieden wel netjes het verkiezingsprogramma als een webpagina aan.

Handreiking

Wij vinden het van fundamenteel belang dat de websites van politieke partijen toegankelijk zijn. Daarom bieden wij alle politieke partijen een gratis kennissessie aan om ervoor te zorgen dat de grootste obstakels voor mensen met een functiebeperking opgelost kunnen worden. Dit doen wij zonder politieke voorkeur, iedereen is welkom.

De onderzochte criteria

De websites van de politieke partijen zijn getest aan de hand van een aantal van de belangrijkste richtlijnen uit de WCAG webrichtlijnen. Wanneer niet aan deze richtlijnen wordt voldaan, is het voor sommige bezoekers niet mogelijk om de website te gebruiken of te begrijpen. We onderzoeken de volgende criteria: labels en beschrijvingen voor afbeeldingen, links en knoppen, toetsenbordnavigatie, voorleesfunctie, het vergroten van de website, ondertiteling bij video’s en de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring.

Gebruikersonderzoek door Claire

Naast het onderzoek naar de belangrijkste criteria van de WCAG, hebben we ook onze blogger Claire gevraagd de websites van de politieke partijen te bekijken. Claire is doof en zet zich met haar bedrijf Klinktprima.nl in voor mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt.

De onderzochte politieke partijen

Om dit te testen is door Digitaal Toegankelijk.nl een praktijkonderzoek opgezet. De websites van de 13 populairste politieke partijen zijn in dit onderzoek onder de loep genomen. De partijen in kwestie zijn:

 1. VVD
 2. PvdA
 3. PVV
 4. SP
 5. CDA
 6. D66
 7. ChristenUnie
 8. GroenLinks
 9. SGP
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50PLUS
 12. DENK
 13. Forum voor Democratie

 VVD

De website van de VVD ziet er op het eerste oog goed uit. De indeling is overzichtelijk, de contrast ratio’s lijken goed en er wordt goed gebruik gemaakt van ondersteunende iconen en afbeeldingen. Kortom, de website oogt rustig en overzichtelijk.

Voor de rest van de onderzoek kan je verder lezen op de website van digitaal toegankelijk.

 

2021-02-11T12:05:23+02:0011 februari 2021|0 Reacties

Fodok/Foss Forum blad: ‘Terugblik Project You2work’

Kasia Hadley, projectleider You2work heeft het artikel geschreven:

We zijn alweer ene half jaar verder, dus is het tijd voor een terug blik op de ontwikkelingen van het project You2Work. Nadat Grow2work in oktober 2019 gestopt is, gaat You2Work helaas ook stoppen. Afgelopen zomer kregen we het teleurstellende nieuws te horen van het Oranje Fonds dat ze You2Work niet verder gaan subsidiëren. Gelukkig hebben we tot 1 januari 2021 de tijd gekregen om het project goed af te ronden. Laten we terugkijken wat You2Work voor anderen heeft betekend.  

Ten eerste, de coronamaatregelen zijn niet bevorderend geweest voor het project. Het werd steeds duidelijker hoe belangrijk het fysiek ontmoeten is voor doven en slechthorenden. Doordat alle live-bijeenkomsten moesten vervallen en we geheel online actief werden, is er een soort afstand ontstaan. Hierdoor werd het werven van de jongeren en buddy’s moeilijker.

Toegevoegde waarde

Toch heeft het project veel mooie momenten gekend en die mogen gevierd worden! De belangrijkste succesfactor is dat we ondersteuning konden bieden aan jongeren die tussen wal en schip vallen. Juist zij missen ondersteuning bij integratiebureaus of organisaties. Maar ook hoger opgeleide mensen kunnen maar moeilijk een passende baan vinden. Dankzij de ondersteuning van hun buddy’s hebben inmiddels zes jongeren op eigen kracht een baan gevonden dit jaar. Dat is een mooie toegevoegde waarde van You2Work.

You2Work (en Grow2work) worden vaak gezien als een centraal punt waar men terecht kan voor advies. Soms is het niet duidelijk hoe het systeem met betrekking tot ondersteuning binnen de arbeidsmarkt precies werkt. Dan kunnen we doorverwijzen naar verschillende bureaus, organisaties en bedrijven. Belangrijk is dat deskundigheid vanuit het project met name door de buddy’s wordt gedeeld.

