nieuws

Home/nieuws

De handreiking ‘Het werkt anders’

In oktober 2019 heb ik meegedaan aan focusgroep online onderzoek van Nivel.

Graag wil ik het onderzoek van Nivel onder de aandacht brengen: “Het werkt anders: Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen”.  Dit rapport is gemaakt in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Het gaat hierbij om twee doelgroepen van mensen met een auditieve of visuele beperking. Ze hbben beiden meer problemen met het vinden en behouden van werk.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom als nationaal toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten maar ook kansen om de arbeidsparticipatie van deze twee groepen te verbeteren. Mede dankzij de waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen en experts heeft Nivel praktische inzichten en tips geformuleerd voor het verbeteren van de huidige situatie.

De handreiking beschrijft acht knelpunten en draagt zes oplossingen om aan mensen met zintuigelijke beperking te helpen met het vinden en het behouden van een geschikte werkplek

Het rapport is door Adriana afgelopen woensdag 23 september van Dooijeweert, voorzitter van het College, overhandigd aan de bestuursvoorzitter van UWV: Maarten Camps. Het College heeft tijdens de overhandiging UWV gevraagd aan de slag te gaan met het rapport.

Een video met een samenvatting is vertaald in Nederlandse Gebarentaal.

 

2020-09-28T15:59:38+02:0025 september 2020|0 Reacties

Dienstverlening Klinktprima

Doven en slechthorenden kunnen tegen een aantal problemen, tegenslagen en valkuilen aanlopen. Sommigen raken hierdoor geïsoleerd en kunnen in hun ontwikkeling vast komen te zitten. Dit kan op verschillende momenten gebeuren, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het krijgen, behouden en vinden van een nieuwe baan.

Het is een gemiste kans als doven en slechthorenden niet weten of durven hun talenten en ambities waar te maken op de arbeidsmarkt. Het is ook zonde als werkgevers zonder goede informatie onwetend blijven en hierdoor geen risico’s nemen met een dove of slechthorende medewerker bij hun bedrijven. Werkgevers zullen hierdoor getalenteerde en ambitieuze mensen mislopen.

Het doel van mijn onderneming is om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen met hun talenten en ontwikkeling in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Ook vind ik het belangrijk om de koudwatervrees weg te nemen als mensen omgaan met iemand met een auditieve beperking. Zo wordt de arbeidsmarkt toegankelijker en wordt er meer begrip ontwikkeld voor doven en slechthorenden en de kloof van de maatschappij wordt kleiner.

Wat heb ik te bieden:

 • Voorlichting over dovencultuur, communicatie, samenwerking en omgang met doven.
 • Workshops en trainingen met thema’s op het gebied van de arbeidsmarkt, participatie en dovencultuur
 • Workshop TROTS met doel om zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten; improvisatie theater met spellen en oefeningen.
 • Het geven van gastlessen bij VSO scholen met doel om de scholieren voor te bereiden met hun stappen naar de arbeidsmarkt.
 • Coaching van mensen met een auditieve beperking: moeilijke situaties, competentieprofiel vormen, assertiviteit
 • Projectmatig werk bij de organisaties/stichtingen

Ik hoop met mijn diensten veel te kunnen betekenen voor doven en slechthorenden en de maatschappij alsmede te kunnen inspireren en te overtuigen met mijn ervaring en kennis als doof rolmodel.

 

2020-05-10T14:27:01+02:0010 mei 2020|0 Reacties

Workshop TROTS tijdens een ambulante begeleidingdag

Op donderdag 5 maart vindt er een ambulante begeleidingdag plaats in Nunspeet. Het is georganiseerd door Koninklijke Auris. Wij zijn er ook bij met de workshop TROTS. We gaan op een ontspannen manier de sociale vaardigheden versterken en zelfvertrouwen vergroten. Door middel van improvisatietheater. De vaardigheden die nodig zijn om te kunnen improviseren, zijn ook de vaardigheden die in de ‘echte’ wereld nodig zijn voor pro-actief en sociaal gedrag. De workshop TROTS staat als eerste in de lijst voor workshopronde 1.

