nieuws

Home/nieuws

Verhuizing van Kentalis Werkpad

Kentalis gaat verhuizen en Kentalis Werkpad verhuist natuurlijk mee. Werkpad staat natuurlijk voor je klaar als je hulp wilt bij het zoeken of het behouden van Werk.

Op 26 oktober betrekken medewerkers van verschillende plaatsen de nieuwe Kentalis locatie aan de Van Vollenhovenlaan 659-661 in Utrecht. Vanuit Sint-Michielsgestel verhuizen de raad van bestuur en een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten. Daarnaast gaan medewerkers vanuit de Vlampijpstraat Utrecht (audiologisch centrum en ambulante zorg) over naar deze nieuwe werkplek.

De nieuwe moderne locatie biedt ook collega’s uit andere delen van het land de mogelijkheid om centraal te vergaderen, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Nieuw locatie Sint-Michielsgestel

Ook in Sint-Michielsgestel werken we aan een nieuwe locatie. De planning is dat dat april volgend jaar 230 medewerkers van de ondersteunende diensten naar de Hoogstraat verhuizen. Voor een aantal functies, zoals het audiologisch centrum, de kapel, het museum en de medische dienst wordt nog gezocht naar nieuwe huisvesting.

Samenwerken en krachten bundelen

De verhuizingen naar nieuwe kantoren is lijn met onze ambitie. Samenwerking en het bundelen van krachten zijn de uitgangspunten om als expertiseorganisatie voor mensen met beperkingen in communicatie het beste onderwijs en de beste zorg te kunnen blijven bieden. De nieuwe panden zijn dan ook zo ingericht dat ontmoeten en kennis uitwisselen centraal staan.

Transformatie hoofdgebouw en terrein

In het verlengde van de verhuizing in Sint-Michielsgestel zal het historische hoofdgebouw en een deel van het omliggende terrein een nieuwe bestemming krijgen. Hierover zijn wij in gesprek met de gemeente en andere belanghebbende partijen

Bron: Kentalis Werkpad

2020-12-07T13:52:53+02:007 december 2020|0 Reacties

Banenkrimp en coronacirsis – UWV arbeidsmarktinformatie

Het aantal banen van werknemers is tijdens de coronacrisis met 125 duizend gedaald. Tussen februari en eind juli verdwenen de meeste banen bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport & recreatie. Ook het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren toe. Toch is het verlies van banen minder groot door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat blijkt uit cijfers die UWV Arbeidsmarkt van 10 november 2020 .

Vooral in de zakelijke diensten (reisbureaus, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.

Lees het rapport hier over arbeidsmarktinformatie.

#banenkrimp #coronacrisis #arbeidsmarkt #UWV

Bron: Werkpad

2020-12-07T13:26:12+02:007 december 2020|0 Reacties

Project You2work stopt per 1 januari 2021

Namens projectleider Kasia van project You2work:

Grow2work stopte al in oktober 2019, maar helaas gaat You2Work ook stoppen per 1 januari 2021. Een halfjaar eerder dan verwacht. Knelpunten waren de coronacrisis en de leeftijdsgrens van 27 jaar.

We zagen het levenslicht toen uit onderzoek bleek dat jongeren na het behalen van een diploma moeite hebben om hun eerste échte baan te vinden. We krijgen echter ook veel aanmeldingen van andere leeftijdsgroepen. ‘Het lastige is dus dat er wel behoefte is,’ benoemt de projectleider.

Als succesfactoren noemt zij de inzet van de buddy’s, de ondersteuning aan jongeren die anders tussen wal en schip vallen en als kerst op de taart het mooie aantal jongeren dat een baan vond dankzij You2Work. Dat waren er dit jaar maar liefst 6.

Daarnaast werden You2Work en moederorganisatie Grow2Work gezien als centrale punt waar je langs kon komen voor advies.
‘We krijgen veel positieve opmerkingen. We hopen dat we een andere ingang voor het project kunnen vinden zodat het in de toekomst beschikbaar is voor alle leeftijden.’, aldus projectleider Kasia Hadley.