Trainingen

Een andere mooie aanvulling is de samenwerking met onze vaste buddy Claire Meijer – Harrison, oprichtster van Klinktprima. Haar onderneming richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt. Ter afronding van het project verzorgde Claire een training aan de jongeren met tools om hun baankansen te vergroten. Ook was er ruimte voor uitwisseling van ervaringen waardoor de jongeren heldere inzichten kregen. Kortom, een geslaagde bijeenkomst!

Wij krijgen veel positieve reacties van anderen dat You2Work een mooi initiatief is en dat het zou moeten blijven bestaan. Aangezien we ook veel aanmeldingen krijgen van andere leeftijdsgroepen, zoeken we een nieuwe ingang waarbij de leeftijdsgrens van 27 jaar kan vervallen en het project hopelijk weer opgepakt kan worden in de toekomst.

Kopie van het artikel 'Terugblik Project You2Work'

Kopie van het artikel ‘Terugblik Project You2Work’

Het artikel is verschenen in het blad van FODOK//FOSS Forum nr 23 op eind december 2020.

 

2021-01-24T17:48:50+02:0021 januari 2021|0 Reacties

Verhuizing van Kentalis Werkpad

Kentalis gaat verhuizen en Kentalis Werkpad verhuist natuurlijk mee. Werkpad staat natuurlijk voor je klaar als je hulp wilt bij het zoeken of het behouden van Werk.

Op 26 oktober betrekken medewerkers van verschillende plaatsen de nieuwe Kentalis locatie aan de Van Vollenhovenlaan 659-661 in Utrecht. Vanuit Sint-Michielsgestel verhuizen de raad van bestuur en een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten. Daarnaast gaan medewerkers vanuit de Vlampijpstraat Utrecht (audiologisch centrum en ambulante zorg) over naar deze nieuwe werkplek.

De nieuwe moderne locatie biedt ook collega’s uit andere delen van het land de mogelijkheid om centraal te vergaderen, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Nieuw locatie Sint-Michielsgestel

Ook in Sint-Michielsgestel werken we aan een nieuwe locatie. De planning is dat dat april volgend jaar 230 medewerkers van de ondersteunende diensten naar de Hoogstraat verhuizen. Voor een aantal functies, zoals het audiologisch centrum, de kapel, het museum en de medische dienst wordt nog gezocht naar nieuwe huisvesting.

Samenwerken en krachten bundelen

De verhuizingen naar nieuwe kantoren is lijn met onze ambitie. Samenwerking en het bundelen van krachten zijn de uitgangspunten om als expertiseorganisatie voor mensen met beperkingen in communicatie het beste onderwijs en de beste zorg te kunnen blijven bieden. De nieuwe panden zijn dan ook zo ingericht dat ontmoeten en kennis uitwisselen centraal staan.

Transformatie hoofdgebouw en terrein

In het verlengde van de verhuizing in Sint-Michielsgestel zal het historische hoofdgebouw en een deel van het omliggende terrein een nieuwe bestemming krijgen. Hierover zijn wij in gesprek met de gemeente en andere belanghebbende partijen

Bron: Kentalis Werkpad

2020-12-07T13:52:53+02:007 december 2020|0 Reacties

Banenkrimp en coronacrisis – UWV arbeidsmarktinformatie

Het aantal banen van werknemers is tijdens de coronacrisis met 125 duizend gedaald. Tussen februari en eind juli verdwenen de meeste banen bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport & recreatie. Ook het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren toe. Toch is het verlies van banen minder groot door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat blijkt uit cijfers die UWV Arbeidsmarkt van 10 november 2020 .

Vooral in de zakelijke diensten (reisbureaus, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.

Lees het rapport hier over arbeidsmarktinformatie.

#banenkrimp #coronacrisis #arbeidsmarkt #UWV

Bron: Werkpad

2021-01-24T17:43:10+02:007 december 2020|0 Reacties

Project You2work stopt per 1 januari 2021

Namens projectleider Kasia van project You2work:

Grow2work stopte al in oktober 2019, maar helaas gaat You2Work ook stoppen per 1 januari 2021. Een halfjaar eerder dan verwacht. Knelpunten waren de coronacrisis en de leeftijdsgrens van 27 jaar.