2020-02-14T16:40:36+02:0013 februari 2020|0 Reacties

Wijzigingen tolkvoorziening vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 kunt u uw tolkuren voor werk-, onderwijs- en privésituaties alleen nog bij UWV aanvragen. Voor de inzet van een tolk of een overzicht van uw tolkuren, kunt u terecht bij Tolkcontact. UWV en Tolkcontact vormen vanaf 1 juli samen 1 centraal loket.

Hoe vraag ik tolkuren aan?
U kunt een nieuwe aanvraag doen of een aanvraag voor extra uren voor uw werk, opleiding of privésituatie. Dit doet u (vanaf 1 juli) met het vernieuwde aanvraagformulier op uwv.nl. U geeft op het formulier aan voor welke situatie u de aanvraag doet. Heeft u voor meerdere situaties (werk, onderwijs of privé) een schrijf- of gebarentolk nodig? Dan vraagt u per situatie een tolkvoorziening aan. Als u al eerder tolkuren heeft gekregen (via UWV of Tolkcontact), hoeft u geen medische gegevens op te sturen. Geef in dat geval op het aanvraagformulier aan dat wij al in het bezit zijn van uw medische gegevens.

Kunt u de aanvraag niet online invullen? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u dan een aanvraagformulier op.

Toekenning van mijn tolkuren
Na uw aanvraag, ontvangt u een beslissing van ons. Wij streven ernaar dat u deze beslissing binnen 10 werkdagen krijgt. Deze beslissing vindt u op Mijn UWV. Wilt u bericht ontvangen als een bericht of document voor u klaarstaat op Mijn UWV? Meld u dan aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u onze post ook op papier wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe vind ik een tolk?
Als u zelf al een tolk kent, kunt u hem vragen voor u te tolken. Als u nog geen tolk heeft, kunt u via Tolkcontact op verschillende manieren een tolk vinden:

 • Via mijn.tolkcontact.nl: u kunt een opdracht plaatsen op het prikbord. U maakt zelf een keuze uit de tolken die reageren.
 • In mijn.tolkcontact.nl kunt u zelf een tolk kiezen van een lijst met tolken.
 • U kunt Tolkcontact vragen een tolk voor u te zoeken. U vraagt dit via de website van Tolkcontact, per e-mail, sms of telefoon.

Tolknet stopt per 1 juli 2019
De dienstverlening van Tolknet voor bemiddeling van tolken binnen werk en onderwijs, stopt per 1 juli 2019. Het bemiddelingsprogramma Tolkmatch stopt op 28 juni om 12:00 uur. U kunt tot uiterlijk 15 juli nog wel uw gegevens inzien en kopiëren naar uw eigen computer. Heeft u voor 28 juni een bemiddelingsopdracht geplaatst en staat deze opdracht op 30 juni nog open? Dan draagt Tolknet deze opdracht over aan Tolkcontact. Tolkcontact helpt u dan bij het vinden van een tolk.

Hoe gebruik ik MijnTolkcontact?
In mijn.tolkcontact.nl vindt u alle ingeplande en afgeronde opdrachten. U ziet daar ook hoeveel uren u nog heeft. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voor de veiligheid van uw gegevens, krijgt u vanaf 1 juli ook een sms-code bij het inloggen op mijn.tolkcontact.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Logt u voor de eerste keer in op mijn.tolkcontact.nl? Dan kunt u een account aanmaken op de website van Tolkcontact.

Uw tolk registreert elke opdracht in de digitale omgeving van Tolkcontact. Nadat de opdracht is afgerond, vraagt uw tolk digitaal of schriftelijk uw akkoord. Na uw akkoord betalen wij de tolk.

Meer informatie
Op uwv.nl/tolk vindt u vanaf 1 juli alle informatie over het aanvragen en toekennen van tolkuren in werk-, onderwijs- en privésituaties. Informatie over de tolkvoorziening op uwv.nl is vanaf dan ook beschikbaar in Nederlandse gebarentaal.
Op tolkcontact.nl vindt u vanaf 1 juli meer informatie over uw persoonlijke digitale omgeving mijn.tolkcontact.nl, het gebruik van tolkuren, voorlichting en het laatste nieuws.

2019-09-23T19:47:30+02:001 juli 2019|0 Reacties

D66: Minister moet gehoor geven aan wensen van doven en tolken.