Je kan nieuws en vacatures blijven volgen via Facebookgroep van Grow2work community en Facebookgroep van Project you2work

 

2020-12-03T12:48:34+02:003 december 2020|0 Reacties

Blog: Arbeidsparticipatie van mensen met een zintuigelijke beperking

Veel mensen met een beperking zitten zonder baan. Het aantal werklozen onder arbeidsbeperkten is ruim tweemaal zoveel als bij niet beperkten. Terwijl veel van hen graag zouden willen werken. Het geeft hen financiële zekerheid en zelfstandigheid, maar ook zingeving, plezier en sociale contacten.

De participatiewet

De invoering van de Participatiewet in 2015 moest de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking verbeteren. De wet was bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te helpen om aan werk te komen en dat werk te behouden. In de wet staat dat er in de toekomst 125 duizend banen zouden moeten komen voor mensen met een beperking. De overheid riep deze wet in het leven om ervoor te zorgen dat deze groep minder afhankelijk is van uitkeringen.

Mijn persoonlijke ervaring met solliciteren

Ik heb zelf ook moeizame sollicitaties meegemaakt en veel afwijzingen ontvangen. Tijdens dit proces ontdekte ik dat het niet per se kwade wil is van werkgevers om geen doof persoon aan te nemen, maar eerder onwetendheid over doofheid en het in dienst nemen van een doof persoon. Dat inzicht bracht me ertoe om mijn website Klinktprima op te zetten, waarmee ik informatie en ervaringsverhalen deel over auditief beperkten en de arbeidsmarkt. Met als doel om de kennis over doofheid te vergroten en zo de koudwatervrees van werkgevers weg te nemen. De informatie en tips van mijn website heb ik in kunnen zetten tijdens mijn sollicitatie voor mijn laatste baan. Dat resulteerde in een parttime baan bij deze bereidwillige werkgever.

Niet alle verhalen zijn positief

Een minder rooskleurig voorbeeld is dat van mijn dove vriendin, wiens sollicitatiepogingen enorm tegenvallen. Het lukt haar maar niet om op eigen kracht aan een baan te komen. Inmiddels zit zij al ruim zes jaar thuis. Door alle afwijzingen verliest ze het vertrouwen en de motivatie om een baan te vinden.

Evaluatie van de Participatiewet

Toen de participatiewet inging, had ik gehoopt dat de wet goed zou werken voor alle gehandicapten. Echter, ik had wel verwacht dat er een aantal problemen zouden optreden, omdat een dergelijke wet ingewikkeld is. Niet iedereen kent of begrijpt de regels van de wet goed genoeg om ernaar te kunnen handelen.

Een recente evaluatie van de Participatiewet laat helaas ook zien dat de doelen in het eerste jaar nauwelijks behaald zijn voor de mensen met een arbeidsbeperking. Ze hebben nog steeds weinig tot geen werk kunnen vinden of behouden.

Onderzoek naar de knelpunten van de wet

Maar waar gaat het dan mis? Onderzoeksbureau Nivel heeft in opdracht van het College van de rechten van de mens onderzocht waar de knelpunten van de wet zitten voor mensen met een zintuiglijke (auditieve of visuele) beperking. In oktober 2019 heb ik als auditief beperkte ervaringsdeskundige meegedaan met de focusgroep voor het onderzoek. Via een online vragenlijst heb ik mijn ervaringen gedeeld over solliciteren en werken als auditief beperkte. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Het werkt anders’ is op 23 september door de voorzitter van het college overhandigd aan de bestuursvoorzitter van het UWV.

Knelpunten

Het onderzoek van Nivel heeft als doel om de knelpunten te vinden in de arbeidsparticipatie. Ze gebruikten hiervoor de inbreng van ervaringsdeskundigen zoals ik en daarnaast ook experts.

Het onderzoek identificeert de volgende acht knelpunten in de arbeidsparticipatie:

 • Onduidelijke wet- en regelgeving
 • Moeite met bemiddeling en vinden van informatie
 • Koudwatervrees bij werkgevers
 • Bespreekbaar maken van de beperking
 • Communicatie op het werk
 • Niet geheel passende functie
 • Niet-passende werkplek
 • Vermoeidheid

Er is weinig expertise bij het UWV, de gemeenten en bij de werkgevers. Mensen met een zintuiglijke beperking ervaren meer ongelijkheid en moeten zich meer bewijzen met talenten en soms zelfs met hun kennis van het arbeidsrecht. Er is ook sprake van het ontbreken van een centraal punt waar men informatie of kennis kan vinden over mensen met een visuele of auditieve beperking.