We zagen het levenslicht toen uit onderzoek bleek dat jongeren na het behalen van een diploma moeite hebben om hun eerste échte baan te vinden. We krijgen echter ook veel aanmeldingen van andere leeftijdsgroepen. ‘Het lastige is dus dat er wel behoefte is,’ benoemt de projectleider.

Als succesfactoren noemt zij de inzet van de buddy’s, de ondersteuning aan jongeren die anders tussen wal en schip vallen en als kerst op de taart het mooie aantal jongeren dat een baan vond dankzij You2Work. Dat waren er dit jaar maar liefst 6.

Daarnaast werden You2Work en moederorganisatie Grow2Work gezien als centrale punt waar je langs kon komen voor advies.
‘We krijgen veel positieve opmerkingen. We hopen dat we een andere ingang voor het project kunnen vinden zodat het in de toekomst beschikbaar is voor alle leeftijden.’, aldus projectleider Kasia Hadley.

Je kan nieuws en vacatures blijven volgen via Facebookgroep van Grow2work community en Facebookgroep van Project you2work

 

2020-12-03T12:48:34+02:003 december 2020|0 Reacties

Blog: Arbeidsparticipatie van mensen met een zintuigelijke beperking

Veel mensen met een beperking zitten zonder baan. Het aantal werklozen onder arbeidsbeperkten is ruim tweemaal zoveel als bij niet beperkten. Terwijl veel van hen graag zouden willen werken. Het geeft hen financiële zekerheid en zelfstandigheid, maar ook zingeving, plezier en sociale contacten.

De participatiewet

De invoering van de Participatiewet in 2015 moest de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking verbeteren. De wet was bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te helpen om aan werk te komen en dat werk te behouden. In de wet staat dat er in de toekomst 125 duizend banen zouden moeten komen voor mensen met een beperking. De overheid riep deze wet in het leven om ervoor te zorgen dat deze groep minder afhankelijk is van uitkeringen.

Mijn persoonlijke ervaring met solliciteren

Ik heb zelf ook moeizame sollicitaties meegemaakt en veel afwijzingen ontvangen. Tijdens dit proces ontdekte ik dat het niet per se kwade wil is van werkgevers om geen doof persoon aan te nemen, maar eerder onwetendheid over doofheid en het in dienst nemen van een doof persoon. Dat inzicht bracht me ertoe om mijn website Klinktprima op te zetten, waarmee ik informatie en ervaringsverhalen deel over auditief beperkten en de arbeidsmarkt. Met als doel om de kennis over doofheid te vergroten en zo de koudwatervrees van werkgevers weg te nemen. De informatie en tips van mijn website heb ik in kunnen zetten tijdens mijn sollicitatie voor mijn laatste baan. Dat resulteerde in een parttime baan bij deze bereidwillige werkgever.

Niet alle verhalen zijn positief

Een minder rooskleurig voorbeeld is dat van mijn dove vriendin, wiens sollicitatiepogingen enorm tegenvallen. Het lukt haar maar niet om op eigen kracht aan een baan te komen. Inmiddels zit zij al ruim zes jaar thuis. Door alle afwijzingen verliest ze het vertrouwen en de motivatie om een baan te vinden.

Evaluatie van de Participatiewet

Toen de participatiewet inging, had ik gehoopt dat de wet goed zou werken voor alle gehandicapten. Echter, ik had wel verwacht dat er een aantal problemen zouden optreden, omdat een dergelijke wet ingewikkeld is. Niet iedereen kent of begrijpt de regels van de wet goed genoeg om ernaar te kunnen handelen.

Een recente evaluatie van de Participatiewet laat helaas ook zien dat de doelen in het eerste jaar nauwelijks behaald zijn voor de mensen met een arbeidsbeperking. Ze hebben nog steeds weinig tot geen werk kunnen vinden of behouden.

Onderzoek naar de knelpunten van de wet

Maar waar gaat het dan mis? Onderzoeksbureau Nivel heeft in opdracht van het College van de rechten van de mens onderzocht waar de knelpunten van de wet zitten voor mensen met een zintuiglijke (auditieve of visuele) beperking. In oktober 2019 heb ik als auditief beperkte ervaringsdeskundige meegedaan met de focusgroep voor het onderzoek. Via een online vragenlijst heb ik mijn ervaringen gedeeld over solliciteren en werken als auditief beperkte. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Het werkt anders’ is op 23 september door de voorzitter van het college overhandigd aan de bestuursvoorzitter van het UWV.