Gebaren- en schrijftolken en doven worden in de nabije toekomst door een computersysteem op basis van reisafstand aan elkaar gekoppeld, terwijl tolken vooralsnog op een digitaal prikbord volledig zelf konden kiezen welke klus ze wilden aanpakken. D66 vindt het nieuwe systeem een aantasting van de keuzevrijheid en wil dat de minister ingrijpt.

Doven en slechthorenden hebben recht op een tolk, van overheidswege, en krijgen daar subsidie voor. Er is in principe een vrije markt van tolken; iedereen kan tolkdiensten leveren. Maar het UWV is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorziening. Vooralsnog was Tolknet, met het prikbord-systeem, het door de overheid erkende bemiddelingsbureau.

Digitaal loket

Die situatie wordt nu anders. De uitvoeringsorganisatie maakte in januari bekend dat de tolkvoorziening de komende jaren wordt gegund aan de club achter Tolkcontact. Als eerste stap gaan partijen samen één digitaal loket realiseren.

,,In het systeem waar we nu afscheid van nemen, hebben doven en tolken volledig de vrijheid om voor elkaar te kiezen”, vertelt tolk Nederlandse Gebarentaal Merlin Dik. ,,Maar het nieuwe systeem kijkt vooral naar klussen die zo dichtbij mogelijk zijn, om de kosten binnen de perken te houden. Terwijl ik als zelfstandig ondernemer door het hele land werk.” Ze plaatste op Facebook een oproep over deze kwestie en kreeg ontzettend veel ondersteunende reacties van tolken en gebruikers.

Op de website van Tolkcontact, het nieuwe erkende bureau, staat inderdaad: ,,De lijst met passende tolken die overblijft, sorteren we op reisafstand tot de opdrachtlocatie en vervolgens benaderen we deze tolken. Op die manier proberen we de best passende tolk op een zo kort mogelijke reisafstand te vinden.”

Prikbord-functie

Volgens Dik kan de prikbord-functie van het oude systeem het best worden meegenomen in het nieuwe systeem. Ook Kamerlid Vera Bergkamp wil dat minister De Jonge (Volksgezondheid) in gesprek gaat met alle betrokkenen om te kijken of er toch een systeem kan komen met keuzevrijheid voor mensen die gebruik willen maken van bemiddeling.

Bergkamp: ,,Voor D66 is het belangrijk dat een dove of slechthorende keuzevrijheid heeft om zelf een tolk te selecteren. Het gaat vaak om persoonlijke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is. Nu is er straks een systeem waarbij een organisatie dat voor jou bepaalt, op basis van harde gegevens. En dit is juist echt mensenwerk.”

Vandaag heeft de Tweede Kamer gesproken over de tolkenvoorziening met de bewindsman. Die beloofde het gesprek aan te gaan met de betrokken organisaties over de ervaren problemen met het nieuwe systeem.

Vera Bergkamp (D66) over het nut van een goede tolkenvoorziening:Het gaat vaak om persoonlij­ke situaties, zoals een bezoek naar de huisarts of naar een crematie gaan, waarbij een klik belangrijk is.

bron: AD.nl

2019-03-07T21:18:12+02:007 maart 2019|0 Reacties

Tolknet stopt per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zal Stichting Tolknet stoppen met al haar activiteiten. Tolkgebruikers en tolken kunnen nog tot 1 juli 2019 bij Tolknet terecht voor informatie en persoonlijk advies over tolkinzet en voor bemiddeling bij het vinden van een tolk.

Eind november maakten we bekend dat zorgvuldig onderzoek ons helaas heeft doen besluiten om niet in te schrijven op de aanbesteding van UWV voor de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten per 1 juli 2019. Gevolg van dit besluit is dat Tolknet per 1 juli 2019 met al haar activiteiten zal stoppen.

Tot 1 juli 2019 zijn we iedereen nog graag van dienst. Iedereen kan tot 1 juli 2019 dan ook nog gewoon bij Tolknet terecht voor:

 • informatie op www.tolknet.nl over tolkinzet en alle tolkvoorzieningen;
 • Persoonlijk advies van een ervaren medewerker (via chat, telefoon, sms of mail);
 • Zelf zoeken naar een tolk via Tolkmatch (door deze rechtstreeks te benaderen of via het prikbord);
 • Het aanvragen van een tolk via Tolkmatch (bemiddeling door medewerkers).