Werkgevers hebben vaker de neiging om sollicitanten met zintuiglijke beperking af te wijzen, vanwege koudwatervrees en onbekendheid met blind- of doofheid. Deze groep krijgt weinig kans om hun beperking bespreekbaar te kunnen maken. Dat is nodig om begrip te kweken en uitdagingen uit de weg te ruimen.

Op de werkvloer is er vaak sprake van miscommunicatie, waardoor samenwerkingen moeizaam kunnen verlopen. Ook worden werkplekken vaak niet passend gemaakt, wat kan leiden tot vermoeidheid. Hierdoor moet de groep vaker assertief zijn en zelf opkomen voor zijn rechten.

Zes tips om arbeidsparticipatie te verbeteren

In het onderzoek worden een zestal tips gegeven die kunnen helpen om de knelpunten op te lossen:

 1. Wet- en regelgeving kan aantrekkelijk gemaakt worden voor werkgevers door bijvoorbeeld loondispensatie.
 2. Voor een goede informatievoorziening is er een centraal punt nodig voor beide groepen, zowel voor werkgevers als mensen met een zintuigelijk beperking. Ook kunnen er netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden voor potentiële werkgevers. Zij kunnen hierbij ondergedompeld en geïnformeerd worden over blindheid en doofheid.
 3. Ook kunnen alternatieve sollicitatietrajecten helpen. Juist mensen met een beperking moeten de kans krijgen om zichzelf goed te presenteren. De focus bij moet niet alleen liggen bij de beperking, maar bij de talenten, ervaringen en mogelijkheden van sollicitanten met een beperking.
 4. Het onderwijs kan meer aandacht besteden aan de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en behouden van een baan, door bijvoorbeeld het aanmoedigen van stages en bijbanen.
 5. Het is ook belangrijk dat mensen met een zintuigelijke beperking kunnen blijven doorgroeien en niet blijven hangen op het minimumloon. Werknemers moeten een kans krijgen om door te groeien in hun functie of carrière.
 6. Er zijn een aantal praktische aanpassingen van werkplekken nodig, die mensen met een zintuigelijke beperking goed kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een rustige werkplek met goede akoestiek voor auditief beperkten of de juiste verlichting voor mensen met en visuele beperking. Ook zijn flexibele werktijden en werkroosters ideaal. Dit kan voorkomen dat zintuigelijk beperkten niet oververmoeid raken.

Conclusie vanuit mijn ervaring

De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat er nog veel onderzocht moet worden in de praktijk en dat er een duidelijke aanpassing moet komen in de participatiewet. Een grote groep zintuiglijk beperkten wordt oneerlijk behandeld en hierdoor kan een deel van de groep geïsoleerd raken (of blijven), met psychosociale problemen als gevolg.

Vooral het UWV en de gemeentes moeten beter met elkaar communiceren. Mijn tip hierin is om  vooral te kijken naar het individu: de aanpassingen die nodig zijn hangen af van de persoon en de beperking.

Ook pleit ik voor een open houding en begrip van werkgevers voor het geven van arbeidskansen aan mensen met zintuigelijke beperking. Als ook voor het zorgen voor een betere samenwerking, door bijvoorbeeld een aangepaste werkplek en goede communicatie.

Daarom ben ik erg blij met het onderzoek van Nivel. Ik hoop van harte dat er hierdoor begrip ontstaat en dat de nodige acties zullen komen vanuit de overheid, het UWV, de gemeenten en de werkgevers. Iedereen met een beperking heeft recht op meedraaien in de arbeidsmarkt en het verbeteren van je eigen werksituatie. Wel denk ik dat mensen met een zintuigelijke beperking zelf vaker acties mogen ondernemen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het bespreekbaar en zichtbaarder maken van hun ervaringen, knelpunten en oplossingen.

De blog is online op de website van Digitaal toegankelijk.