Knelpunten

Het onderzoek van Nivel heeft als doel om de knelpunten te vinden in de arbeidsparticipatie. Ze gebruikten hiervoor de inbreng van ervaringsdeskundigen zoals ik en daarnaast ook experts.

Het onderzoek identificeert de volgende acht knelpunten in de arbeidsparticipatie:

 • Onduidelijke wet- en regelgeving
 • Moeite met bemiddeling en vinden van informatie
 • Koudwatervrees bij werkgevers
 • Bespreekbaar maken van de beperking
 • Communicatie op het werk
 • Niet geheel passende functie
 • Niet-passende werkplek
 • Vermoeidheid

Er is weinig expertise bij het UWV, de gemeenten en bij de werkgevers. Mensen met een zintuiglijke beperking ervaren meer ongelijkheid en moeten zich meer bewijzen met talenten en soms zelfs met hun kennis van het arbeidsrecht. Er is ook sprake van het ontbreken van een centraal punt waar men informatie of kennis kan vinden over mensen met een visuele of auditieve beperking.

Werkgevers hebben vaker de neiging om sollicitanten met zintuiglijke beperking af te wijzen, vanwege koudwatervrees en onbekendheid met blind- of doofheid. Deze groep krijgt weinig kans om hun beperking bespreekbaar te kunnen maken. Dat is nodig om begrip te kweken en uitdagingen uit de weg te ruimen.

Op de werkvloer is er vaak sprake van miscommunicatie, waardoor samenwerkingen moeizaam kunnen verlopen. Ook worden werkplekken vaak niet passend gemaakt, wat kan leiden tot vermoeidheid. Hierdoor moet de groep vaker assertief zijn en zelf opkomen voor zijn rechten.

Zes tips om arbeidsparticipatie te verbeteren

In het onderzoek worden een zestal tips gegeven die kunnen helpen om de knelpunten op te lossen:

 1. Wet- en regelgeving kan aantrekkelijk gemaakt worden voor werkgevers door bijvoorbeeld loondispensatie.
 2. Voor een goede informatievoorziening is er een centraal punt nodig voor beide groepen, zowel voor werkgevers als mensen met een zintuigelijk beperking. Ook kunnen er netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden voor potentiële werkgevers. Zij kunnen hierbij ondergedompeld en geïnformeerd worden over blindheid en doofheid.
 3. Ook kunnen alternatieve sollicitatietrajecten helpen. Juist mensen met een beperking moeten de kans krijgen om zichzelf goed te presenteren. De focus bij moet niet alleen liggen bij de beperking, maar bij de talenten, ervaringen en mogelijkheden van sollicitanten met een beperking.
 4. Het onderwijs kan meer aandacht besteden aan de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en behouden van een baan, door bijvoorbeeld het aanmoedigen van stages en bijbanen.
 5. Het is ook belangrijk dat mensen met een zintuigelijke beperking kunnen blijven doorgroeien en niet blijven hangen op het minimumloon. Werknemers moeten een kans krijgen om door te groeien in hun functie of carrière.
 6. Er zijn een aantal praktische aanpassingen van werkplekken nodig, die mensen met een zintuigelijke beperking goed kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een rustige werkplek met goede akoestiek voor auditief beperkten of de juiste verlichting voor mensen met en visuele beperking. Ook zijn flexibele werktijden en werkroosters ideaal. Dit kan voorkomen dat zintuigelijk beperkten niet oververmoeid raken.

Conclusie vanuit mijn ervaring

De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat er nog veel onderzocht moet worden in de praktijk en dat er een duidelijke aanpassing moet komen in de participatiewet. Een grote groep zintuiglijk beperkten wordt oneerlijk behandeld en hierdoor kan een deel van de groep geïsoleerd raken (of blijven), met psychosociale problemen als gevolg.

Vooral het UWV en de gemeentes moeten beter met elkaar communiceren. Mijn tip hierin is om  vooral te kijken naar het individu: de aanpassingen die nodig zijn hangen af van de persoon en de beperking.