Later in het jaar zullen klanten en tolken verder worden geïnformeerd over het stoppen van Tolknet en het sluiten van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch per 1 juli 2019

De organisatie achter tolkcontact, berengroep heeft de aanbesteding van het UWV gewonnen. Zij zullen per 1 juli 2019 de uitvoering van de gecentraliseerde tolkvoorziening uitvoeren. Hieronder valt onder ander voorlichting, bemiddeling en facturatie.

Bron: Tolknet

2019-01-13T18:54:42+02:0013 januari 2019|1 Reactie

UWV kiest Berengroep voor uitvoering tolkvoorziening

UWV heeft de Europese aanbesteding Tolkvoorziening gegund aan Berengroep, de organisatie achter Doof en Tolkcontact. De aanbesteding had als doel een externe organisatie te vinden die de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV gaat uitvoeren. Berengroep bleek hiervoor de beste partner.

Alle slechthorenden, doven en doofblinden in Nederland hebben recht op tolkuren voor privésituaties (leefdomein), op het werk en in het onderwijs. Deze voorzieningen vallen onder verschillende ministeries, met elk hun eigen wetten en regels. De uitvoer van de voorzieningen wordt op dit moment door meerdere organisaties uitgevoerd.

Makkelijker

Doordat de tolkvoorziening door verschillende organisaties wordt uitgevoerd, ervaren gebruikers knelpunten bij het gebruik van de tolkvoorziening. Het is voor hen niet duidelijk bij welke organisatie zij met welke vraag terecht kunnen. Belangenorganisaties en beroepsverenigingen pleiten daarom al langer voor de introductie van één loket om het gebruik van de tolkvoorziening makkelijker te maken. Om dat te kunnen bereiken heeft de overheid de uitvoering van de tolkvoorziening in zijn geheel ondergebracht bij UWV.

Een Loket

UWV vindt het belangrijk om een tolkvoorziening te realiseren die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarom ging zij op zoek naar een organisatie die deze taak het best kan uitvoeren. Hiertoe publiceerde UWV de aanbesteding Tolkvoorziening. Na de aanbestedingsprocedure bleek Berengroep/Tolkcontact de meest geschikte partner te zijn om de tolkvoorziening op het gebied van bemiddeling, voorlichting en facturatie namens het UWV te verzorgen. Het toekennen van tolkuren en het uitbetalen van facturen aan tolken blijft UWV zelf doen.

De gunning van de aanbesteding Tolkvoorziening is inmiddels definitief. De komende jaren zullen UWV en Berengroep samen de volledige tolkvoorziening verzorgen en moderniseren. De eerste stap is de realisatie van één digitaal loket voor het leef-, werk- en onderwijsdomein. De komende periode volgt hierover meer informatie.

Bron: Doof.nl.

2019-01-09T18:09:24+02:009 januari 2019|0 Reacties

Mooi voorbeeld: dove ambulante verpleegkundige

Fenja Haanstra (35) is sinds haar geboorte doof. Hoewel er soms openlijk getwijfeld werd over of Fenja wel verpleegkundige kon worden, heeft ze zich niet van de wijs laten brengen. Nu werkt ze als ambulant verpleegkundige bij GGMD, een instelling voor doven en slechthorenden.

Fenja:’ik wil mijn cliënten laten zien dat zij ook een rolmodel kunnen zijn’

Zie hiervoor een interview video via V & VN (Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland).

2018-12-28T22:26:06+02:0028 december 2018|0 Reacties

Bezuiniging op arbeidsongeschikten wordt afgekeurd

Het kabinet ziet alsnog af van het plan om arbeidsongeschikten strenger te gaan keuren. Daarmee is een bezuiniging van 300 miljoen euro op de WIA, de opvolger van de WAO, van tafel.

Dat maakte minister Wouter Koolmees vanochtend bekend in het bijzijn van de vakbonden FNV, CNV en VCP, die stevige druk hadden uitgeoefend op het kabinet. Nu de keuringseisen niet aangescherpt worden, zullen nieuwe arbeidsongeschikten eerder in aanmerking blijven komen voor een WIA-uitkering en zijn zij niet eerder aangewezen op de bijstand.