2020-12-07T13:43:57+02:0016 november 2020|0 Reacties

De handreiking ‘Het werkt anders’

In oktober 2019 heb ik meegedaan aan focusgroep online onderzoek van Nivel.

Graag wil ik het onderzoek van Nivel onder de aandacht brengen: “Het werkt anders: Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen”.  Dit rapport is gemaakt in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Het gaat hierbij om twee doelgroepen van mensen met een auditieve of visuele beperking. Ze hbben beiden meer problemen met het vinden en behouden van werk.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom als nationaal toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten maar ook kansen om de arbeidsparticipatie van deze twee groepen te verbeteren. Mede dankzij de waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen en experts heeft Nivel praktische inzichten en tips geformuleerd voor het verbeteren van de huidige situatie.

De handreiking beschrijft acht knelpunten en draagt zes oplossingen om aan mensen met zintuigelijke beperking te helpen met het vinden en het behouden van een geschikte werkplek

Het rapport is door Adriana afgelopen woensdag 23 september van Dooijeweert, voorzitter van het College, overhandigd aan de bestuursvoorzitter van UWV: Maarten Camps. Het College heeft tijdens de overhandiging UWV gevraagd aan de slag te gaan met het rapport.

Een video met een samenvatting is vertaald in Nederlandse Gebarentaal.

 

2020-09-28T15:59:38+02:0025 september 2020|0 Reacties

Dienstverlening Klinktprima

Doven en slechthorenden kunnen tegen een aantal problemen, tegenslagen en valkuilen aanlopen. Sommigen raken hierdoor geïsoleerd en kunnen in hun ontwikkeling vast komen te zitten. Dit kan op verschillende momenten gebeuren, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het krijgen, behouden en vinden van een nieuwe baan.

Het is een gemiste kans als doven en slechthorenden niet weten of durven hun talenten en ambities waar te maken op de arbeidsmarkt. Het is ook zonde als werkgevers zonder goede informatie onwetend blijven en hierdoor geen risico’s nemen met een dove of slechthorende medewerker bij hun bedrijven. Werkgevers zullen hierdoor getalenteerde en ambitieuze mensen mislopen.

Het doel van mijn onderneming is om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen met hun talenten en ontwikkeling in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Ook vind ik het belangrijk om de koudwatervrees weg te nemen als mensen omgaan met iemand met een auditieve beperking. Zo wordt de arbeidsmarkt toegankelijker en wordt er meer begrip ontwikkeld voor doven en slechthorenden en de kloof van de maatschappij wordt kleiner.

Wat heb ik te bieden:

 • Voorlichting over dovencultuur, communicatie, samenwerking en omgang met doven.
 • Workshops en trainingen met thema’s op het gebied van de arbeidsmarkt, participatie en dovencultuur
 • Workshop TROTS met doel om zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten; improvisatie theater met spellen en oefeningen.
 • Het geven van gastlessen bij VSO scholen met doel om de scholieren voor te bereiden met hun stappen naar de arbeidsmarkt.
 • Coaching van mensen met een auditieve beperking: moeilijke situaties, competentieprofiel vormen, assertiviteit
 • Projectmatig werk bij de organisaties/stichtingen

Ik hoop met mijn diensten veel te kunnen betekenen voor doven en slechthorenden en de maatschappij alsmede te kunnen inspireren en te overtuigen met mijn ervaring en kennis als doof rolmodel.

 

2020-05-10T14:27:01+02:0010 mei 2020|0 Reacties

Nieuwsbericht: het project Grow2work

Grow2work werd in 2012 opgericht door Roos Wattel en is in 2017 overgenomen door Ine Klosters. Grow2Work is een project van de FODOK dat ondersteunt wordt door de andere belangenorganisaties. Zij hebben het project geïnitieerd.

Grow2work is een project voor en door doven en slechthorenden. De doelen van Grow2work zijn gericht op het zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin doven en slechthorenden meer arbeidskansen kunnen krijgen. Het is ook belangrijk dat doven en slechthorenden zelf het heft in eigen handen nemen met solliciteren en zorgen voor een prettige samenwerking en communicatie op de werkvloer. Daarvoor zijn een aantal bijeenkomsten, workshops en trainingen georganiseerd.