Ook pleit ik voor een open houding en begrip van werkgevers voor het geven van arbeidskansen aan mensen met zintuigelijke beperking. Als ook voor het zorgen voor een betere samenwerking, door bijvoorbeeld een aangepaste werkplek en goede communicatie.

Daarom ben ik erg blij met het onderzoek van Nivel. Ik hoop van harte dat er hierdoor begrip ontstaat en dat de nodige acties zullen komen vanuit de overheid, het UWV, de gemeenten en de werkgevers. Iedereen met een beperking heeft recht op meedraaien in de arbeidsmarkt en het verbeteren van je eigen werksituatie. Wel denk ik dat mensen met een zintuigelijke beperking zelf vaker acties mogen ondernemen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het bespreekbaar en zichtbaarder maken van hun ervaringen, knelpunten en oplossingen.

De blog is online op de website van Digitaal toegankelijk.

2020-12-07T13:43:57+02:0016 november 2020|0 Reacties

De handreiking ‘Het werkt anders’

In oktober 2019 heb ik meegedaan aan focusgroep online onderzoek van Nivel.

Graag wil ik het onderzoek van Nivel onder de aandacht brengen: “Het werkt anders: Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen”.  Dit rapport is gemaakt in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Het gaat hierbij om twee doelgroepen van mensen met een auditieve of visuele beperking. Ze hbben beiden meer problemen met het vinden en behouden van werk.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom als nationaal toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten maar ook kansen om de arbeidsparticipatie van deze twee groepen te verbeteren. Mede dankzij de waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen en experts heeft Nivel praktische inzichten en tips geformuleerd voor het verbeteren van de huidige situatie.

De handreiking beschrijft acht knelpunten en draagt zes oplossingen om aan mensen met zintuigelijke beperking te helpen met het vinden en het behouden van een geschikte werkplek

Het rapport is door Adriana afgelopen woensdag 23 september van Dooijeweert, voorzitter van het College, overhandigd aan de bestuursvoorzitter van UWV: Maarten Camps. Het College heeft tijdens de overhandiging UWV gevraagd aan de slag te gaan met het rapport.

Een video met een samenvatting is vertaald in Nederlandse Gebarentaal.

 

2020-09-28T15:59:38+02:0025 september 2020|0 Reacties

Dienstverlening Klinktprima

Doven en slechthorenden kunnen tegen een aantal problemen, tegenslagen en valkuilen aanlopen. Sommigen raken hierdoor geïsoleerd en kunnen in hun ontwikkeling vast komen te zitten. Dit kan op verschillende momenten gebeuren, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het krijgen, behouden en vinden van een nieuwe baan.

Het is een gemiste kans als doven en slechthorenden niet weten of durven hun talenten en ambities waar te maken op de arbeidsmarkt. Het is ook zonde als werkgevers zonder goede informatie onwetend blijven en hierdoor geen risico’s nemen met een dove of slechthorende medewerker bij hun bedrijven. Werkgevers zullen hierdoor getalenteerde en ambitieuze mensen mislopen.

Het doel van mijn onderneming is om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen met hun talenten en ontwikkeling in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Ook vind ik het belangrijk om de koudwatervrees weg te nemen als mensen omgaan met iemand met een auditieve beperking. Zo wordt de arbeidsmarkt toegankelijker en wordt er meer begrip ontwikkeld voor doven en slechthorenden en de kloof van de maatschappij wordt kleiner.

Wat heb ik te bieden:

 • Voorlichting over dovencultuur, communicatie, samenwerking en omgang met doven.
 • Workshops en trainingen met thema’s op het gebied van de arbeidsmarkt, participatie en dovencultuur
 • Workshop TROTS met doel om zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten; improvisatie theater met spellen en oefeningen.
 • Het geven van gastlessen bij VSO scholen met doel om de scholieren voor te bereiden met hun stappen naar de arbeidsmarkt.
 • Coaching van mensen met een auditieve beperking: moeilijke situaties, competentieprofiel vormen, assertiviteit
 • Projectmatig werk bij de organisaties/stichtingen

Ik hoop met mijn diensten veel te kunnen betekenen voor doven en slechthorenden en de maatschappij alsmede te kunnen inspireren en te overtuigen met mijn ervaring en kennis als doof rolmodel.

 

2020-05-10T14:27:01+02:0010 mei 2020|1 Reactie
Ga naar de bovenkant