werkgever

Home/Kenmerk:werkgever

Maak duidelijke afspraken

Spreek met elkaar af hoe de werkdag kan aanpakt zal worden. Zo is duidelijk wat en hoe het werk moet gebeuren. Begeleiding is altijd gewenst en het is handig om regelmatig in de pauze kort overleg te hebben over het werk. De doven en slechthorenden kunnen zowel in teamverband als zelfstandig werken als ze goed uitgelegd krijgen wat ze moeten doen.

2007-05-27T19:27:26+02:0027 mei 2007|Tags: |0 Reacties

Vergaderen

Bij vergaderingen is het belangrijk dat de dove of slechthorende werknemer ook de belangrijke dingen meekrijgt. Er zijn twee manieren om dit makkelijk te bereiken.

•  Ze hebben altijd recht op tolk, dus het regelen van een tolk is heel makkelijk. Dan kan een dove of slechthorende alles volgen en ook hun eigen mening geven.

•  Ze kunnen ook zonder tolk zich redden: naast een notulist zitten met de agenda dan kunnen ze ook volgen over welke onderwerp gesproken wordt. Iedereen kan rustig praten en hun dove werknemer aankijken. Het is wennen en goed manier van het oefenen om met doven te communiceren.

2007-05-27T19:22:03+02:0027 mei 2007|Tags: |0 Reacties

Verschil in omgang

Zoals altijd zijn er mensen waar je goed mee kan communiceren en anderen waarmee het minder goed gaat. Dit geldt net zo voor doven en slechthorenden. Er zullen altijd horende medewerkers zijn die moeite hebben met de communicatie. Accepteer dit. Mocht het echt niet goed lopen tussen horende collega’s en dove werknemer, dan kan er altijd hulp ingeschakeld worden van jobcoach via reintegratie bureau. Ze zijn er om problemen op het werk van doven op te lossen en te begeleiden.

2007-05-27T19:21:25+02:0027 mei 2007|Tags: |0 Reacties

Veranderingen

Betrek doven en slechthorenden altijd vroeg bij de veranderingen. Een groep collega’s kan het er regelmatig over hebben zonder dat doven of slechthorenden op de hoogte zijn. Blijf ze op de hoogte houden.

2007-05-27T19:21:01+02:0027 mei 2007|Tags: |0 Reacties

Signcall (Voorheen: Annies)

Signcall is een aanbieder van innovatieve telecomoplossingen voor doven en slechthorenden. Het is onze ambitie om de telefonische toegankelijkheid voor deze specifieke doelgroep te verbeteren. Doven kunnen bellen via tekst, beeld en spraak. Het software voor het bellen is bereikbaar via een website en kan geïnstalleerd worden op uw pc, tablet of smartphone.

http://www.signcall.nl/

2007-05-19T20:00:00+02:0019 mei 2007|Tags: , , , |0 Reacties

Gebarencentrum

Iedereen weet wat gebarentaal is maar niet iedereen kan met gebarentaal communiceren, daarom biedt gebarencentrum een kans om gebarentaal te leren, zelf (met DVD-rom) of met een gebarencursus waar je het in een groep kan leren.

Misschien vindt een van jouw horende collega’s het wel interessant om gebarentaal te leren, dat kan altijd.
Zie meer informatie op de link hieronder.

http://www.gebarencentrum.nl

2007-01-14T21:25:29+02:0014 januari 2007|Tags: , |0 Reacties

Kentalis (voorheen: Viataal)

Koninklijke Kentalis is een nieuwe landelijke organisatie ontstaan door het samengaan van drie organisaties: Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren. Dat doen ze door voorlichting, consultatie, diagnostiek en ondersteuning, onderwijs, behandeling en begeleiding op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd.

http://www.ivd.nl/

2006-12-29T18:12:18+02:0029 december 2006|Tags: , , , |0 Reacties

GGMD

Per 1 januari 2009 gaat Bureau DDS verder als GGMD voor Doven en Slechthorenden met uitgebreid dienstenpakket.

GGMD kan helpen bij problemen die doven tegenkomen in onze maatschappij. Communicatie is erg belangrijk, wie niet goed hoort, kan veel informatie missen. Dat maakt het lastig om het werk goed uit te voeren of een opleiding met succes af te ronden.

GGMD biedt bijvoorbeeld loopbaan begeleiding, waarbij ze zowel helpen bij het zoeken naar een baan als bij het behouden van een baan. Communicatie met collega’s, bazen en chefs wordt ook ondersteund.

detail informatie over GGMD

Hieronder vind je meer informatie over GGMD, naar aanleiding van vragen die klinktprima aan verschillende re-integratie bureau’s heeft gesteld

algemeen
welke soorten dienstverlening levert u? Naast jobcoaching bieden wij ook Maatschappelijk werk, Woonbegeleiding, Opvoedingsondersteuning, Geestelijke Gezondheidszorg
in welke regio’s? In heel Nederland
hoeveel medewerkers voor doven en slechthorenden? al onze medewerkers; wij zijn gespecialiseerd in zorg en dienstverlening aan doven en slechthorenden
hoeveel dove of slechthorende clienten heeft u op dit moment? circa 1000 cliënten
heeft u ook dove/slechthorende collega’s in dienst? wat zijn hun taken? in onze organisatie werken dove en slechthorende in vrijwel alle functies: loopbaanbegeleider, woonbegeleider, maatschappelijk werker, opvoedtrainer, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, communicatiedocenten, trainer en administratief medewerker
Jobcoaching voor doven en slechthorenden
heeft u een standaard aanpak voor het begeleiden naar werk? hoe ziet dat proces eruit? Wij volgen het jobcoach-protocol van het UWV: aanmeldgesprek, intake, onderzoek & analyse, ondersteuning-advies-begeleiding.
welke specifieke problemen komen vaak voor rondom het aan het werk krijgen en blijven van doven/slechthorenden? Werk krijgen: Communicatieproblemen, onduidelijkheid m.b.t. arbeidsmogelijkheden, grote afstand tot de arbeidsmarkt, vooroordelen werkgever, onbekendheid met voorzieningen, onzekerheid over belastbaarheid.

Werk houden: Communicatieproblemen, arbeidsconflicten, reorganisatie, verandering in belastbaarheid, verzwaring van de functie, onbegrip.

hoe reageren werkgevers doorgaans bij een (mogelijk) nieuwe doven/slechthorende werknemer? Afwachtend, bedachtzaam. Hebben vaak veel vragen en zien vooral blokkades.
zijn er specifieke branches of banen waar veel doven door u geplaatst (kunnen) worden? Afhankelijk van opleidingsniveau/ervaring/ambitie van cliënt.
heeft u specifieke tips voor doven/slechthorenden die op zoek zijn naar werk?
  • Probeer zoveel mogelijk (met hulp) uit te zoeken wat je WEL kan.
  • Wees realistisch in wat je kunt bereiken.
  • Bedenk zelf alternatieven, hulpmiddelen en oplossingen voor waar je tegenaan kunt lopen op het werk.
  • Probeer jezelf zo positief mogelijk te presenteren en te ‘verkopen’.
hoe lang duurt het gemiddeld om iemand aan een (nieuwe) baan te krijgen? 10 – 12 maanden

http://www.ggmd.nl/

2019-04-07T17:25:58+02:0029 december 2006|Tags: , , , |0 Reacties
Ga naar de bovenkant