Helaas is Grow2work na 8 jaar gestopt vanwege het beëindigen van een fondsen-contract. Gelukkig verloopt Projectyou2work nog. Het is een deel van Grow2Work, het is ook vanuit Grow2Work ontstaan en deze wordt nu gefinancierd door Oranje Fonds. Er komt nieuw homepagina van projectyou2work op de website van: https://www.grow2work.nl/py2w/

Facebookgroep van Grow2work community blijft bestaan: zo kunnen alle leden hun ervaringen, tips en vacatures plaatsen. Ik ben nog steeds mede-beheerder van deze FB G2W community.

Persoonlijk vind ik het jammer dat aan Grow2work een eind gekomen is. Voor mij heeft Grow2work een waardevolle bijdrage gehad in mijn ontwikkelingen en keuzes om een ZZP’er te worden. Ik heb een aantal bijeenkomsten en workshops gevolgd. Hierdoor heb ik geleerd om uit mijn comfortzone te stappen en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik heb geleerd hoe ik kan presenteren en mijn netwerkcontacten kan uitbreiden voor paar mooie samenwerkingen.

Uit mijn interesse en nieuwsgierigheid wil ik de volgende vragenlijst opstellen over de rol van Grow2work. Ik wil graag weten wat Grow2work voor jou betekend heeft en of je er iets mee gedaan hebt, zoals het volgen van een workshop of een training.

Wat zou je graag willen van Grow2work? Wat heb je gemist? Is er iets wat je denkt nodig te hebben gehad?

Hiermee wil ik antwoorden verzamelen en kijken wat ik vanuit mijn onderneming en samenwerkingen met het projectyou2work en organisaties kan ondernemen om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt voor doven en slechthorenden.

Hierbij heb ik een vragenlijst van googleforms opgesteld. Je kan anoniem jouw vragen invullen, zonder persoonlijke gegevens.

https://docs.google.com/forms/d/1MODk6j62Q2knqc05IIR_3oOw8_oMOoY4orspW6s2U2I/edit

2020-12-16T15:11:15+02:0017 februari 2020|0 Reacties

Workshop TROTS tijdens een ambulante begeleidingdag

Op donderdag 5 maart vindt er een ambulante begeleidingdag plaats in Nunspeet. Het is georganiseerd door Koninklijke Auris. Wij zijn er ook bij met de workshop TROTS. We gaan op een ontspannen manier de sociale vaardigheden versterken en zelfvertrouwen vergroten. Door middel van improvisatietheater. De vaardigheden die nodig zijn om te kunnen improviseren, zijn ook de vaardigheden die in de ‘echte’ wereld nodig zijn voor pro-actief en sociaal gedrag. De workshop TROTS staat als eerste in de lijst voor workshopronde 1.

2020-02-14T16:40:36+02:0013 februari 2020|0 Reacties

Project You2Work Video

Het Project You2Work wordt gefinancierd vanuit het Oranje Fonds om jongeren met een auditieve beperking te begeleiden in het zoeken naar een droombaan. Ik ben een van de buddy’s bij Project You2Work. In het voorjaar heb ik mijn eerste werkzoekende begeleid: Een slechthorende man, Emre. Samen hebben we zijn sollicitatiebrieven en CV bekijken en aangepast. Doordat ik mijn ervaringen en kennis heb gedeeld, kon Emre zijn zelfvertrouwen vinden en met enthousiasme gaan solliciteren.

Binnen korte tijd ontving Emre aantal uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. Uiteindelijk is hij aangenomen bij een rechtbank in Utrecht, als een administratieve medewerker. Daar werkt hij met alle plezier en met trots.
Een mevrouw van het Oranje Fonds is bij ons geweest om Emre en mij te filmen, over een succesvolle begeleiding vanuit het Project You2Work. Emre en ik zijn allebei erg trots wat we hebben bereikt en hoe ik hem heb kunnen helpen.

Bekijk het filmpje hieronder met veel plezier!