Politieke moed

Wel wordt gekeken naar andere manieren om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht binnen de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan waar werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Ook gaat Koolmees door met de coalitieafspraak om arbeidsongeschikten vijf jaar lang niet opnieuw te beoordelen. Door meer zekerheid te geven moet het aantrekkelijker worden om terug te keren naar de werkvloer. Ook komen er experimenten met scholing van arbeidsongeschikten en komt er meer geld voor persoonlijke ondersteuning via het UWV.

FNV-bestuurder Kitty Jong zegt blij te zijn met het resultaat. Zij prijst Koolmees om zijn ‘politieke moed om door deze maatregelen een streep te zetten’. Daarnaast bedankt zij PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de bezuiniging vanuit de Tweede Kamer voortdurend aan de kaak stelde. Asscher spreekt van ‘goed nieuws’.

Het kabinetsvoornemen ‘paste niet bij een land als Nederland’ en zou zieke werknemers hard treffen, stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ,,Een compliment voor Koolmees dat hij gehoor geeft aan onze zorg.’’

Polder

Minister Koolmees is eveneens verheugd dat er in de ‘polder’, nadat de pensioenonderhandelingen eerder stuk waren gelopen, overeenstemming is bereikt. Koolmees: ,,Ik hoop dat we weer naar de toekomst kunnen kijken. Vlak voor de kerst is dit een mooi resultaat.’’

Eerder vanochtend bereikte Koolmees ook al een akkoord met werkgevers en verzekeraars over de loondoorbetaling bij ziekte. Deze afspraken moeten er eveneens aan bijdragen dat minder mensen arbeidsongeschikt raken.

bron: AD artikel

2018-12-21T20:14:45+02:0021 december 2018|0 Reacties

Werkpad is goed bezig: twee doven aan het werken

Re-integratiebureau Werkpad weet twee doven aan het werk te krijgen. Werkpad richt haar aandacht op horen, zien en communiceren. Voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren is het moeilijker om werk te vinden en te behouden. Werkpad bemiddelt naar werk en biedt ondersteuning op de werkplek.

Robbert (doof) bij Drukkerij de Bondt

Na een lang tijd werkloos thuis te zitten, heeft Robbert met hulp van Werkpad een hele leuke werk bij Drukkerij de Bondt gevonden. De werkgever en de collega’s moeten wel wennen hoe te communiceren met Robbert, maar door middel van handgebaren en rustig praten, komen ze wel uit.

Werkpad heeft een video mogen maken met Robbert op zijn werk. Kijk hier een video hoe Robbert bij Drukkerij werkt.

Nienke (doof) als kok bij Hilton

Ook Nienke wordt begeleid door jobcoach van Werkpad. De keuken is een harde wereld en de jobcoach is haar veilige haven. In het begin werkte ze vijf dagen, maar omdat ze zoveel energie moet bijgeven om haar beperking te corrigeren, heeft de jobcoach vier dagen voorgesteld.

Nienke heeft meer tijd nodig om ingewerkt te worden, voorbeeld hoe zij gerecht moet snijden en voorbereidt, want de collega moet haar goed aankijken en rustig praten. Hierdoor letten haar collega’s beter op hoe je feedback geeft en op je lichaamstaal en sfeer. Door Nienke leren haar werkgever ook beter communiceren naar het andere personeel.

Lees hier haar mooie AD-artikel over haar werk bij Hilton.

Ook is Nienke samen met Jobcoach Werkpad gefilmd op haar werk: Nienke laat zien dat het kan. Werken als kok bij Hilton.

Met hulp van Werkpad kan je zelfs een passende of droomwerk kunnen vinden en waarmaken. Daarnaast kan je samen met een Jobcoach wordt er gekeken naar hoe communicatie en samenwerking op de werkvloer verbeterd kan worden. De werkgevers en collega’s staan er meestal open voor een uitdagend samenwerking met dove / slechthorende medewerkers en ze leren hiervan heel veel van!

2018-12-15T15:10:30+02:0015 december 2018|0 Reacties