organisaties

Divers Doof: Samenwerkingsband tussen verschillende organisaties

De Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven hebben recent de federatieve stichting Divers Doof opgericht. Onder deze naam gaan ze vanaf nu verder.

Divers Doof is opgericht om de belangen van de doven, plots/laat doven of zeer ernstig slechthorenden nog beter te behartigen. Ongeveer 100.000 mensen in Nederland vallen in deze doelgroep. Belangen behartigen zal de federatie onder andere doen bij de overheid, zorgaanbieders, onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven. Het doel van Divers Doof is streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiingsmogelijkheden voor genoemde doelgroep en hun ouders. Dit wil de stichting doen door middel van het verzamelen van relevante informatie en door deze informatie te delen met de achterban.

Communicatie

Toegankelijke communicatie is erg belangrijk bij het uitvoeren van de doelen. Divers Doof vindt dat de de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal moet worden erkend. En Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands. De Stichting is van mening dat iedereen zijn eigen afwegingen maakt in het gebruik van de verschillende communicatievormen. Dat hangt van verschillende factoren af. Voor de mensen die (nog) geen NGT of NmG beheersen, kan de toegankelijke communicatie ook nog via het geschreven woord door bijvoorbeeld een schrijftolk worden aangeboden.

Bestuur

Het bestuur van Divers Doof bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle drie de organisaties en een onafhankelijke voorzitter. Vanuit de FODOK is Map van der Wilden vertegenwoordiger, vanuit Stichting Plotsdoven is dit Gerard de Vijlder en vanuit NDJ zal Milthon Boldewijn de organisatie vertegenwoordigen.

De onafhankelijke voorzitter is Kees Knol, bestuurder van de GGMD. Kees Knol heeft ruime ervaring met de doelgroep en achterban van Divers Doof. De voorzitter stimuleert de samenwerking en geeft samen met de andere bestuursleden richting aan het beleid van Divers Doof.

bron: doof.nl

http://diversdoof.nl/

2016-04-04T15:46:56+02:004 april 2016|Tags: |0 Reacties

Stichting Hoormij

Per januari 2015 is er een nieuwe samenwerking van organisaties NVVS, Foss en SH-jong (voor slechthorende mensen) ontstaan onder de naam: “Stichting Hoormij”. Door de bundeling willen de organisaties zich sterker presenteren en meer naamsbekendheid krijgen en zo meer kans om projectgelden en sponsors binnen te halen.

In de komende maanden zullen geleidelijke veranderingen worden doorgevoerd om de samenwerking in Stichting Hoormij vorm te geven. Er is al een nieuwe website met beknopte omschrijving van de samenwerking te lezen. De NVVS-website en het blad HOREN zullen voorlopig nog blijven bestaan.
Er komt een nieuwe logo voor “Stichting Hoormij”.

http://www.stichtinghoormij.nl

2015-02-22T17:43:06+02:0022 februari 2015|Tags: , |0 Reacties

Het NC PLD (Het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid )

Het NC PLD is een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor mensen die (plotseling of geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en familie.

Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor voorlichting, advies en ondersteuning.

Het NC PLD is ontstaan op initiatief van de Stichting Plotsdoven, de belangenbehartiger voor plots- en laatdoven.

http://www.ncpld.nl

2010-10-15T16:30:17+02:0015 oktober 2010|Tags: |0 Reacties

Stichting Plotsdoven

De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Ben je plots- of laatdoof? Dan kun je op deze site allerlei informatie vinden die jou verder kunnen helpen met het vinden van werk of met jouw huidig werk, maar ook privé omstandigheden.

Er staat allerlei informatie over plots- en laatdoofheid, hulpverlening, communicatie en mogelijkheden voor implantaten, maar ook over werk en studeren.

http://stichtingplotsdoven.nl/

2007-06-21T21:00:00+02:0021 juni 2007|Tags: |0 Reacties

SH-jong (slechthorende Jongeren)

De SH-jong is een organisatie voor een actieve ontmoetingsvereniging van, voor en door slechthorende jongeren. De SH-jong werkt voor jongeren tussen de 12 en 31 jaar oud. In projecten, via activiteiten, door een stem te laten horen namens slechthorende jongeren. De SH-jong is een zelforganisatie. De leden maken de dienst uit. Zij kiezen het bestuur. Dat bestuur bepaalt wat er moet gebeuren. De bureaumedewerkers van de SH-jong helpen bij die besluitvorming en voeren de plannen uit. Samen met een groot aantal vrijwilligers.

http://www.shjong.nl

2007-04-18T16:10:31+02:0018 april 2007|Tags: , , , |0 Reacties

Dovenschap

Dovenschap is organisatie die zich graag voor doven en slechthorenden inzet. Dovenschap streeft naar de versterking van de positie van doven door middel van een kritische en onafhankelijke opstelling. Zij is gesprekspartner voor de overheid, dienstverlening en het bedrijfsleven. Daarbij worden voortdurend de belangen van de doven in de gaten gehouden.

http://www.dovenschap.nl

2007-01-04T02:31:24+02:004 januari 2007|Tags: , , |0 Reacties
Ga naar de bovenkant