2020-12-03T12:58:23+02:002 augustus 2019|0 Reacties

Wijzigingen tolkvoorziening vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 kunt u uw tolkuren voor werk-, onderwijs- en privésituaties alleen nog bij UWV aanvragen. Voor de inzet van een tolk of een overzicht van uw tolkuren, kunt u terecht bij Tolkcontact. UWV en Tolkcontact vormen vanaf 1 juli samen 1 centraal loket.

Hoe vraag ik tolkuren aan?
U kunt een nieuwe aanvraag doen of een aanvraag voor extra uren voor uw werk, opleiding of privésituatie. Dit doet u (vanaf 1 juli) met het vernieuwde aanvraagformulier op uwv.nl. U geeft op het formulier aan voor welke situatie u de aanvraag doet. Heeft u voor meerdere situaties (werk, onderwijs of privé) een schrijf- of gebarentolk nodig? Dan vraagt u per situatie een tolkvoorziening aan. Als u al eerder tolkuren heeft gekregen (via UWV of Tolkcontact), hoeft u geen medische gegevens op te sturen. Geef in dat geval op het aanvraagformulier aan dat wij al in het bezit zijn van uw medische gegevens.

Kunt u de aanvraag niet online invullen? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u dan een aanvraagformulier op.

Toekenning van mijn tolkuren
Na uw aanvraag, ontvangt u een beslissing van ons. Wij streven ernaar dat u deze beslissing binnen 10 werkdagen krijgt. Deze beslissing vindt u op Mijn UWV. Wilt u bericht ontvangen als een bericht of document voor u klaarstaat op Mijn UWV? Meld u dan aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u onze post ook op papier wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe vind ik een tolk?
Als u zelf al een tolk kent, kunt u hem vragen voor u te tolken. Als u nog geen tolk heeft, kunt u via Tolkcontact op verschillende manieren een tolk vinden:

 • Via mijn.tolkcontact.nl: u kunt een opdracht plaatsen op het prikbord. U maakt zelf een keuze uit de tolken die reageren.
 • In mijn.tolkcontact.nl kunt u zelf een tolk kiezen van een lijst met tolken.
 • U kunt Tolkcontact vragen een tolk voor u te zoeken. U vraagt dit via de website van Tolkcontact, per e-mail, sms of telefoon.

Tolknet stopt per 1 juli 2019
De dienstverlening van Tolknet voor bemiddeling van tolken binnen werk en onderwijs, stopt per 1 juli 2019. Het bemiddelingsprogramma Tolkmatch stopt op 28 juni om 12:00 uur. U kunt tot uiterlijk 15 juli nog wel uw gegevens inzien en kopiëren naar uw eigen computer. Heeft u voor 28 juni een bemiddelingsopdracht geplaatst en staat deze opdracht op 30 juni nog open? Dan draagt Tolknet deze opdracht over aan Tolkcontact. Tolkcontact helpt u dan bij het vinden van een tolk.

Hoe gebruik ik MijnTolkcontact?
In mijn.tolkcontact.nl vindt u alle ingeplande en afgeronde opdrachten. U ziet daar ook hoeveel uren u nog heeft. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voor de veiligheid van uw gegevens, krijgt u vanaf 1 juli ook een sms-code bij het inloggen op mijn.tolkcontact.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Logt u voor de eerste keer in op mijn.tolkcontact.nl? Dan kunt u een account aanmaken op de website van Tolkcontact.

Uw tolk registreert elke opdracht in de digitale omgeving van Tolkcontact. Nadat de opdracht is afgerond, vraagt uw tolk digitaal of schriftelijk uw akkoord. Na uw akkoord betalen wij de tolk.

Meer informatie
Op uwv.nl/tolk vindt u vanaf 1 juli alle informatie over het aanvragen en toekennen van tolkuren in werk-, onderwijs- en privésituaties. Informatie over de tolkvoorziening op uwv.nl is vanaf dan ook beschikbaar in Nederlandse gebarentaal.
Op tolkcontact.nl vindt u vanaf 1 juli meer informatie over uw persoonlijke digitale omgeving mijn.tolkcontact.nl, het gebruik van tolkuren, voorlichting en het laatste nieuws.

Bron: tolkcontact.

2020-12-03T12:54:51+02:001 juli 2019|0 Reacties